xs
xsm
sm
md
lg

กระทรวงศึกษาฯ หนุนเรียนเพิ่ม “บริหารธุรกิจ” ตั้งแต่ประถม 5 รองรับ “เขตเศรษฐกิจพิเศษ”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 
ศูนย์ข่าวภาคใต้ - กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมหนุนต่อยอดเรียนเพิ่มวิชา “บริหารธุรกิจ” ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 หวังรองรับ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ “เขตเศรษฐกิจพิเศษ” ใน 10 จังหวัดรอบชายแดนทั่วประเทศ

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า เมื่อปี พ.ศ.2557 รัฐบาลโดยการนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้ามาบริหารประเทศ ได้ประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษรวม 10 จังหวัดอยู่รอบชายแดนประเทศไทย และต่อมา ประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย

กระทรวงศึกษาธิการ โดย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ โดยการสนับสนุนจาก รศ.ดร.บรรพต วิรุณราช อดีตคณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.อ.ดร.ขจรศักดิ์ ไทยประยูร และคณะอาจารย์ ดำเนินการวิจัยค้นหาความเหมาะสมว่านักเรียน ผู้ปกครองจะเข้าใจ เข้าถึง และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษนี้ได้อย่างไร

ผลจากการวิจัย พบว่า นักเรียนในเขตเศรษฐกิจพิเศษนี้ จะต้องเรียนวิชาบริหารธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจำนวน 14 วิชา 78 บทเรียน 1,051 ชั่วโมง ทั้งนี้ สามารถเรียนเป็นวิชาเสริม เพิ่มเติม หรือสร้างเป็นกิจกรรมประกอบการเรียน หรือตั้งเป็นชมรมก็ได้ ซึ่งในปี พ.ศ.2561 โรงเรียนในเขตเศรษฐกิจพิเศษเริ่มนำไปใช้ และมีการฝึกอบรมครูเพื่อให้เป็นผู้สอนในวิชาบริหารธุรกิจไปแล้วกว่า 300 คนด้วย เพราะครูส่วนใหญ่ไม่ได้จบทางด้านบริหารธุรกิจจึงต้องฝึกอบรมครูก่อน
 

 
เมื่อเจาะลึกไปถึง 14 วิชาทางด้านบริหารธุรกิจนี้ จะเป็นวิชาที่เกี่ยวกับการผลิต การบริการ การเงิน การบัญชี การตลาด การขาย การจัดการคน กฎหมายธุรกิจ และการจัดการเครือข่าย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เน้นการสอนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ครบระบบธุรกิจในห่วงโซ่คุณค่า หรือเรียกว่าระบบ Value Chain ประกอบด้วย ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

สุดท้ายของวิชาบริหารธุรกิจ จะต้องมีผลิตภัณฑ์ของนักเรียน และต้องสามารถขายได้จริง ซึ่งในประเด็นนี้ มีบริษัทเอกชนเข้ามาสนับสนุนจำนวนมาก เช่น โครงการทำมาค้าขาย จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ที่มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนมีผลิตภัณฑ์ อาจจะเป็นของใช้ หรือของกิน จากนั้นแนะนำให้ครูจัดทำกระบวนการทางธุรกิจเพื่อนำไปสอน และแนะนำนักเรียนในระบบ Value Chain ครบระบบ

ซึ่งในโครงการทำมาค้าขายนี้ ปัจจุบันมีการอบรมครู 300 คน เพื่อสอนในวิชาบริหารธุรกิจ ซึ่งได้เริ่มสอนกันมาแล้ว 2 ปี เมื่อมาถึงระดับนักเรียนอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ขับเคลื่อน และมีกลไกให้นักเรียนอาชีวะคิดผลิตภัณฑ์ให้มีนวัตกรรม โดยนำเข้าไปจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ พิจารณาซื้อชิ้นงานนวัตกรรมของนักเรียน นักศึกษาอาชีวะไปใช้ประโยชน์ในธุรกิจ หรือในการทำงานจริง และในระดับอาชีวศึกษา มีศูนย์ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นจำนวนมากกว่า 100 แห่ง
 

 
อีกทั้งเมื่อนำศูนย์ฝึกอาชีพระยะสั้น ในระดับการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) และศูนย์ฝึกอาชีพระยะสั้น ในระดับอาชีวศึกษา รวมกันทำให้มีศูนย์ฝึกอาชีพกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ เมื่อนักเรียนได้เรียนวิชาบริหารธุรกิจ ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา สามารถที่จะประกอบอาชีพได้ตั้งแต่เยาว์วัย หรือสามารถเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน

ดังนั้น ประเมินว่าในอนาคตจะมีคนไทยที่เรียนรู้การบริหารธุรกิจแบบเข้าใจ และสามารถนำไปปฏิบัติด้านธุรกิจได้ครบวงจรเป็นจำนวนมากเพียงพอ ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยมีความแข็งแกร่ง สามารถแข่งขันเชิงธุรกิจได้ดีในระดับนานาประเทศ และจัดว่าเป็นการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถคิดได้ คิดเป็น มีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ มีคุณธรรมนำพาประเทศแข่งขันได้ในระดับนานาชาติต่อไป
 
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...