xs
xsm
sm
md
lg

ทุเรียนพันธุ์พื้นเมือง “สาลิกา” ได้รับเครื่องหมาย GI การันตีของแท้ต้องพังงาเท่านั้น

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


พังงา - เกษตรกรชาวสวนทุเรียนอำเภอกะปง จ.พังงา เฮลั่นทุเรียนพันธุ์พื้นเมือง “สาลิกาพังงา” ได้รับเครื่องหมาย G.I.แล้ว การันตีสาลิกาแท้ๆต้องพังงาเท่านั้น

นายธีรพงศ์ ตันติเพชราภรณ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพังงา เจ้าของสวนทุเรียน “สาลิกา”รายใหญ่ใน อ.กะปง ได้เปิดเผยว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ประกาศรับขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ( G.I. ) สินค้าทุเรียนสาลิกาพังงา ซึ่งเป็นทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองชื่อดังอันดับ 1 ในภาคใต้เรียบร้อยแล้ว เมื่อปลายปี 2561 ที่ผ่านมา โดยสภาเกษตรกรจังหวัดพังงาได้ยื่นจดทะเบียนมาตั้งแต่ปี 2547 นับเป็นสินค้าทางการเกษตรตัวแรกของจังหวัดพังงา ที่ได้รับเครื่องหมายนี้ ส่วนข้าวไร่ดอกข่า จะได้รับการขึ้นทะเบียนในเร็วๆนี้เช่นกัน

“การได้รับเครื่องหมายนี้ จะทำให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจว่า เป็นทุเรียนสาลิกาแท้ๆของจังหวัดพังงาเท่านั้น ซึ่งปัจจุบันได้มีการนำต้นพันธุ์ไปปลูกในหลายพื้นที่ของประเทศ แต่ยืนยันได้ว่าผลผลิตที่ได้จากการปลูกที่อื่นไม่เหมือนกับที่ปลูกในจังหวัดพังงาซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และในปีนี้คาดว่าผลผลิตจะเริ่มออกในปลายเดือนพฤษภาคม"

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ Geographical Indication (GI) เป็นเครื่องหมายที่ใช้กับสินค้าที่มาจากแหล่งผลิตที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งคุณภาพหรือชื่อเสียงของสินค้านั้นๆ เป็นผลมาจากการผลิตในพื้นที่ดังกล่าว ทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ออกตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยให้แก่ผู้ผลิตสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งอยู่ในแหล่งภูมิศาสตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชน ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความยั่งยืนให้แก่ชุมชน สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย เป็นแนวทางที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชน อีกทั้งเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่สร้างความยั่งยืน ให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น อันนำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคง

ทุเรียนสาลิกา เป็นผลไม้ที่มีชื่อเสียงมาช้านานของอำเภอกะปง ซึ่งมีเอกลักษณ์ประจำตัว เป็นทุเรียนพันธุ์พื้นบ้าน รสชาติหอมหวาน เนื้อนิ่ม เมล็ดลีบ เนื้อมาก ไส้แกนผลทุเรียนมีสีเหลืองเข้มหรือสีสนิม แตกต่างจากทุเรียนพันธุ์อื่น ๆ ปัจจุบันได้รับความนิยมจากผู้บริโภคทั้งภายในจังหวัดพังงา และต่างจังหวัด รวมถึงเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว ทำให้ผลผลิตทุเรียนที่ออกมาไม่เพียงพอต่อความต้องการต่อตลาดและผู้บริโภค ส่งผลให้ราคาของทุเรียนเพิ่มสูงขั้นเรื่อย ๆ เกษตรกรในพื้นที่อำเภอกะปงจึงมีรายได้จากการขายทุเรียน รวมถึงผลไม้อื่น ๆ ที่มีอยู่ในพื้นที่ นอกเหนือจากผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นพืชหลักเช่น ยางพาราและปาล์มน้ำมัน


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...