xs
xsm
sm
md
lg

ไม่เอา! ชาวบ้านในช่อง ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าฯ กระบี่ คัดค้านเวทีประชาพิจารณ์โรงไฟฟ้าขยะ ส่อพิรุธ เซ็นสัญญาก่อนฟังความเห็น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กระบี่ - ชาวบ้านในช่อง จ.กระบี่ ร้องผู้ว่าฯ ตรวจสอบเวทีทำประชาพิจารณ์ โรงไฟฟ้าขยะ เทศบาลเมืองกระบี่ ส่อพิรุธ ถามเซ็นสัญญาก่อสร้างก่อนทำประชาพิจารณ์ได้หรือ ยืนยันกระทบชุมชนในระยะยาว

วันนี้ (20 มิ.ย.) พันจ่าเอกปัญญา หิรัญ ประธานกลุ่มคนรักในช่อง ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ พร้อมด้วยตัวแทนชาวบ้านได้เดินทางมาที่ศาลากลางจังหวัดกระบี่ เพื่อยื่นหนังสือทวงถามถึงข้อร้องเรียนคัดค้านการจัดทำประชาพิจารณ์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน ของ บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด ได้กำหนดจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งดำเนินการโดย บริษัท เอ็นทิค จำกัด ในวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองกระบี่ โดยมีนายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ รับเรื่อง

พันจ่าเอกปัญญา กล่าวว่า ทางกลุ่มฯ ได้ส่งหนังสือร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งปัญหาการจัดการบ่อขยะเดิม และโครงการโรงไฟฟ้าขยะที่กำลังจะเกิดขึ้น แต่การดำเนินการเพื่อแก้ไขเรื่องร้องเรียนยังคงไม่มีความชัดเจน ประกอบกับในขณะนี้โครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน ของ บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด ได้กำหนดจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งดำเนินการโดย บริษัท เอ็นทิค จำกัด ในวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองกระบี่

ทางกลุ่มคนรักในช่องขอคัดค้านการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในวันและสถานที่ดังกล่าว เนื่องจากสถานที่จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอยู่ห่างไกลจากชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบโรงไฟฟ้าขยะ โดยมีระยะห่างมากถึงประมาณ 8 กิโลเมตร ก่อให้เกิดความลำบากและเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายต่อการเดินทางไปเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน อีกทั้งการกำหนดสถานที่จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนควรกำหนดให้อยู่ในพื้นที่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้าขยะ

และควรคำนึงถึงชุมชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเป็นอันดับแรก ส่วนเอกสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการ ก็ยังไม่มีความชัดเจนและขาดรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญหลายประเด็น เช่น เทคโนโลยีเตาเผา ขั้นตอนการทำงานของเตาเผา ขั้นตอนเตรียมขยะใหม่และเก่า เพื่อนำเข้าเตาเผา ชนิดและปริมาณต่อวัน การจัดการขี้เถ้าเบาและขี้เถ้าหนักจากเตาเผา ชนิดและปริมาณสารพิษและของเสีย มลพิษอากาศมลพิษทางน้ำ และของเสียที่เป็นอันตรายและที่ไม่เป็นอันตรายผลกระทบด้านเสียงและการสั่นสะเทือน การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกพื้นที่โครงการ

การประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อชุมชน ซึ่งชาวบ้านไม่ได้รับการประชาสัมพันธ์ การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและข้อมูลโครงการโรงไฟฟ้าขยะอย่างทั่วถึงและเพียงพอ ด้วยเหตุนี้กลุ่มคนรักในช่องจึงขอให้เลื่อนวันและเปลี่ยนสถานที่การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชนในวันที่ 25 นี้ออกไปก่อนจนกว่าจะมีการดำเนินการแก้ไข ประเด็นสำคัญข้างต้นให้แล้วเสร็จ

พันจ่าเอกปัญญา ได้ตั้งข้อสังเกตด้วยว่า โดยปกติทั่วไปการจะสร้างโรงงานหรือโรงไฟฟ้าขยะ ที่มีผลกระทบต่อชาวบ้าน ต้องทำประชาพิจารณ์ก่อน ไม่ใช่เซ็นสัญญาก่อสร้างก่อนแล้วมาทำประชาพิจารณ์ เหมือนกับอย่างโรงไฟฟ้าขยะของเทศบาลเมืองกระบี่ ที่กำลังจะเกิดขึ้น ทราบว่ามีการเซ็นสัญญาไปแล้ว แต่มาทำประชาพิจารณ์ทีหลัง อย่างนี้ได้ด้วยหรือ

ด้าน นายสมควร กล่าวว่า ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ ควรจะเข้าร่วมการทำประชาพิจารณ์ด้วย เพื่อจะได้แสดงความคิดเห็นและข้อมูลต่างๆ ให้คณะกรรมการได้รับทราบรับรู้ด้วย ส่วนเรื่องข้อร้องเรียนจะนำเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดให้รับทราบต่อไป


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...