xs
xsm
sm
md
lg

ทม.ปัตตานีชี้แจงกรณีผู้ค้าตลาดเทศวิวัฒน์ 1 ร้องศาลปกครอง ยืนยันทำตามหลักธรรมภิบาล

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

แฟ้มภาพ
 
ปัตตานี - เทศบาลเมืองปัตตานีชี้แจงกรณีกลุ่มพ่อค้าแม่ค้ารวมตัวประท้วงร้องศาลปกครองยะลา เผยมีการพูดคุยเจรจา ลงนาม MOU และหาทางแก้ปัญหาร่วมกันแล้ว ยืนยันทำงานตามหลักธรรมภิบาล

วันนี้ (18 มิ.ย.) จากกรณีที่มีผู้ค้าในตลาดเทศวิวัฒน์ 1 ได้รวมตัวไปประท้วงที่ศาลปกครองยะลา โดยอ้างว่าเทศบาลเมืองปัตตานีไล่ที่ไม่ยอมให้ขายและจะปิดตลาดเทศวิวัฒน์ 1 นั้น ทางเทศบาลเมืองปัตตานีขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงดังนี้ เดิมเทศบาลเมืองปัตตานีมีตลาดสด 2 แห่งคือ “ตลาดสดถนนยะรัง” เปิดขายทุกวันจันทร์ พฤหัสบดี และเสาร์ และอีกแห่งคือ “ตลาดเทศวิวัฒน์ 1” เปิดขายทุกวันอังคาร พุธ ศุกร์และอาทิตย์

แต่เนื่องจากตลาดสดทั้ง 2 แห่งไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตลาดสดของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทศบาลเมืองปัตตานีจึงได้ดำเนินการปรับปรุงตลาดสดถนนยะรังและในระหว่างการปรับปรุงได้ให้ผู้ขายบางส่วนไปขายที่ตลาดเทศวิวัฒน์ 1 เป็นการชั่วคราว ซึ่งเมื่อปรับปรุงตลาดแล้วเสร็จในต้นปี พ.ศ. 2561 เทศบาลเมืองปัตตานีได้ให้ผู้ค้าที่ไปขายที่ตลาดสดเทศวิวัฒน์ 1 กลับมาขายที่ตลาดสดถนนยะรังตามเดิม ปรากฏว่าผู้ค้าไม่ยินยอมกลับไปขายที่ตลาดสดถนนยะรัง

เมื่อกลางปี พ.ศ.2561 เทศบาลเมืองปัตตานีมีโครงการที่จะปรับปรุงตลาดสดเทศวิวัฒน์ 1 ต่อ โดยมีการจัดระเบียบผู้ค้าบนทางสาธารณะถนนฤดีตรอก 2 และที่ถนนนาเกลือซอย 1 และโครงการปรับปรุงทางสาธารณะและตัวอาคารตลาด ซึ่งก่อนที่ทางเทศบาลเมืองปัตตานีจะดำเนินการดังกล่าวได้ให้ทางชุมชนตลาดเทศวิวัฒน์ 1 ทำแผนชุมชนจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของผู้ค้าบนทางสาธารณะ ผู้ค้าที่อยู่บนตัวอาคารตลาด และร้านค้าที่อยู่รอบตลาด

ซึ่งในการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นผู้ค้าบางส่วนได้เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น แต่มีผู้ค้าบางส่วนไม่ยอมเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น และได้ชักชวนให้ผู้ค้าบางส่วนไม่เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น ซึ่งในเวทีรับฟังความคิดเห็นได้มีข้อสรุปให้เทศบาลเมืองปัตตานีดำเนินการปรับปรุงตลาดเทศวิวัฒน์ 1 เพื่อให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตลาดสดของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี และต่อมาคณะกรรมการกำหนดจุดผ่อนผันได้กำหนดให้ถนนฤดีตรอก 2 และถนนนาเกลือซอย 1 เป็นจุดผ่อนผันชั่วคราว เจ้าพนักงานจราจรจังหวัดปัตตานีได้เห็นชอบตามที่คณะกรรมการกำหนดจุดผ่อนผันกำหนด

เทศบาลเมืองปัตตานีจึงได้มีประกาศให้ผู้ค้าบนถนนฤดีตรอก 2 และถนนนาเกลือซอย 1 งดจำหน่ายสินค้าตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2562 แต่ผู้ค้าได้มาขอผ่อนผันขยายระยะเวลางดจำหน่ายสินค้าออกไป โดยอ้างว่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าวอยู่ในช่วงเดือนรอมฎอนและใกล้เปิดภาคเรียน ทางเทศบาลเมืองปัตตานีจึงได้เชิญเจ้าหน้าที่ 3 ฝ่าย ประกอบด้วยทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง พร้อมผู้ค้ามาร่วมทำ MOU โดยมีข้อสรุปว่าให้ผู้ค้าบนทางสาธารณะถนนฤดีตรอก 2 และถนนนาเกลือซอย 1 งดจำหน่ายสินค้า ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป
 
แฟ้มภาพ
 
นอกจากนี้เทศบาลเมืองปัตตานีได้ให้ผู้ค้าตามเกณฑ์มาตรฐานตลาด เฉพาะที่ขายบนทางสาธารณะถนนฤดีตรอก 2 และถนนนาเกลือซอย 1 มาลงทะเบียนเพื่อจัดหาสถานที่จำหน่ายสินค้าเป็นการชั่วคราว ในระหว่างดำเนินการปรับปรุงถนนและคูระบายน้ำทางสาธารณะถนนฤดีตรอก 2 และถนนนาเกลือซอย 1 ซึ่งทางเทศบาลเมืองปัตตานีได้จัดสถานที่ให้ไปจำหน่ายที่ตลาดสดถนนยะรังจำนวน 150 รายโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ส่วนผู้ค้าอาหารสดได้จัดสถานที่ให้ไปจำหน่ายบนอาคารตลาดเทศวิวัฒน์ 1 บางส่วน และผู้ค้าอาหารสดบางส่วนให้ไปจำหน่ายที่ตลาดสดถนนยะรัง ส่วนผู้ค้าที่อยู่บนอาคารตลาดเทศวิวัฒน์ 1 และผู้ค้าที่อยู่รอบตลาดเทศวิวัฒน์ 1 สามารถจำหน่ายสินค้าได้ตามปกติโดยไม่ได้รับผลกระทบในการดำเนินการปรับปรุงทางสาธารณะถนนฤดีตรอก 2 และถนนนาเกลือซอย 1 แต่อย่างใด ยกเว้นผู้ค้าที่จำหน่ายสินค้าบนทางสาธารณะถนนฤดีตรอก 2 และถนนนาเกลือซอย 1 ต้องไปจำหน่ายยังสถานที่ที่เทศบาลเมืองปัตตานีจัดเตรียมให้

ปรากฏว่ามีผู้ค้าบางส่วนจำนวน 31 รายได้ไปยื่นฟ้องศาลปกครองยะลา เพื่อขอให้ศาลเพิกถอนประกาศจุดผ่อนผันของเทศบาลเมืองปัตตานี ซึ่งในการพิจารณาคำขอบรรเทาทุกข์ชั่วคราวของผู้ค้าทั้ง 31 ราย ผู้ค้าได้ยื่นข้อเสนอต่อศาลว่าในระหว่างการดำเนินการปรับปรุงจะมาขายสินค้าที่ตลาดเทศวิวัฒน์ 2 (ตลาดโต้รุ่ง) ซึ่งอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ศาลได้ให้เทศบาลเมืองปัตตานีมาเจรจากับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เพื่อขอใช้พื้นที่ตลาดเทศวิวัฒน์ 2 ชั่วคราวระหว่างการก่อสร้างเป็นเวลา 150 วัน โดยก่อนหน้านี้ผู้ค้าบางส่วนได้ไปร้องที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปัตตานี

นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ในฐานะที่กำกับดูแลศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปัตตานี จึงได้เรียกให้เทศบาลเมืองปัตตานี ตัวแทนผู้ค้า และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ไปร่วมเจรจากันและผลการเจรจาออกมาว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานียินยอมให้เทศบาลเมืองปัตตานีเช่าพื้นที่ตลาดเทศวิวัฒน์ 2 เป็นระยะเวลา 150 วัน โดยมีเงื่อนไขให้เฉพาะผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบจำนวน 150 รายเท่านั้นที่สามารถจำหน่ายสินค้าได้ และเทศบาลเมืองปัตตานีต้องเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องความสะอาดและความปลอดภัย ทั้งนี้จะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ค้าเดิมที่จำหน่ายสินค้าในตลาดเทศวิวัฒน์ 2 

ในการนี้เทศบาลเมืองปัตตานีจึงแจ้งให้ผู้ค้าทราบเงื่อนไขดังกล่าว และผู้ค้าจะต้องเป็นผู้ชำระค่าเช่าตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีกำหนด ต่อมาผู้ค้าได้ปฏิเสธเงื่อนไขดังกล่าวและได้รวมตัวกันไปประท้วงที่ศาลปกครองยะลา ตามที่เป็นข่าว

เทศบาลเมืองปัตตานีในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการตามหลักธรรมภิบาล เพื่อประโยชน์ของประชาชนส่วนรวมก่อนดำเนินการใดๆ ได้ให้ผู้มีส่วนได้เสียได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นมาโดยลำดับ เมื่อมีคดีอยู่ในการพิจารณาของศาลเทศบาลเมืองปัตตานีจึงต้องรอผลการพิจารณาของศาลเพื่อที่จะดำเนินการต่อไป
 
               ____________________________________________________________
 

อ่านข่าวเพิ่มเติม : แทบร้าง! พ่อค้าแม่ค้า “ตลาดสดเทศวิวัฒน์” นัดหยุดขายของ เดินทางร้องศาลปกครองยะลา
 


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...