xs
xsm
sm
md
lg

ศอ.บต.จับมือภาคประชาสังคมชายแดนใต้หารือตั้งศูนย์ประสานงานเด็กและสตรี

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 
ปัตตานี - ศอ.บต. พร้อมหน่วยงานภาครัฐจับมือภาคประชาสังคมจังหวัดชายแดนใต้ หารือตั้งศูนย์ประสานงานเด็กและสตรี เพื่อแก้ไขปัญหาเด็กและสตรี พร้อมเป็นส่วนหนึ่งสร้างสันติสุขในพื้นที่

วันนี้ (11 มิ.ย.) ที่โรงแรมซีเอส อ.เมือง จ.ปัตตานี ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนด้านเด็กและสตรีจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานการประชุม และมีผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี ยะลา และจังหวัดนราธิวาส เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ภายหลัง ศอ.บต. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนด้านเด็กและสตรีฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดเป็นศูนย์กลางในการประสานงาน ระดมความร่วมมืออย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะภาคประชาชนภาคประชาสังคม เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้
 

 
พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวถึงการทำงานของภาคประชาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า การดูแลแก้ไขปัญหาเรื่องเด็กและสตรีมีความสำคัญในโลกที่หมุนเวียนเปลี่ยนไป ต่อให้ไม่ใช่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็สามารถพบเห็นผู้หญิงและเด็กถูกรังแกหรือถูกเอารัดเอาเปรียบ แต่เมื่อพูดถึงพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างจะเป็นปัญหาที่ทับซ้อน คือ เหตุการณ์ความไม่สงบ ที่ส่งผลกระทบโดยตรงมาเป็นระยะเวลา 14 ปี

อย่างไรก็ตามในปี 2561 มีเด็กเกิดใหม่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 3,400 คน ประชากรเกิดใหม่นี้จะต้องได้รับการดูแลซึ่งเป็นภาระหนักพอควร ศูนย์ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนด้านเด็กและสตรีจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงมีจุดหมายเพื่อเติมเต็มภาครัฐและสนับสนุนสิ่งที่ภาคประชาสังคมขับเคลื่อนเรื่องนี้อยู่ในขณะนี้เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีเป้าหมายให้เด็กและสตรีมีโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเหมือนส่วนอื่นในราชอาณาจักร และยกมาตรฐานเข้าสู่สากลให้เป็นที่ยอมรับตามอนุสัญญาเด็กและสตรี หากทำได้สมบูรณ์ก็จะสามารถลดเงื่อนไขความรู้สึกไม่เข้าใจกันในแผ่นดินใต้เพื่อสันติสุขในพื้นที่
 

 
เลขาธิการ ศอ.บต. ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมภายหลังการประชุมว่า ศูนย์ประสานงานด้านเด็กและสตรีจะดำเนินการขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการวางกรอบการทำงานให้เป็นเอกภาพ ให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมขับเคลื่อนและเติมเต็มการพัฒนา โดยมีองค์ประกอบหลักคือภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องกับเด็กและสตรี นักวิชาการ และมีภาครัฐคือ ศอ.บต. กอ.รมน.ภาค4 ส่วนหน้า และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นองค์กรกำหนดวางกรอบการทำงานเพื่อทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

สำหรับศูนย์ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนด้านเด็กและสตรีจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะมีกำหนดเปิดศูนย์ปลายเดือนมิถุนายนนี้ ที่ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนล่าง หรือ โรงแรมชางลีเก่า อ.เมือง จ.ยะลา
 


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...