xs
xsm
sm
md
lg

67 องค์กรสมัชชาประชาชนใต้ จี้ สนช.ถอนร่าง “พ.ร.บ.ข้าว” หวั่นทำลายความหลากหลายทางพันธุกรรมข้าว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 
ศูนย์ข่าวภาคใต้ - เครือข่ายสมัชชาประชาชนภาคใต้ 67 องค์กร ออกแถลงการณ์จี้ สนช.ถอนร่าง พ.ร.บ.ข้าวออกจากการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หวั่นกฎหมายจะนำไปสู่การทำลายความหลากหลายทางพันธุกรรมข้าว

ต้องจับตาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ข้าว จะมีการนำเข้าที่ประชุม สนช.เพื่อลงมติวาระที่ 2 และ 3 หลังจากที่ร่างพระราชบัญญัตินี้ ถูกเลื่อนมาแล้วครั้งหนึ่ง เพราะยังมีข้อกังวลหลายๆ เรื่อง และให้มีการนำมาปรับปรุงแก้ไขใหม่ จนล่าสุดได้มีแถลงการณ์จากเครือข่ายสมัชชาประชาชนภาคใต้ 67 องค์กร ขอให้ สนช.ถอนร่าง พ.ร.บ.ข้าวออกจากการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ตามที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เสนอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พิจารณา พ.ร.บ.ข้าว โดยอ้างเหตุผลของการจัดการระบบการผลิต และการตลาดข้าวให้เป็นระบบ เครือข่ายประชาชนภาคใต้ได้พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวแล้ว ขอคัดค้านการเดินหน้าพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ข้าว ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

1.โดยโครงสร้างการออกระเบียบ กลไก การบริหารจัดการข้าว ทั้งในด้านการผลิต และการตลาด พ.ร.บ.ฉบับนี้ได้หยิบยื่นอำนาจดังกล่าวไปสู่รัฐจนหมดสิ้น ทั้งในกรรมการนโยบาย และบริหารจัดการข้าว รวมทั้งอนุกรรมการว่าด้วยการผลิต และการตลาด บุคคลผู้ประกอบขึ้นเป็นกรรมการโดยส่วนใหญ่ประกอบด้วยภาครัฐ แม้จะมีองค์ประกอบของชาวนาอยู่บ้างก็เป็นเพียงส่วนน้อยนิดในกรรมการ ลักษณะโครงสร้างเช่นนี้จะนำไปสู่การออกระเบียบ กลไก การบริหารจัดการตามที่รัฐต้องการ ซึ่งจะนำไปสู่การกดขี่ประชาชนในอนาคต

2.พ.ร.บ.ฉบับนี้ มีเจตนาในการควบคุมกำกับพันธุ์ข้าวทั้งโดยกลไกบังคับ และกลไกการส่งเสริม กลไกการบังคับ คือการที่พันธุ์ข้าวจะต้องได้รับการรับรองโดยรัฐ แม้ว่าใน พ.ร.บ.ได้แก้ไขโดยการตัดบางประโยคออกไป เพื่อให้ดูเสมือนว่ามิได้มีการควบคุมพันธุ์ข้าว หรือลงโทษแก่ผู้ที่จำหน่ายข้าวที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน แต่การใช้มาตรการในการประกาศว่าพันธุ์ข้าวใดที่ได้รับการรับรองจากรมการข้าว สมควรแก่การจำหน่าย และส่งเสริมพันธุ์ข้าวนั้นแก่ประชาชน รวมทั้งยังมีอำนาจในการสั่งให้เลิกจำหน่ายพันธุ์ข้าวที่เห็นว่าไม่ได้คุณภาพตามเกณฑ์ที่ผู้มีอำนาจใน พ.ร.บ.กำหนด ทั้งหมดนี้คือกระบวนการส่งเสริมพันธุ์ข้าวที่ต้องการ และจัดการกับพันธุ์ข้าวชนิดอื่นที่ไม่อยู่ในขอบข่ายแห่งผลประโยชน์

3.ในการจัดโซนนิ่งพันธุ์ข้าว จะนำไปสู่การส่งเสริมพันธุ์ข้าวที่กรมการข้าวให้การรับรอง นั่นหมายความว่า การอุดหนุน ส่งเสริม ของรัฐจะกระทำในพื้นที่โซนนิ่ง และเฉพาะเมล็ดพันธุ์ที่กรมการข้าวให้การยอมรับ มาตรการเช่นนี้จะนำไปสู่การใช้พันธุ์ข้าวเพียงไม่กี่ชนิด และในพื้นที่ที่รัฐกำหนด กระบวนการเช่นนี้จะนำไปสู่การคุมกำเนิดความหลากหลายของพันธุ์ข้าวโดยกลไกการตลาด และการส่งเสริม เพราะชาวนาหรือผู้ผลิตข้าวจะหันมาใช้เมล็ดพันธุ์ที่กรมการข้าวประกาศเพราะจะได้เงินอุดหนุนจากรัฐ

โดยมาตรการที่บรรจุอยู่ใน พ.ร.บ.ข้าวฉบับที่กำลังจะผ่าน สนช. มิได้เป็นการส่งเสริมให้เกิดความหลากหลายทางพันธุกรรม ในทางตรงกันข้ามกลับเป็นการกำกับโดยทางตรง และทางอ้อมให้ประเทศนี้มีพันธุ์ข้าวเพียงไม่กี่ชนิด กระบวนการเช่นนี้ย่อมนำไปสู่การผูกขาดเมล็ดพันธุ์ในอนาคต เหมือนกับพืชชนิดอื่นที่เกิดขึ้นมานานแล้ว รวมทั้งการเลี้ยงสัตว์ในลักษณะที่ประชาชนจะต้องซื้อลูกไก่จากบรรษัทเท่านั้น เมื่อเลี้ยงโตแล้วก็ขายแก่บรรษัท เป็นกระบวนการควบคุมเช่นนี้ทั้งประเทศ ด้วยมาตรการสร้างแรงจูงใจนานาวิธีการ การทำลายความหลากหลายทางพันธุกรรม ด้วยมาตรการส่งเสริมหรืออุดหนุนที่ไม่เท่าเทียม ย่อมนำไปสู่การทำลายอย่างน่ากลัวในอนาคต การผูกขาดจะทำให้บรรษัทเพียงไม่กี่แห่งครอบครองเมล็ดพันธุ์ข้าว ชาวนาจะกลายเป็นลูกจ้างบรรษัทโดยพฤตินัย

การออกกฎหมายที่จะนำไปสู่การทำลายความหลากหลายทางพันธุกรรม จึงมิอาจจะยอมรับได้ เครือข่ายประชาชนภาคใต้ จึงขอให้ สนช.ถอนร่าง พ.ร.บ.ข้าวออกจากการพิจารณาโดยทันที และหาก สนช.ยังคงเดินหน้าในการพิจารณาต่อไป ทางเครือข่ายประชาชนภาคใต้จะพิจารณามาตรการ และกระบวนการเคลื่อนไหวของเครือข่ายเพื่อปกป้องพันธุกรรม และชีวิตของประชาชนต่อไป

ประกาศเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
 


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...