xs
xsm
sm
md
lg

สาธารณสุขเบตงสุ่มตรวจเก็บตัวอย่างอาหาร เฝ้าระวังการปนเปื้อนสารเคมีช่วงหน้าร้อน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 
ยะลา - สาธารณสุขอำเภอเบตง จ.ยะลา ร่วมกับเทศบาลเมืองเบตง ออกตรวจตลาดสดสุ่มเก็บตัวอย่างอาหาร เฝ้าระวังการปนเปื้อนด้านสารเคมี พร้อมประชาสัมพันธ์หลักการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ให้ปลอดภัยในช่วงหน้าร้อน

วันนี้ (18 มี.ค.) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเบตง และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองเบตง ร่วมกันออกสุ่มเก็บตัวอย่างอาหาร เพื่อนำไปตรวจหาการปนเปื้อนด้านสารเคมี ได้แก่ สารบอแรกซ์ สารฟอกขาว สารกันรา สารฟอร์มาลิน ยาฆ่าแมลง และน้ำมันทอดซ้ำ เป็นการเฝ้าระวังการปนเปื้อนด้านสารเคมี และประชาสัมพันธ์หลักการเลือกซื้อ เลือกบริโภคอาหาร และผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพในช่วงหน้าร้อน ที่ตลาดสดเทศบาลเมืองเบตง ซึ่งนำโดย นายวงศ์วิทย์ อัครวโรทัย สาธารณสุขอำเภอเบตง พร้อมด้วย น.ส.จรัสศรี รุ่งวิชานิวัฒน์ นักวิชาการสุขาภิบาล เป็นหน่วยตรวจสอบ

ผลจากการสุ่มตรวจสอบ และเฝ้าระวังด้านความปลอดภัยอาหาร ในปี 2561 ในเขตเทศบาลเมืองเบตง จากการสุ่มตรวจโดยกลุ่มอาหารที่พบปัญหาการปนเปื้อน ส่วนใหญ่เป็นอาหารที่ใช้น้ำมันในการทอด อาหารใส่สี และการปนเปื้อนสารฟอร์มาลินในอาหารบางประเภท และอาหารที่นำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้าน
 

 
นายวงศ์วิทย์ อัครวโรทัย สาธารณสุขอำเภอเบตง กล่าวว่า เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองเบตง ได้ให้คำแนะนำในการเลือกซื้ออาหารสดแก่ประชาชนที่มาเลือกซื้ออาหาร เพื่อนำไปปรุงรับประทานที่บ้าน โดยให้เลือกซื้อวัตถุดิบที่ใหม่ สด สะอาด จากแหล่งที่เชื่อถือได้ หรือถ้าเป็นอาหารปรุงสุกพร้อมบริโภค ก็ให้สังเกตความสะอาดของผู้ปรุงอาหาร ผู้จำหน่าย หรือป้ายรับรองด้านคุณภาพจากหน่วยงานราชการ

หากเป็นผลิตภัณฑ์อาหารในภาชนะบรรจุพร้อมจำหน่าย ควรตรวจสอบเลขรับรองด้านมาตรฐานกระบวนการผลิตจากกระทรวงสาธารณสุข (เลข อย.) เป็นสำคัญ เพราะเป็นเครื่องหมายที่แสดงว่าผ่านกระบวนการตรวจสอบตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว สำหรับการลดปริมาณยาฆ่าแมลงในผัก และผลไม้ ควรใช้โซเดียมไบคาร์บอเนต (เบคกิ้งโซดา) แช่ และล้างตามด้วยน้ำสะอาดอีก 2-3 ครั้ง ก็จะสามารถลดปริมาณสารอันตรายได้ถึงร้อยละ 90
 
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...