xs
xsm
sm
md
lg

แกนนำคัดค้านโครงการผันน้ำเมืองนครฯ เสนอ 3 สิ่งที่รัฐบาลใหม่(ในฝัน)ควรทำ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 
ศูนย์ข่าวภาคใต้ - แกนนำคัดค้านโครงการผันน้ำเมืองนครฯ โพสต์เฟซบุ๊กถึง 3 สิ่งที่รัฐบาลใหม่ควรทำ ทั้งยกเลิกรวมศูนย์อำนาจ ปฏิรูปการใช้งบฯ และทบทวนทิศทางการพัฒนาประเทศ

นายวรา จันทร์มณีย์ หนึ่งในแกนนำคัดค้านโครงการคลองผันน้ำเมืองนคร โพสต์ในเฟซบุ๊กส่วนตัวในหัวข้อ “3 สิ่งที่รัฐบาลใหม่(ในฝัน)ควรทำ มากกว่างมโข่งเดินตามรัฐบาลเก่า” โดยระบุว่า 1.ยกเลิกการรวมศูนย์อำนาจในทุกกระทรวง เช่น จัดให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด 2.ปฏิรูปการใช้งบประมาณแผ่นดิน และ 3.ทบทวนทิศทางการพัฒนาประเทศ

ข้อความทั้งหมด มีดังนี้
“หากเรายังไม่พูดถึงกลุ่มอำนาจที่ยึดโยงสังคมไทย จนมีพลังอำมหิตซ่อนเร้นมากกว่าที่สายตาประชาชนมองเห็น สิ่งที่รัฐบาลใหม่(ในฝัน)ควรทำ มากกว่างมโข่งเดินตามรัฐบาลเก่า น่าจะมีประมาณดังนี้...
1. ยกเลิกการรวมศูนย์อำนาจในทุกกระทรวง
ยกตัวอย่างกระทรวงมหาดไทย
- เลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด
- กระจายอำนาจสู่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และรวมถึงการจัดระบบองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ เช่น ยุบรวม อบต.ที่ใช้งบเงินเดือน/บริหารจัดการ มากกว่าการทำงานให้สังคม
2. ปฏิรูปการใช้งบประมาณแผ่นดิน (ซึ่งต้องล้อตามข้อ 1)
- ลด/ยกเลิก การใช้งบประมาณในกระทรวงที่ใช้เงินเกินความจำเป็นหรือกรมที่ไม่มีประสิทธิภาพ เช่น กระทรวงกลาโหม, กรมชลประทาน, สำนักคุณธรรม ฯลฯ
- ยกเลิกระบบราชการ ที่ใหญ่โตเทอะทะ และผลาญงบประมาณ ประเทศไทยมีข้าราชการ 2 ล้านคน ใช้งบประมาณแผ่นดินไปถึง 70% คือประมาณ 2.1 ล้านล้านบาท
*ข้อมูลที่ควรทราบคืองบประมาณแผ่นดินมีปีละ 3 ล้านล้านบาท มีการคอรัปชั่นไปทั้งระบบประมาณ 37% (มากกว่า 1 ใน 3) คือ 1,100,000 ล้านล้านบาท
3. ทบทวนทิศทางการพัฒนาประเทศ
- คุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นเช่นไร มีสุขภาวะหรือไม่? ; การศึกษา การบริการสาธารณสุข สวัสดิภาพในชีวิต ฯลฯ
- ทรัพยากรธรรมชาติที่คงเหลือ และควรซ่อมแซม ; ป่าไม้ แหล่งน้ำ ทรัพยากรทางทะเล ภูเขา สิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์เมือง มลภาวะ ฯลฯ
- ควรจะเดินไปในตามแนวทางอุตสาหกรรมมากน้อยเพียงใด จุดไหนคือความพอดี
- การสร้างรายได้ให้ประเทศโดยไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติต้องทำเช่นไร การค้าภายในประเทศ การส่งเสริมการลงทุน/ส่งออก จุดไหนคือความพอดี
- การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาวะที่ดี จะมีแผน/ลำดับขั้นอย่างไร
ตามที่เกริ่นข้างต้น เป็นไปไม่ได้ที่เราจะพูดถึงการพัฒนาประเทศโดยมองไม่เห็นกลุ่มผลประโยชน์ หรือกลุ่มอำนาจที่ยึดโยงประเทศไทย ทั้งในและนอกประเทศ ทั้งอำนาจของชนชั้นนำ และอำนาจทุน
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าประชาชนส่วนใหญ่จะมองไม่เห็นพลังซ่อนเร้นอันอำมหิตนี้ แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าพลังของประชาชนเป็นพลังสำคัญที่จะร่วมผลักดันเปลี่ยนแปลงประเทศไทย
ภาพ: ตารางเปรียบเทียบการบริหารประเทศ ของไทย และญี่ปุ่น อาจไม่ Update แต่แสดงให้เห็นว่าประเทศผู้แพ้สงครามและเคยลำบากกว่าไทย เขาเจริญรุดหน้ากว่าไทยเพราะมีระบบบริหารจัดการที่ดี”
 Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...