xs
xsm
sm
md
lg

รองผู้ว่าฯ สงขลา ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ประจำจังหวัดสงขลา เพื่อให้ความช่วยเหลือสนับสนุนสินเชื่อแก่เอสเอ็มอี ตามแนวทาง และหลักเกณฑ์ที่กำหนด

วันนี้ (22 ก.ค.) ที่ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ประจำจังหวัดสงขลา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ เช่น นายธีระ แก้วพิมล อุตสาหกรรมจังหวัด น.ส.ฉัตร์สุดา ชุมแสง พาณิชย์จังหวัด นางมัลลิกา อัพภาสกิจ คลังจังหวัด ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ประจำจังหวัดสงขลา ได้เปิดให้ผู้ประกอบการยื่นคำขอสินเชื่อกองทุนรอบที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 31 มกราคม 2562 และรอบที่ 4 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562 อยู่ระหว่างดำเนินการวิเคราะห์ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ จำนวน 12 ราย วงเงิน 91.60 ล้านบาท และนำเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 จำนวน 8 ราย วงเงิน 46.50 ล้านบาท ซึ่งนำเข้าที่ประชุม ครั้งที่ 3/2562 ในวันนี้ (22 ก.ค.) เพื่อขอมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการ จำนวน 3 ราย วงเงิน 24 ล้านบาท และขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข 1 ราย

จังหวัดสงขลา โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา จึงจัดประชุมในครั้งนี้เพื่อขอมติการให้กู้ หรือร่วมลงทุนเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้กู้ อนุมัติให้จ่ายเงินกู้ที่ขอรับความช่วยเหลือในพื้นที่ จ.สงขลา ตามวงเงินที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร ตามแนวทาง และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารประกาศกำหนดในพื้นที่

สำหรับ “กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ” กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ดำเนินการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนสินเชื่อแก่ SME ตามโครงการกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ วงเงิน 20,000 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนเงินทุนให้ผู้ประกอบการ SMEs ผ่านกลไกประชารัฐ รวมทั้งการให้เงินลงทุน ควบคู่กับการส่งเสริมกระบวนการพัฒนาในด้านเทคโนโลยี มาตรฐานเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพ และด้านการบริหารจัดการ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 1358 หรือที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ www.smessrc.com
 
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...