xs
xsm
sm
md
lg

จนท.เข้าจับลิงภูเขาคูหาสวรรค์ทำหมัน หลังพบมีจำนวนเพิ่มขึ้นจนเดือดร้อนชาวบ้านพัทลุง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 
พัทลุง - เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล หน่วยเคลื่อนที่เร็วแก้ปัญหาสัตว์ภาคใต้ จังหวัดกระบี่ เข้าจับลิงบริเวณรอบภูเขาคูหาสวรรค์ทำหมัน หลังมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จนสร้างความเดือดร้อนแก่ชาวบ้าน

วันนี้ (29 พ.ค.) ที่บริเวณรอบภูเขาคูหาสวรรค์ ซึ่งเป็นภูเขาขนาดใหญ่ใจกลาง เขตเทศบาลเมืองพัทลุง เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล หน่วยเคลื่อนที่เร็วแก้ปัญหาสัตว์ภาคใต้ จังหวัดกระบี่ ได้วางกรงขนาดใหญ่และขนาดเล็กไว้บริเวณที่ลิงลงหากินเป็นประจำ และบริเวณบ้านเรือนของประชาชน รวมทั้งภายในวัดคูหาสวรรค์ ซึ่งเป็นจุดที่มีลิงอาศัยเป็นจำนวนมาก เพื่อจับลิงทำหมันทั้งตัวผู้และตัวเมีย หลังพบประชากรลิงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

จากเมื่อปีที่แล้วจาการสำรวจมีลิงอาศัยประมาณ 2,000 ตัว และจากการสำรวจในปีนี้ เจ้าหน้าที่ประมาณการว่าอาจมีกว่า 2,500 ตัวในขณะนี้ จากจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นนั้นฝูงลิงได้ลงมาหากินตามบ้านเรือนประชาชนรอบภูเขา ร้านค้าในเขตเทศบาลเมืองพัทลุง และกุฏิพระภายในวัดคูหาสวรรค์ โดยเข้ารื้อสิ่งของภายในบ้าน รวมทั้งทำลายสิ่งของ เช่น กระเบี้องหลังคาแตก สร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านเป็นอย่างมาก
 

จนท.เข้าจับลิงภูเขาคูหาสวรรค์ทำหมัน หลังพบมีจำนวนเพิ่มขึ้นจนเดือนร้อนชาวบ้านพัทลุง

 

พัทลุง - เจ้าหน้าที่เขตห้ามสัตว์ป่าทุ่งทะเล หน่วยเคลื่อนที่เร็วแก้ปัญหาสัตว์ภาคใต้ จังหวัดกระบี่ เข้าจับลิงบริเวณรอบภูเขาคูหาสวรรค์ทำหมัน หลังมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จนสร้างความเดือดร้อนแก่ชาวบ้าน

 

วันนี้ (29 พ.ค.) ที่บริเวณรอบภูเขาคูหาสวรรค์ ซึ่งเป็นภูเขาขนาดใหญ่ใจกลาง เขตเทศบาลเมืองพัทลุง เจ้าหน้าที่เขตห้ามสัตว์ป่าทุ่งทะเล หน่วยเคลื่อนที่เร็วแก้ปัญหาสัตว์ภาคใต้ จังหวัดกระบี่ ได้วางกรงขนาดใหญ่และขนาดเล็กไว้บริเวณที่ลิงลงหากินเป็นประจำ และบริเวณบ้านเรือนของประชาชน รวมทั้งภายในวัดคูหาสวรรค์ซึ่งเป็นจุดที่มีลิงอาศัยเป็นจำนวนมาก เพื่อจับลิงทำหมันทั้งตัวผู้และตัวเมีย หลังพบประชากรลิงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

 

จากเมื่อปีที่แล้วจาการสำรวจมีลิงอาศัยประมาณ 2,000 ตัว และจากการสำรวจในปีนี้เจ้าหน้าที่ประมาณการว่าอาจมีกว่า 2,500 ตัวในขณะนี้ จากจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นนั้นฝูงลิงได้ลงมาหากินตามบ้านเรือนประชาชนรอบภูเขา ร้านค้าในเขตเทศบาลเมืองพัทลุง และกุฏิพระภายในวัดคูหาสวรรค์ โดยเข้ารื้อสิ่งของภายในบ้าน รวมทั้งทำลายสิ่งของเช่นกระเบี้องหลังคาแตก สร้างความเดือนร้อนให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมาก

 

สำหรับการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนฝูงลิงที่ลงหากินตามบ้านเรือนและร้านค้าดังกล่าวนั้น ทางเจ้าหน้าที่เขตห้ามสัตว์ป่าทุ่งทะเล หน่วยเคลื่อนที่เร็วแก้ปัญหาสัตว์ภาคใต้ จะดำเนินการจับลิงทำหมันเป็นจำนวน 7 วัน คาดว่าจะสามารถจับลิงได้เกือบ 400 ตัวทำหมัน เพื่อแก้ไขปัญหาประชากรลิงให้ลดลงในเบื้องต้น

 

และจะกลับมาดำเนินการต่ออีกครั้ง เนื่องจากลิงซึ่งเป็นสัตว์ที่เฉลียวฉลาดจะไม่ยอมเข้ากรงที่ดักจับ เมื่อเห็นตัวอื่นถูกจับไป จำเป็นต้องเว้นระยะเวลา ซึ่งการทำหมันลิงนั้นทางเจ้าหน้าที่ได้จัดทำกำกับหมายเลขลงบนตัวลิงทุกตัวเพื่อให้ทราบตัวไหนทำหมันไปแล้ว จะสะดวกกับเจ้าหน้าที่ในการจับฝูงลิงทำหมันในครั้งต่อไป

 

ขณะที่ชาวบ้านผู้ได้รับความเดือนร้อนจากฝูงลิงที่ลงหากินตามบ้านเรือนนั้น กล่าวว่า ชุมชนรอบภูเขาคูหาสวรรค์มีบ้านเรือนจำนวนนับร้อยครัวเรือนที่ได้รับความเดือนร้อนจากลิงที่ลงมาหากิน พืชผัก ผลไม้ ไม่สามารถปลูกได้ เนื่องฝูงลิงจะกัดกินและทำลายจนหมด อีกทั้งยังรื้อสิ่งของเช่นกระเบี้องหลังคา หากเข้าไปในบ้านได้ก็จะทำลายสิ่งของเสียหาย จึงวอนให้หน่วยงานเร่งแก้ปัญหาฝูงลิงที่ลงหากินตามบ้านเรือนดังกล่าวโดยด่วน หลังชาวบ้านได้รับความเดือนร้อนมานับ 10 ปี 
สำหรับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนฝูงลิงที่ลงหากินตามบ้านเรือนและร้านค้าดังกล่าวนั้น ทางเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล หน่วยเคลื่อนที่เร็วแก้ปัญหาสัตว์ภาคใต้ จะดำเนินการจับลิงทำหมันเป็นจำนวน 7 วัน คาดว่าจะสามารถจับลิงได้เกือบ 400 ตัวทำหมัน เพื่อแก้ไขปัญหาประชากรลิงให้ลดลงในเบื้องต้น 

และจะกลับมาดำเนินการต่ออีกครั้ง เนื่องจากลิงซึ่งเป็นสัตว์ที่เฉลียวฉลาดจะไม่ยอมเข้ากรงที่ดักจับ เมื่อเห็นตัวอื่นถูกจับไป จำเป็นต้องเว้นระยะเวลา ซึ่งการทำหมันลิงนั้นทางเจ้าหน้าที่ได้จัดทำกำกับหมายเลขลงบนตัวลิงทุกตัวเพื่อให้ทราบตัวไหนทำหมันไปแล้ว จะสะดวกต่อเจ้าหน้าที่ในการจับฝูงลิงทำหมันในครั้งต่อไป

ขณะที่ชาวบ้านผู้ได้รับความเดือดร้อนจากฝูงลิงที่ลงหากินตามบ้านเรือนนั้น กล่าวว่า ชุมชนรอบภูเขาคูหาสวรรค์มีบ้านเรือนจำนวนนับร้อยครัวเรือนที่ได้รับความเดือดร้อนจากลิงที่ลงมาหากิน พืชผัก ผลไม้ ไม่สามารถปลูกได้ เนื่องจากฝูงลิงจะกัดกินและทำลายจนหมด อีกทั้งยังรื้อสิ่งของ เช่น กระเบี้องหลังคา หากเข้าไปในบ้านได้ก็จะทำลายสิ่งของเสียหาย จึงวอนให้หน่วยงานเร่งแก้ปัญหาฝูงลิงที่ลงหากินตามบ้านเรือนดังกล่าวโดยด่วน หลังชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนมานับ 10 ปี
 
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...