xs
xsm
sm
md
lg

เด็กและเยาวชนตรัง 150 คน ร่วมกิจกรรมบวชป่าสร้างฝายอนุรักษ์เขาถ้ำแรด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 
ตรัง - กลุ่มเด็ก-เยาวชน 150 ชีวิต จาก 10 โรงเรียนในตรัง รวมตัวกันทำกิจกรรมช่วงปิดเทอม เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติ ทั้งบวชป่าและสร้างฝาย ณ เทือกเขาถ้ำแรด ซึ่งกำลังเกิดปัญหาค้านสัมปทานระเบิดหิน

วันนี้ (26 เม.ย.) กลุ่มเด็กและเยาวชนจิตอาสาในจังหวัดตรัง จำนวน 150 คน จาก 10 โรงเรียน ได้ร่วมแรงร่วมใจรวมตัวกันทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในช่วงวันหยุดปิดเทอม ณ พื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านในเขา ต.ปากแจ่ม อ.ห้วยยอด เป็นระยะเวลา 2 คืน 3 วัน โดยมีกิจกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย เช่น กิจกรรมอบรมให้ความรู้ในเรื่องของโทษพิษภัยยาเสพติด รวมทั้งการรักสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ กิจกรรม Team Building เพื่อสร้างเสริมการทำงานเป็นทีมให้แก่กลุ่มเด็กและเยาวชนจิตอาสา ตลอดจนกิจกรรมศึกษาดูงานบ้านวิถีพอเพียง และการปลูกพืชผักสวนครัวตามรอยพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
 

 
นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรมสวดผ้าไตร จีวร เพื่อนำไปบวชป่า รวมทั้งกิจกรรมเดินเท้าสำรวจป่า บริเวณพื้นที่ ต.ปากแจ่ม อ.ห้วยยอด อันเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญที่ใช้หล่อเลี้ยงชีวิตของผู้คนในชุมชนมาอย่างยาวนาน รวมทั้งกิจกรรมสร้างฝายหิน เพื่อชะลอน้ำล้นในหน้าแล้ง ซึ่งนอกจากจะสร้างความสนุกสนานให้แก่กลุ่มเด็กและเยาวชนแล้ว ยังเป็นแนวทางหนึ่งในการอนุรักษ์ ท่ามกลางภาวะวิกฤตของทรัพยากรธรรมชาติในยุคนี้

โดยได้รับเกียรติจาก นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด ภายใต้โครงการเยาวชนรักษ์น้ำ รักษ์ป่า ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 เพื่อสานต่อกิจกรรมชวนน้องทำดีวันอาทิตย์

สำหรับสถานที่ที่กลุ่มเด็กและเยาวชนจิตอาสาในจังหวัดตรังไปทำกิจกรรมในครั้งนี้ อยู่ในบริเวณเทือกเขาถ้ำแรด แหล่งป่าอนุรักษ์ชื่อดัง ซึ่งกำลังมีปัญหาคัดค้านการทำสัมปทานระเบิดหิน เพราะเกรงจะส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันอุดมสมบูรณ์ อีกทั้งยังเป็นสถานที่ที่กลุ่มเด็กและเยาวชนจิตอาสาเดินทางไปทำกิจกรรมในทุกปี และต่อเนื่องกันมายาวนานถึง 5 ปีแล้ว
 


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...