xs
xsm
sm
md
lg

สงขลาขับเคลื่อนโครงการระดับจังหวัด โครงการ “1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - จังหวัดสงขลา ขับเคลื่อนโครงการ และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระดับจังหวัด โครงการ “1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ

วันนี้ (24 มิ.ย.) ที่ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562 โดยมี นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ เช่น นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เช่น เทศบาลนครสงขลา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน
 

 
นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้แต่ละจังหวัดทั่วประเทศ ดำเนินโครงการ และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระดับจังหวัด จำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย โครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โครงการ “1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” และโครงการเพิ่มสวนหย่อม/สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน

ซึ่งทางจังหวัดสงขลา ได้มีการพิจารณาโครงการ “1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” มีมติเลือกถนนชลาทัศน์ จากแยกเก้าเส้ง-วงเวียนประติมากรรม “คนอ่านหนังสือ” เป็นโครงการ “1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” ของจังหวัดสงขลา ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.บ่อยาง เขตเทศบาลนครสงขลา ระยะทางประมาณ 4.94 กิโลเมตร โดยจะมีการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การปรับภูมิทัศน์ การประดับประดาตราสัญลักษณ์ พร้อมธงชาติ และธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 การเพิ่มไฟฟ้าส่องสว่าง การติดตั้งโคมไฟบริเวณชายหาด การทำความสะอาดผิวจราจร การปลูกต้นไม้ การทาสีตีเส้นจราจร การตัดแต่งกิ่งไม้ การตัดหญ้าสองข้างทาง การติดตั้งป้ายโครงการ “1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” การจัดทำป้ายจราจร ป้ายบอกทาง การจัดระเบียบป้ายโฆษณา การติดตั้งป้ายเตือนลดความเร็ว (ป้าย Your Speed) การติดตั้งกล้องวงจรปิด กล้องตรวจจับความเร็ว และการจัดตั้งด่าน เป็นต้น พร้อมรณรงค์ให้ประชาชนเคารพกฎจราจร

ทั้งนี้ จะต้องคำนึงถึงความสง่างาม มีความปลอดภัย การบำรุง การดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน โดยมีการขอความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนจิตอาสาเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน เพื่อแสดงพลังแห่งความรักความสามัคคีของชาวจังหวัดสงขลา ที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...