xs
xsm
sm
md
lg

นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเบตงเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์โค้งสุดท้ายกับการเลือกตั้ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 
ยะลา - นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเบตง เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์โค้งสุดท้ายกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ที่จะมีขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2562

วันนี้ (22 มี.ค.) นายวุฒิชัย รัตน์น้อย รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยวิทยาลัยการอาชีพเบตง นำคณะครู นักเรียน นักศึกษา เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์โค้งสุดท้ายกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่จะมีขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ภายใต้โครงการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง เพื่อเป็นการเสริมสร้างความตระหนักให้แก่นักเรียน นักศึกษาในเรื่องประชาธิปไตย มีความรู้ความเข้าใจ ขั้นตอน กระบวนการเลือกตั้ง และกระตุ้นให้ประชาชนมีจิตสำนึกเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง และไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างถูกต้อง และเป็นไปอย่างสุจริตและเที่ยงธรรม และสามารถถ่ายทอดความรู้ไปให้ครอบครัว เพื่อนบ้าน และคนในชุมชนของตนเอง เห็นถึงความสำคัญของการเลือกตั้ง ส.ส. โดยออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างมีคุณภาพเพื่อกำหนดทิศทางของบ้านเมืองต่อไป
 

 
นายสมบูรณ์ พรหมมณี ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดยะลา กล่าวว่า เพื่อเป็นการเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ได้ออกมาใช้สิทธิของตนตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อให้การเลือกตั้ง ส.ส.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต เที่ยงธรรม โปร่งใส ในช่วงที่ผ่านมา กกต.ยะลา ได้เตรียมความพร้อมเลือกตั้ง เพื่อให้ทุกขั้นตอนดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ได้จัดโครงการอบรมเจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างครบถ้วนทุกกระบวน

นอกจากนี้ สำนักงาน กกต.ยะลา ได้มีการประชาสัมพันธ์อย่างเป็นรูปธรรม จัดส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้แก่ทุกครัวเรือน เพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถตัดสินใจเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้อย่างถูกต้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...