xs
xsm
sm
md
lg

เตรียมพร้อมเปิดช่องทางด่านตรวจคนเข้าเมืองสนามบินรับเช่าเหมาลำเพิ่มยอดนักท่องเที่ยว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ชุมพร - เตรียมเปิดช่องทางด่านตรวจคนเข้าเมืองสนามบินชุมพร รองรับเที่ยวบินเช่าเหมาลำ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว พร้อมกำหนดแนวทางการดำเนินงานก่อนให้บริการ ตั้งเป้าเพิ่มยอดนักท่องเที่ยวขึ้นอีก 10%

วันนี้ (8 มิ.ย.) นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผวจ.ชุมพร นำคณะหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจการเตรียมความพร้อมเปิดช่องทางด่านตรวจคนเข้าเมือง ณ ท่าอากาศยานชุมพร ในการรองรับเที่ยวบินเช่าเหมาลำจากต่างประเทศมาลงที่จังหวัดชุมพร เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (Charter Flight) ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศลงวันที่ 11 เมษายน 2562 กำหนดที่ตั้งช่องทางอนุญาตให้บุคคลเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักรเพิ่มเติม ณ บริเวณเขตท่าอากาศยานชุมพร และให้กำหนดเป็นช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองในการขอรับการตรวจลงตราจังหวัดชุมพร ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

นายวิบูลย์ กล่าวว่า สำหรับการลงพื้นที่ท่าอากาศยานชุมพรในครั้งนี้ ได้นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองชุมพร สาธารณสุขจังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด สรรพากรพื้นที่ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง ด่านศุลกากร ด่านกักกันสัตว์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ในการเปิดช่องทางของด่านตรวจคนเข้าเมืองในการขอรับการตรวจลงตราด่านตรวจคนเข้าเมืองชุมพร มาดูบริเวณสถานที่ จุดพื้นที่ให้บริการเพื่อความเหมาะสม พร้อมกับกำหนดแนวทางในการดำเนินงาน และการติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์ รวมถึงระบบการตรวจสอบ และระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆ

สนามบินชุมพร มีขนาดรันเวย์ 2,100 เมตร รองรับเครื่องบินโบอิ้ง 737 เครื่องบินโดยสารแอร์บัส 320 ได้ ซึ่งท่าอากาศยานชุมพร มีความพร้อมของสถานที่อยู่แล้วที่จะให้หน่วยงานเกี่ยวข้องเข้ามาติดตั้งระบบในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว และคาดว่าการดำเนินการขั้นตอนดังกล่าวใช้เวลาไม่นานก็สามารถให้บริการนักท่องเที่ยวได้

“จากข้อมูลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานชุมพร มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาจังหวัดชุมพร ในปี 2561 จำนวน 1,554,099 คน สร้างรายได้ให้จังหวัดเป็นเงิน 7,618.30 ล้านบาท และเมื่อเทียบกับปี 2560 จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 6.27% และมีรายได้เพิ่มขึ้น 10.16% ซึ่งในปี 2563 กำหนดเป้าหมายนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอีก 10% พร้อมเน้นการใช้จ่ายเพื่อให้เกิดรายได้เข้าสู่พื้นที่มากขึ้น ซึ่งการที่จังหวัดชุมพรเปิดช่องทางของด่านตรวจคนเข้าเมือง ณ ท่าอากาศยานชุมพร เป็นการดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาที่จังหวัดชุมพรโดยตรง สร้างรายได้ในพื้นที่ให้มากขึ้น” ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวSave on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...