xs
xsm
sm
md
lg

“เครือข่ายเทใจให้เทพาฯ” ร่อนหนังสือขอทราบผลเวที SEA พลังงานไฟฟ้าภาคใต้จาก “นิด้า”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 
ศูนย์ข่าวภาคใต้ - เครือข่ายเทใจให้เทพา ไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหิน ร่อนหนังสือขอทราบผลการรับฟังความคิดเห็นจากเวที SEA พลังงานไฟฟ้าภาคใต้ในรอบแรกจาก “นิด้า” หวังนำตรวจสอบความตรงไปตรงมา และประกอบการตัดสินใจเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมในเวทีรอบ 2

วันนี้ (28 พ.ค.) เครือข่ายเทใจให้เทพา ไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหิน ได้จัดทำหนังสือเปิดผนึกถึง “นิด้า” ขอทราบผลการรับฟังความคิดเห็นจากเวที SEA พลังงานไฟฟ้าภาคใต้ในรอบแรกที่ได้จัดไปเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว เพื่อจะนำข้อมูลมาตรวจสอบ และประกอบการตัดสินใจเข้าร่วมหรือไม่ในเวทีรอบ 2 โดยระบุว่า...

28 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ขอทราบผลการรับฟังความคิดเห็นจากเวที SEA ในรอบแรกที่เสร็จสิ้นไปแล้ว เรียน ศ.ดร.จำลอง โพธิ์บุญ และคณะ

สืบเนื่องจากทีมนิด้า โดย ศ.ดร.จำลอง โพธิ์บุญ ได้รับงานการศึกษา SEA พลังงานภาคใต้ ในนาม “โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) สำหรับพื้นที่จัดตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้” อันสืบเนื่องจากสัญญาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือ “MOU” เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2561 ระหว่าง นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รมว.พลังงาน กับตัวแทนเครือข่ายปกป้องสองฝั่งทะเล กระบี่-เทพา ยุติโรงไฟฟ้าถ่านหิน

บัดนี้ ทีมนิด้าได้ดำเนินการเวทีรับฟังความคิดเห็นรอบแรกมาแล้วครบ 4 ครั้งตามเป้าหมายแล้ว ทั้งนี้ กระบวนการรับฟังในเวทีแรกนั้นยังมีการจัดกระบวนการรับฟังที่จำกัดการมีส่วนร่วมอย่างมาก แต่เพราะทางเครือข่ายเทใจให้เทพา เห็นแก่ MOU ที่ได้ลงนามมา จึงเข้าร่วมเวทีการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว แม้จะยังติดใจในกระบวนการการมีส่วนร่วมที่ยังไม่เป็นไปเพื่อการแสวงหาคำตอบอย่างมีส่วนร่วมที่แท้จริง

เมื่อเวทีการรับฟังในชุดแรก 4 เวทีได้เสร็จสิ้นไปเกือบเดือนแล้ว เพื่อเป็นการตรวจสอบความตรงไปตรงมาของทีมนิด้า จึงขอให้ทีมนิด้าได้ส่งผลการรับฟังความคิดเห็นทั้งส่วนที่เป็นผลการรับฟังในแต่ละเวที และผลสรุปการรับฟังในเวทีรอบแรก หรือผลการรับฟังอื่นใดที่ทางทีมนิด้าได้ไปทำกระบวนการรับฟังโดยที่ทางเครือข่ายฯ ไม่ทราบ ได้กรุณาส่งรายงานทั้งหมดมาให้ทางกลุ่มเครือข่ายเทใจให้เทพาด้วย เพราะนี่คือขั้นตอนสำคัญของกระบวนการปรึกษาหารือหรือ dialogue ที่ควรจะเป็น ไม่ใช่ให้ชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบมาเห็นรายงานตอนที่รายงานได้สรุปเสร็จเรียบร้อย และมิอาจแก้ไขใดๆ แล้ว

ทางเครือข่ายเทใจให้เทพาฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า งบประมาณที่ทางนิด้าได้รับมา 50 ล้านบาทนั้น ต้องไม่ถูกนำไปใช้แต่เพียงเล็กน้อย แล้วเงินส่วนใหญ่แบ่งปันกันในหมู่นักวิชาการ แต่งบดังกล่าวควรต้องนำมาศึกษาข้อมูล ข้อเท็จจริงทั้งในระดับชุมชน และระดับภาคมากมายประเด็นด้านพลังงาน ต้องนำมาหาคำตอบมากมายที่ EHIA โรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ และเทพา ไม่ได้ให้คำตอบเพื่อใช้วิชาการ และเสียงของชุมชนในการตัดสินอนาคตของโรงไฟฟ้าถ่านหินภาคใต้ แต่ดูเหมือนว่า การหาคำตอบด้วยวิชาการอย่างมีส่วนร่วมของภาคประชาชนนั้น ยังไม่ถูกดำเนินการใดๆ เลย ทั้งที่เวลาล่วงเลยมามากแล้ว

ในเบื้องต้น ก่อนที่ทางนิด้าจะจัดเวทีในรอบที่ 2 ขอให้ทีมนิด้าส่งผลการรับฟังความคิดเห็นรอบแรกมาให้เครือข่ายเทใจให้เทพาฯ ดูก่อน เพื่อที่ทางเครือข่ายฯ จะใช้ในการตรวจสอบความตรงไปตรงมาของทีมนิด้า และประกอบการตัดสินใจเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมในเวทีรอบสองต่อไป
 Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...