xs
xsm
sm
md
lg

องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทาน “ในหลวง” มอบแก่ประชาชนใน จ.ปัตตานี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 
ปัตตานี - องคมนตรี และคณะ เชิญสิ่งของพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปมอบแก่ประชาชน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ จ.ปัตตานี

วันนี้ (19 ก.ค.) นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เดินทางไปยังวัดทรายขาว ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี เพื่อกราบนมัสการเจ้าอาวาส พร้อมกับถวายจตุปัจจัยแด่พระสงฆ์ และสนทนาธรรมกับเจ้าอาวาส วัดทรายขาวสร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ.2300 โดยได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2432 จากนั้นได้เยี่ยมพบปะประชาชนสอบถามสถานการณ์ และชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้ประชาชนมีชีวิตอยู่อย่างมั่นคง ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีความมั่นคง
 

 
จากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมผู้นำศาสนา และประชาชน ณ มัสยิดนัจมุดดิน ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี โอกาสนี้ โต๊ะอิหม่ามและประชาชนได้ร่วมกันสวดดุอาร์ เพื่อถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องคมนตรีกล่าวให้กำลังใจโต๊ะอิหม่าม และผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติภารกิจดูแลพี่น้องมุสลิมในการดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนของศาสนา เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และเกิดความสันติสุข

ต่อมา ได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลโคกโพธิ์ ต.มะกรูด อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี เพื่อเชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 406 ชุด มอบแก่ประชาชน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลโคกโพธิ์ เป็นโรงพยาบาลที่มีขนาด 60 เตียง มีบุคลากร จำนวน 327 คน ประกอบด้วย แพทย์ 9 คน พยาบาล 134 คน ทันตแพทย์ 7 คน เภสัชกร 8 คน และเจ้าหน้าที่ จำนวน 169 คน มีผู้ป่วยมารับบริการในปีงบประมาณ 2561 เป็นผู้ป่วยนอก จำนวน 32,785 คน และผู้ป่วยใน จำนวน 5,191 คน
 

 
องคมนตรีและคณะยังเดินทางไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 บ้านรูสะมีแล หมู่ 1 ต.รูสะมีแล อ.เมือง จ.ปัตตานี เพื่อเชิญอุปกรณ์เครื่องเขียนพระราชทาน จำนวน 550 ชุด มอบแก่นักเรียน พร้อมกับนำโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารให้แก่นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ ซึ่งได้สร้างขวัญ และกำลังใจในการดำเนินชีวิต และการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมได้รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับเด็กด้อยโอกาส เด็กกำพร้า เด็กที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กองทัพบก และมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนชายหญิงรวม 655 คน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม มีบุคลากรครู และเจ้าหน้าที่ 76 คน
 Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...