xs
xsm
sm
md
lg

ผอ.ศปป.5 กอ.รมน.ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างสนามบินเบตง คาดแล้วเสร็จปลายปี 63

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 
ยะลา - ผู้อำนวยการ ศปป.5 กอ.รมน. และคณะลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างสนามบินเบตง และการก่อสร้างจุดชมวิวอัยเยอร์เวง (สกายวอล์ก) อ.เบตง จ.ยะลา คาดแล้วเสร็จปลายปี 2563

วันนี้ (21 ก.พ.) ที่ห้องประชุมสำนักงานผู้ควบคุมงาน โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และคณะลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างสนามบินเบตง และการก่อสร้างจุดชมวิวอัยเยอร์เวง (สกายวอล์ก) ในโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยมี นายปรีชา ชนะกิจกำจร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน ศอ.บต. นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล ผู้อำนวยการกองประสานและเร่งรัดการพัฒนาพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ นางดวงพร สุวรรณมณี ผู้อำนวยการท่าอากาศยานนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

สำหรับการลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานในครั้งนี้ เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในพื้นที่ อ.เบตง คือ การก่อสร้างสนามบินเบตง และการก่อสร้างจุดชมวิวอัยเยอร์เวง (สกายวอล์ก) ให้มีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง และผลักดันการพัฒนาคุณภาพชีวิต และอาชีพของประชาชนในพื้นที่
 

 
ในการก่อสร้างสนานบินเบตง เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการพัฒนา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในพื้นที่ รวมไปถึงกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่ ได้เร่งรัดดำเนินงานก่อสร้างสนามบินเบตงอย่างต่อเนื่อง โดยงานก่อสร้างพื้นที่ทางวิ่งมีความก้าวหน้า 93% งานก่อสร้างพื้นที่ทางขับ TAXWAY 51% งานก่อสร้างลานจอดเครื่องบิน 98% งานก่อสร้างถนนในโครงการ 62% งานก่อสร้างรางระบายน้ำ 92% การก่อสร้างรั้วโครงการ 75% งาน LANDSCAPE 50% งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 41% งานก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ และอาคารประกอบอื่นๆ 60% งานสร้างทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน และอื่นๆ 73% และงานก่อสร้างอาคารผู้โดยสาร TERMINAL 77% ให้มีความพร้อมที่จะเปิดให้บริการในปี 2563 นี้
 

 
ด้านการก่อสร้างจุดชมวิวอัยเยอร์เวง (สกายวอล์ก) ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา เพื่อเป็นจุดชมวิวทะเลหมอกที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างชาติ มาเยี่ยมชมความสวยงามของทะเลหมอกแบบไม่ขาดสาย โดยเฉพาะช่วงเทศกาล สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ และรายได้สู่คนในชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน และการก่อสร้างจุดชมวิวนั้น ทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เสร็จตามกำหนดที่วางไว้

อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานโครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนนั้น ศอ.บต.เป็นหน่วยงานหลักในการเชื่อมโยงการขับเคลื่อนประสานการทำงานในทุกมิติ ด้วยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ให้เกิดการพัฒนาพื้นที่ให้ยั่งยืนสืบไป
 

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...