xs
xsm
sm
md
lg

กรมประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรมเสวนาสื่อมวลชน “ชีวิตดี๊ดี…ที่ชายแดนใต้”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 
ยะลา - หน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมเสวนาสื่อมวลชน “ชีวิตดี๊ดี…ที่ชายแดนใต้” ตามโครงการประชาสัมพันธ์การสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2562

วันนี้ (24 ม.ค.) ที่ห้องประชุมโรงแรมการ์เด้นวิวเบตง อ.เบตง จ.ยะลา น.ส.จิรดา พูลสวัสดิ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น ในฐานะผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัด ภาค 1 นำสื่อมวลชนในพื้นที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ภาค 1 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ภาค 3 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ภาค 8 และสำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ รับฟังการบรรยายสรุปโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

และร่วมเสวนาสื่อมวลชนในหัวข้อ บทบาทสื่อมวลชนกับการประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต โดยมี พล.ท.ชลิต พวงมาลีประดับ ผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี นายธีรพงศ์ เพชรรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. (กรมประชาสัมพันธ์) นายพรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการประชาสัมพันธ์ และผู้แทนสื่อมวลชน ภาค 1, 3, 8 ร่วมเสวนาในครั้งนี้ เพื่อให้สื่อมวลชนทุกแขนงได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ เสริมสร้างการสื่อสาร สร้างความเข้าใจเรื่องการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ
 

 
น.ส.จิรดา พูลสวัสดิ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น ในฐานะผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัด ภาค 1 กล่าวว่า กรมประชาสัมพันธ์ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นของการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องการดำเนินงานของรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐ ในการสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ภาค 1 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ภาค 3 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ภาค 8 และสำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมจัดกิจกรรมเสวนาสื่อมวลชน “ชีวิตดี๊ดี…ที่ชายแดนใต้” ตามโครงการประชาสัมพันธ์การสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 22-26 มกราคม 2562
 

 
โดยจะนำสื่อมวลชน จำนวน 110 คน เดินทางร่วมกิจกรรมเสวนาในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา ซึ่งเป็นเมืองต้นแบบการพัฒนาที่พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ตาม “โครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้ เพื่อสร้างการรับรู้ต่อสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ แสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคม ในอันที่จะร่วมกันสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ ตามแนวทางที่รัฐบาลได้ดำเนินการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้มาอย่างต่อเนื่อง

สำหรับกิจกรรมเสวนาสื่อมวลชน “ชีวิตดี๊ดี…ที่ชายแดนใต้” ในครั้งนี้ ได้มีการนำสื่อมวลชนไปเยี่ยมชมศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา ชมแปลงสาธิตกาแฟโรบัสตา พร้อมเยี่ยมชมโครงการปลากระโดดของกลุ่มประมงพื้นบ้าน บ้านตาพะยา อ.ธารโต เยี่ยมชมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านบ่อน้ำร้อน ชมสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติในพื้นที่ ต.ตาเนาะแมเราะ เช่น บ่อน้ำพุร้อน อุโมงค์ปิยะมิตร สวนไม้ดอกเมืองหนาว ชมสวนส้มดาวทอง ชมบรรยากาศสีสันเมืองเบตงยามค่ำคืน ชมความงดงามของทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ต.อัยเยอร์เวง และศึกษาดูงานโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง เป็นต้น
 Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...