xs
xsm
sm
md
lg

7 ประเด็น ส่งต่อพรรคการเมือง จาก “ผู้หญิง” ชายแดนใต้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

 
โดย..ทีมงานวิชาการคณะทำงานวาระผู้หญิงภาคใต้เนื่องในวันสตรีสากล 8 มี.ค. เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมชายแดนใต้ (Civic Women) คณะทำงานวาระผู้หญิงชายแดนใต้ (PAOW) และ UN WOMEN ได้ระดมความคิดเห็นในเวทีพบพรรคการเมือง ครั้งที่ 2 วาระผู้หญิงชายแดนใต้สู่พรรคการเมือง ที่โรงแรมซี.เอส.ปัตตานี เพื่อนำเสนอปัญหาและข้อเสนอเชิงนโยบายต่อพรรคการเมือง ในโอกาสที่จะมีการเลือกตั้ง ส.ส. 24 มี.ค. รวม 7 ประเด็น ดังนี้

1.การมีส่วนร่วมของผู้หญิงในการสร้างสันติภาพและกลไก เสนอว่า
2.ความรุนแรงจากสถานการณ์ พื้นที่สาธารณะปลอดภัย และการพูดคุย
3.ความรุนแรงต่อเด็ก และสิทธิเด็ก
4.ความรุนแรงในครอบครัว
5.การศึกษาและการส่งเสริมสถาบันครอบครัว
6.เศรษฐกิจและการพัฒนาคุณภาพชีวิตบนฐานของทรัพยากร
7.พหุวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจ

 
ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม
"ข้อเสนอต่อพรรคการเมือง-วาระผู้หญิงชายแดนใต้-วันสตรีสากล-2562"Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...