xs
xsm
sm
md
lg

จังหวัดสงขลา เตรียมความพร้อมเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2562 ในวันที่ 16 มิ.ย.นี้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - จังหวัดสงขลา เตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2562 พร้อมเชิญชวนเกษตรกรผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ออกมาใช้สิทธิ์ในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00-15.00 น. พร้อมกันทั่วประเทศ

วันนี้ (13 มิ.ย.) ที่ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2562 จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2562 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ อาทิ นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา, นายหร่ออ๊บ มุเส็มสะเดา จ่าจังหวัดสงขลา และมีผู้ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย ได้ขอความร่วมมือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการดำเนินการจัดตั้งเลือกผู้แทนเกษตรกรเพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2562 แทนคณะกรรมการฯ ที่หมดวาระการดำรงตำแหน่ง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00-15.00 น. พร้อมกันทั่วประเทศ
 

 
โดยในส่วนของจังหวัดสงขลา มีหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 90 หน่วยเลือกตั้ง ครอบคลุมทั้ง 16 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสงขลา จำนวน 5 หน่วยเลือกตั้ง, อำเภอสทิงพระ จำนวน 6 หน่วยเลือกตั้ง, อำเภอจะนะ จำนวน 9 หน่วยเลือกตั้ง, อำเภอนาทวี จำนวน 7 หน่วยเลือกตั้ง, อำเภอเทพา จำนวน 7 หน่วยเลือกตั้ง, อำเภอสะบ้าย้อย จำนวน 7 หน่วยเลือกตั้ง, อำเภอระโนด จำนวน 8 หน่วยเลือกตั้ง, อำเภอกระแสสินธุ์ จำนวน 3 หน่วยเลือกตั้ง, อำเภอรัตภูมิ จำนวน 7 หน่วยเลือกตั้ง, อำเภอสะเดา จำนวน 5 หน่วยเลือกตั้ง, อำเภอหาดใหญ่ จำนวน 10 หน่วยเลือกตั้ง, อำเภอนาหม่อม จำนวน 2 หน่วยเลือกตั้ง, อำเภอควนเนียง จำนวน 3 หน่วยเลือกตั้ง, อำเภอบางกล่ำ จำนวน 3 หน่วยเลือกตั้ง, อำเภอสิงหนคร จำนวน 5 หน่วยเลือกตั้ง และอำเภอคลองหอยโข่ง จำนวน 3 หน่วยเลือกตั้ง
 

 
มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง จำนวน 103,558 คน แบ่งเป็นในเขต จำนวน 102,472 และนอกเขต จำนวน 1,086 คน โดยมีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกองค์กรเกษตรกรกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรภาคใต้ จำนวน 14 ราย แต่ขาดคุณสมบัติ 1 ราย คือหมายเลข 10 จึงขอเชิญชวนเกษตรกรผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ร่วมออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร เพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00-15.00 น. เข้าคูหากาเบอร์เดียว พร้อมกับจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ โดยสามารถตรวจสอบหน่วยเลือกตั้ง ณ ที่ว่าการอำเภอตามที่อยู่ของสมาชิกฯ

ทั้งนี้ ทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้มีการกำชับการดูแลความปลอดภัยเป็นพิเศษในหน่วยเลือกตั้ง 4 อำเภอชายแดน ประกอบด้วย อ.จะนะ เทพา นาทวี และ อ.สะบ้าย้อย ซึ่งอยู่ติดกับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งได้มีการกำหนดจัดการเลือกตั้งในบริเวณเดียวกัน เพื่อการดูแลรักษาความปลอดภัยได้อย่างเข้มงวด และสะดวกยิ่งขึ้น โดยได้มีการจัดตั้งศูนย์สนับสนุน และประสานงานการเลือกตั้งผู้แทนเกษตร พ.ศ. 2562 ขึ้น ณ ที่ทำการปกครองชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสงขลา เพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้งในครั้งนี้เป็นไปอย่างสุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม เป็นไปตามกฎหมาย
 


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...