xs
xsm
sm
md
lg

“ราชภัฏยะลา” จัดเสวนาการขับเคลื่อนงานบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 
ยะลา - มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดเสวนาการขับเคลื่อนงานบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ด้านอธิการบดีฯ ฝากรัฐบาล “พล.อ.ประยุทธ์” พุ่งเป้าแก้ไขปัญหา และพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันนี้ (19 มิ.ย.) ที่หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดงานเสวนาการขับเคลื่อนงานบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พร้อมปาฐกถาพิเศษหัวข้อเรื่อง “การขับเคลื่อนงานพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา” และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่นด้านบริการวิชาการ

นอกจากนี้ ภายในงานมีการเสวนาในหัวข้อเรื่อง “การขับเคลื่อนงานบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้อถิ่น” โดยได้รับเกียรติวิทยากรผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ ผศ.ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น นายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา นายมะสดี หะยีปี นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาป นายมะเสาวดี ไสสากา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรจังหวัดยะลา และ น.ส.สุชาดา ดอเลาะ นักสื่อสารมวลชน สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา ผู้ดำเนินการเสวนาในครั้งนี้
 

 
ผศ.ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้ กล่าวว่า การจัดงานเสวนาในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ อีกทั้งพัฒนาระบบ และกลไกการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเป็นพันธกิจด้านหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นอกเหนือจากพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคม ซึ่งพันธกิจด้านบริการวิชาการถือเป็นพันธกิจที่มีความสำคัญ และจำเป็น เนื่องจากบริการวิชาการมีความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อีกทั้งยังเป็นการสร้างชื่อเสียง และการยอมรับจากสังคม และชุมชน

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้ กล่าวอีกว่า การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เป็นพันธกิจหนึ่งที่มีความสำคัญ และจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจัดการบริการวิชาการสอดคล้องต่อการพัฒนาท้องถิ่น ที่จะประสานองค์ความรู้ในศาสตร์ด้านต่างๆ ภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยฯ นำไปสู่การแก้ไขปัญหา และความต้องการของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์ “คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้” ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ต่อไป
 

 
ด้าน ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ก็ได้ฝากข้อชี้แนะไปยังรัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และชุดรัฐบาลที่จะเข้ามาดำเนินการในการบริหารบ้านเมือง โดยการพุ่งเป้าในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า สถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภคใต้ ณ ปัจจุบันเริ่มคลี่คลายไปแล้วในระดับหนึ่ง แต่ก็ยังไม่เป็นที่น่าพอใจนัก เพราะฉะนั้น กระบวนการที่จะพัฒนา และแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น อาวุธที่สำคัญที่สุดในการนำมาใช้แก้ไขปัญหา นอกจากการวางมาตรการด้านกองกำลัง หรือยุทโธปกรณ์ในการแก้ไขปัญหาพื้นที่แล้ว ด้านการศึกษาก็เป็นอาวุธสำคัญ ที่รัฐบาลควรให้ความสำคัญ และเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เยาวชนในพื้นที่ ซึ่งที่ผ่านมา คุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น มีคุณภาพที่ต่ำที่สุดในประเทศไทย ซึ่งวิธีการพัฒนาด้านการศึกษาต้องควบควบคู่ไปกับการพัฒนาท้องถิ่น

“ซึ่งมิติของการพัฒนาการศึกษามีด้วยกัน 2 ส่วน คือ กลุ่มของ ศช.โดยมีสัดส่วนที่มากในพื้นที่ รัฐบาลต้องเข้าไปดูแล และพัฒนาส่วนนี้ โดยให้ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมทั้งกระบวนการเริ่มคิดเริ่มทำ อย่างเช่น ด้านการเกษตรในพื้นที่ ดูได้จากผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอปของกลุ่มเกษตรกร ซึ่งในพื้นที่ผลิตได้ แต่ทางรัฐบาลต้องมีความจริงจังในการเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหา หาตลาดรองรับให้แก่กลุ่มเหล่านี้ ซึ่งปัจจุบันในพื้นที่มีการผลิต แต่ปัญหาก็คือยังไม่มีแหล่งจำหน่าย หรือแหล่งกระจายสินค้าให้แก่กลุ่มผลิตภัณฑ์ โดยรัฐบาลสามารถที่จะนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ ๙ และต่อยอดสืบสานในรัชกาลที่ ๑๐ ให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนัก และเห็นความสำคัญ ซึ่งเป็นแนวทางที่ดี” อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าว
 

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...