xs
xsm
sm
md
lg

เดินหน้า! โรงไฟฟ้าขยะกระบี่ เสนอจังหวัดอนุมัติก่อสร้าง กลุ่มรักในช่องเตรียมขออำนาจศาลคุ้มครอง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กระบี่ - เทศบาลเมืองกระบี่ เดินหน้าร่วมทุนเอกชน สร้างโรงไฟฟ้าขยะ งบเกือบพันล้าน ที่บ้านในช่อง หลังเปิดเวทีประชาพิจารณ์วันนี้ เสนอจังหวัดขออนุมัติสร้าง ท่ามกลางเสียงคัดค้านของกลุ่มรักในช่อง ที่ยังกังวลเรื่องผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เตรียมขออำนาจศาลคุ้มครอง


จากกรณีที่เทศบาลเมืองกระบี่ ได้ร่วมลงนามกับ บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด เพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะที่บริเวณพื้นที่ฝังกลบขยะบ้านในช่อง หมู่ที่ 1 ต.ทับปริบ และ หมู่ที่ 1 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ ด้วยงบลงทุนเกือบ 1 พันล้านบาท ในการแก้ปัญหาขยะของจังหวัดกระบี่ ซึ่งโครงการดังกล่าวถูกคัดค้านจากชาวบ้านในช่อง ในนามของกลุ่มรักในช่อง มีการขึ้นป้ายคัดค้าน และยื่นหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ระงับการก่อสร้างในพื้นที่ เพราะมองว่าจะส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนเพิ่มขึ้น เนื่องจากในปัจจุบันปัญหากลิ่นเหม็น และ น้ำเสีย จากการฝังกลบขยะยังไม่ได้รับการแก้ไขให้หมดไป หากมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะขึ้นมาปัญหาดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นอีก

ความคืบหน้าล่าสุด วันนี้ ( 25 มิ.ย.) นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดเวทีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย โครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน ของ บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองกระบี่ โดยมีประชาชนในพื้นที่ ต.ทับปริก ต.ไสไทย ชุมชนเมืองกระบี่ ส่วนราชการ เข้าร่วม ประมาณ 600 คน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองกระบี่ โดยก่อนรับฟังความคิดเห็นกลุ่มคนรักในช่อง ต.ทับปริก อ.เมือง จ.ภูเก็ต ซึ่งไม่เห็นด้วยกับการสร้างโรงไฟฟ้าขยะในพื้นที่บ้านในช่อง หมู่ที่ 1 ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ ได้นำเอกสารการคัดค้านโครงการมาแจกจ่ายให้กับประชาชนที่เข้าร่วมการรับฟังประชาพิจารณ์อย่างสงบ ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น

โดยหลังพิธีเปิด ทางบริษัท บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมลงทุนกับทางเทศบาลเมืองกระบี่ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะได้นำเสนอรูปแบบการก่อสร้างเตาเผาขยะ รวมถึงมาตรการในการป้องกันปัญหาทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนโดยรวบโรงไฟฟ้าขยะ พร้อมทั้งให้เปิดให้เวทีให้ประชาชนที่เข้าร่วมรับการทำประชาพิจารณ์ได้แสดงความคิดเห็น โดยให้ลงชื่อผู้ที่จะแสดงความคิดเห็นและเรียกตามรายชื่อที่ได้ลงไว้ ซึ่งประชาชนไม่ได้คัดค้านที่จะไม่ให้สร้างโรงไฟฟ้า แต่กังวลในเรื่องของผลกระทบที่จะตามมา ทั้งสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ รวมไปถึงขั้นตอนการขนขยะผ่านทางชุมชนมายังโรงไฟฟ้าขยะ ในขณะนี้กลุ่มรักในช่องเองก็ไม่ได้คัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าขยะ แต่ไม่ต้องการให้สร้างในพื้นที่บ้านในช่อง จะสร้างในพื้นที่ใดก็ได้ เพราะมองว่าปัญหาเดิมที่เกิดจากการฝังกลบขยะก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขให้หมด ทั้งเรื่องกลิ่นเน่าและน้ำเสียที่เกิดจากกองขยะ

โดยพันจ่าเอกปัญญา หิรัญ ประธานกลุ่มคนรักในช่อง ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ กล่าวว่า กลุ่มคนรักในช่องไม่เคยเห็นด้วยกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะในพื้นที่ ม.1 ต.ทับปริก และ ม.1 ต.ไสไทย ซึ่งเป็นบ่อฝังกลบขยะในปัจจุบัน เนื่องจากปัญหาเดิมๆที่ชาวบ้านเดือดร้อน ทั้งเรื่องกลิ่นเน่าของขยะ และน้ำเสียจากกองขยะ ยังไม่ได้รับการแก้ไข และเชื่อว่าเมื่อโรงไฟฟ้าขยะ เข้ามาดำเนินการก่อสร้าง ก็ไม่แน่ใจว่า จะยิ่งเพิ่มปัญหาให้ชาวบ้านด้วยอีกหรือไม่

พันจ่าเอกปัญญา ได้ตั้งข้อสังเกตด้วยว่า โดยปกติทั่วไปการจะสร้างโครงการที่มีผลกระทบกับชาวบ้าน ต้องทำประชาพิจารณ์ก่อน ไม่ใช่เซ็นสัญญาก่อสร้างก่อนแล้วมาทำประชาพิจารณ์ เหมือนกับอย่างโรงไฟฟ้าขยะของเทศบาลเมืองกระบี่ ที่กำลังจะเกิดขึ้น ทราบว่ามีการเซ็นสัญญาไปแล้ว ด้วยงบประมาณ 1,000 ล้านบาท แต่มาทำประชาพิจารณ์ทีหลัง ต่อไปนี้ก็คงจะต้องพึ่งอำนาจศาลต่อไป เพราะสิ่งที่ทางกลุ่มฯได้ร้องเรียนไป ไม่เคยได้รับการเหลียวแล จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ด้าน นายณัฐพงศ์ โพธิ์วัฒนชัย ผู้จัดการโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมขนขนาด 6 เมกะวัตต์ ในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) จังหวัดกระบี่ กล่าวว่า จังหวัดกระบี่มีปริมาณขยะชุมชนที่เกิดขึ้นรวมทั้งสิ้นประมาณ 104,376.45 ตัน/ปี โดยแบ่งเป็น ขยะชุมชนในเขตเทศบาล ประมาณ 33,071.93 ตัน/ปี และ องค์การบริหารส่วนตำบล ประมาณ 71,304.52 ตัน ทั้งนี้อัตราขยะชุมชนที่นำไปกำจัดแบบถูกต้องมีอัตราเพียงเล็กน้อยเท่านั้นและกระบวนการคัดแยกการจัดเก็บการรวบรวมและการเก็บขนยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ทำให้เกิดปัญหาขยะตกค้างจากประชากรที่เพิ่มขึ้น โดยวิกฤตปัญหาขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นนั้น จำเป็นต้องมีการแก้ไขอย่างจริงจังและเร่งด่วน

ที่ผ่านมาจังหวัดกระบี่ได้กำหนดให้เทศบาลเมืองกระบี่ เป็นศูนย์กำจัดขยะชุมชนรวมของทั้งจังหวัด มีขนาดพื้นที่ประมาณ 251 ไร่ ปัจจุบันมีการใช้พื้นที่เพื่อฝั่งกลบขยะไปแล้ว 125 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 50 ของพื้นที่ โดยคาดว่ามีปริมาณขยะสะสมในบ่อฝั่งกลบ ประมาณ 6 แสนตัน ทำให้พื้นที่ที่เหลืออยู่อาจจะไม่เพียงพอในการรองรับขยะในอนาคต เทศบาลเมืองกระบี่จึงได้ดำเนินการร่วมทุนกับ บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด สร้างโรงไฟฟ้าขยะ เพื่อกำจัดขยะ ที่ฝังกลบอยู่และขยะที่เกิดใหม่ ด้วยเทคโนโลยีการกำจัดขยะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยงบลงทุน เกือบ 1 พันล้านบาท เมื่อผ่านขั้นตอนการทำประชาพิจารณ์ ก็สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ทันที

ด้านนายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ รองนายกเทศบาลเมืองกระบี่ กล่าวว่า หากว่าโรงไฟฟ้าขยะเกิดขึ้น สิ่งที่ชาวบ้านในพื้นที่จะได้รับมีทั้งกองทุนโรงไฟฟ้า การจ้างงาน คนในพื้นที่ และเชื่อว่าด้วยเทคโนโลยี่ที่ทันสมัย ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชนในพื้นที่คงจะมีผลกระทบน้อยมาก จะบอกว่าไม่มีเลยก็คงไม่จริง แต่สิ่งที่ประชาชนในพื้นที่จะทำได้หากว่าโรงงานไม่รับผิดชอบกับปัญหาที่เกิดขึ้น ก็สามารถฟ้องร้องได้

ขณะที่ นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า หากชาวบ้านที่กลัวว่าจะได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะ ก็ยังสามารถให้ข้อมูลหรือร้องเรียนได้ หลังจากนี้ ไม่มีปิดกั้น ทางจังหวัดพร้อมที่จะรับฟังและนำปัญหามาแก้ไขให้


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...