xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานประจำเดือน มิ.ย.ของจังหวัดสงขลา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และคณะ ลงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในประเด็นต่างๆ ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ของจังหวัดสงขลา เน้นการป้องกันสาธารณภัย และการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน

วันนี้ (12 มิ.ย.) ที่ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และคณะ ประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน โดยมี นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นางสุรีย์พรรณ ณ สงขลา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา นายผดุงเดช ลือปิยะพาณิชย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา ผู้แทนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา ผู้แทนสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน
 

 
นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อมาตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในประเด็นต่างๆ ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ซึ่งทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ฝากเน้นย้ำในหลายประเด็น เช่น การเตรียมความพร้อมในการรับมือต่อภัยธรรมชาติ ซึ่งที่ผ่านมา ทางจังหวัดสงขลา ได้รับการชื่นชมในเรื่องการป้องกันภัยต่างๆ เช่น ในช่วงที่เกิดเหตุการณ์พายุปาบึก เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา ทำให้ไม่มีผู้เสียชีวิต หรือผู้ได้รับบาดเจ็บ เพราะมีการทำงานเชิงรุกเตรียมการเป็นอย่างดี มีการอพยพประชาชนได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ เรื่องของการป้องกันภัยแล้ง ซึ่งในพื้นที่จังหวัดสงขลา ได้รับผลกระทบเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคใน 3 อำเภอ 6 หมู่บ้าน ซึ่งทางจังหวัดได้มีการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ได้ฝากเน้นย้ำในเรื่องความปลอดภัยทางถนน โดยเฉพาะการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งแม้ว่าทางภาครัฐจะพยายามรณรงค์อย่างเข้มข้น แต่ยังเกิดอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่อง จึงได้เน้นย้ำเรื่องของการรณรงค์สร้างวินัยจราจร โดยเฉพาะการสวมหมวกกันน็อก เพื่อลดความรุนแรงของการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ การวิเคราะห์สาเหตุของอุบัติเหตุโดยเฉพาะในพื้นที่เกิดเหตุซ้ำๆ เพื่อหาแนวทางการป้องกันและแก้ไขให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อลดการบาดเจ็บ และเสียชีวิตของผู้ใช้รถใช้ถนน
 

 
นอกจากนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ยังได้ติดตามการดำเนินงานในประเด็นอื่นๆ เช่น การสำรวจสถานภาพและการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ไตรมาสที่ 3) การป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย (การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย แผนการป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม ปี 2562 และพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง น้ำท่วม ดินโคลนถล่มซ้ำซาก วาตภัย ไฟป่า หมอกควัน) การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน การดำเนินงานตามแผนการรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความกินดีอยู่ดีอย่างยั่งยืน
 

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...