xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่นราธิวาส รับฟังความเดือดร้อนประชาชน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 
นราธิวาส - ผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่นราธิวาส รับฟังความคิดเห็นและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลให้มีประสิทธิผลเข้าถึงประชาชน

วันนี้ (31 ม.ค.) นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 7 พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านคีรี ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส พบปะชาวบ้าน รับฟังความคิดเห็นและปัญหาความเดือดร้อน โดยมี นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส, นายสมบูรณ์ จิตรเพ็ญ ประธานองค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น สมาชิกองค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนราธิวาส และประชาชน รอต้อนรับ
 

 
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนราธิวาส ตั้งอยู่ที่ 136 ม.10 บ้านคีรี ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส ดำเนินการโดยองค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนราธิวาส หรือ กลุ่มเสื้อเขียว ซึ่งเป็นองกรค์อาสาสมัคร มีสมาชิกทั้ง 77 ตำบลของจังหวัดนราธิวาส ก่อตั้งเมื่อปี 2547 เพื่อนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในชุมชน และเป็นสื่อประสานรัฐกับชุมชน เพื่อแสวงหาความสุขบนพื้นฐานการพึ่งพาตนเอง มีบทบาทในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในมิติของการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิต โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นำความรู้และการฝึกอบรม เข้าดำเนินการขยายผลในหมู่บ้านและชุมชนในพื้นที่

ต่อมา ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 7 พร้อมคณะ ได้เดินทางต่อไปที่ตลาดน้ำยะกัง ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมี นายอาเรส หะยีนาแว ประธานกลุ่มตลาดน้ำยะกัง นายอารูวี บินหะยีเลาะ ประธานชุมชนยะกัง สมาชิกกลุ่มตลาดน้ำยะกัง และประชาชนในพื้นที่รอต้อนรับ
 

 
ชุมชนตลาดน้ำบ้านยะกัง ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส ชุมชนแห่งนี้เดิมเคยเป็นท่าเรือขนาดใหญ่ มีบรรดาพ่อค้าแม่ขายจากหลากหลายพื้นที่โดยเฉพาะชาวจีนนิยมมาทำการค้าในบริเวณท่าเรือแห่งนี้ ทำให้ชุมชนบ้านยะกังมีความเฟื่องฟูด้านเศรษฐกิจการค้าขายมาตั้งแต่ครั้งอดีตที่ผ่านมา 

จนเมื่อปี พ.ศ.2555 นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสในขณะนั้น มีแนวคิดว่าสถานที่แห่งนี้เหมาะที่จะเป็นตลาดน้ำ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่จะทำให้เศรษฐกิจเฟื่องฟูเหมือนครั้งในอดีต จึงได้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างร้านค้า ห้องน้ำ และศาลาอเนกประสงค์ จนเมื่อกลางปี พ.ศ.2559 ชุมชนยะกัง 1 ได้รวมตัวกันและแต่งตั้งคณะกรรมการตลาดน้ำชุดแรกขึ้น “ตลาดน้ำยะกัง ขนม 100 ปี” เปิดให้บริการทุกวันศุกร์ - เสาร์ เวลา 12.00 -20.00 น.

นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 7 กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อมารับฟังความคิดเห็นและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ เช่น เรื่องการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนราธิวาส ชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี ปัญหาเรื่องเน็ตประชารัฐ ปัญหาเรื่องบัตรประชารัฐ และปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ เกี่ยวกับนโยบายต่างๆ ของรัฐ ซึ่งหลังจากที่ลงพื้นที่รับทราบความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ในครั้งนี้ จะได้ทำการเสนอเรื่องต่างๆ ไปยังสำนักนายกรัฐมนตรีต่อไป
 

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...