xs
xsm
sm
md
lg

เครือข่ายผู้หญิงยุติความรุนแรงฯ จัดวงเสวนาหัวข้อสตรีรุ่นใหม่กับการเมืองยุค 2019

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 
ปัตตานี - เครือข่ายผู้หญิงยุติความรุนแรงแสวงสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดวงเสวนาหัวข้อสตรีรุ่นใหม่กับการเมืองยุค 2019 เราคือหุ้นส่วนในการพัฒนาโลกเปลี่ยนด้วยมือเรา พร้อมเสนอประเด็นปัญหาและข้อเสนอเชิงนโยบายต่อพรรคการเมือง 22 ข้อ

วันนี้ (13 ม.ค.) ที่ห้องประชุมพิมพ์มาดา โรงแรมปาร์วิว ปัตตานี นางรอซิด๊ะ ปูซู ประธานเครือข่ายผู้หญิงยุติความรุนแรงแสวงสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดกิจกรรม สตรีรุ่นใหม่กับการเมืองยุค 2019 เราคือหุ้นส่วนในการพัฒนาโลกเปลี่ยนด้วยมือเรา โดยมี พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ, พ.ญ.เพชรดาว โต๊ะมีนา ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 ว่าปาร์ตี้ลิสต์พรรคภูมิใจไทย และตัวแทนพรรคการเมืองในพื้นที ว่าที่ผู้สมัครพรรคประชาชาติทั้งเขต 1 และเขต 2 กลุ่มผู้หญิงมาร่วมงานจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดละ 250 คนรวม 750 คน
 

 
พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการ พรรคประชาชาติ กล่าวว่า เราจะเป็นพรรคที่จะเปลี่ยนประเทศให้ดีขึ้น คือทำให้คนมีความรู้ ถ้าเราจะแก้ปัญหาอะไรต้องแก้ด้วยความรู้ ยกตัวอย่างเรื่องปัญหายางพาราวันนี้จะใช้ระบบอื่นๆ ยากก็ต้องเอาให้คนที่มีความรู้ไปบริหาร ถ้าเราจะปล่อยให้การเมืองรูปแบบอย่างเดิมยังมองไม่เห็นอนาคตของพี่น้องประชาชน

พรรคประชาชาติจึงเกิดขึ้นมา เราจึงให้ความสำคัญที่มนุษย์ พรรคประชาชาติยังส่งเสริมพหุวัฒนธรรมคือวัฒนธรรมของความเท่าเทียมกัน ดังนั้นเราจะกำหนดสิ่งที่เท่าเทียม คือเรื่องการศึกษาต่อไปนี้การศึกษาพรรค เราเข้าไปเราต้องส่งเสริมให้มีการเรียนฟรีตั้งแต่เกิดจนจบถึงปริญญาตรี
 

 
นางรอซิด๊ะ ปูซู ประธานเครือข่ายผู้หญิงยุติความรุนแรงแสวงสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมครั้งนี้เกิดขึ้นสืบเนื่องจาก การเลือกตั้งที่กำลังจะเกิด ในปี 2562 เป็นการเลือกตั้งที่ประชาชนทุกภาคส่วนเครือข่ายให้ความสำคัญ และติดตามนโยบายของพรรคการเมืองว่าจะสามารถตอบโจทย์แก้ปัญหาของประชาชนได้จริงหรือไม่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีผลพวงสถานการณ์ความรุนแรงมีผู้หญิงจำนวนมากที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม พวกเธอต้องลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อก้าวข้ามความรุนแรง

“ในฐานะที่ผู้หญิงมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งในครอบครัวและสังคมผู้หญิง จำเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพทุกด้านรวมทั้งการเมือง เพื่อให้ผู้หญิงได้มีข้อมูลที่สามารถวิเคราะห์ตัดสินใจเลือกผู้แทน และพรรคการเมืองที่มีนโยบายตอบโจทย์ของผู้หญิงได้ จึงจำเป็นที่จะต้องจัดกิจกรรมสตรีรุ่นใหม่กับการเมืองยุค 2019 เราือหุ้นส่วนในการพัฒนาโลกเปลี่ยนด้วยมือเราครั้งนี้” นางรอซิด๊ะ ปูซู กล่าว
 

 
สำหรับ ประเด็นปัญหาและข้อเสนอเชิงนโยบายต่อพรรคการเมืองและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในเวทีสาธารณะสตรีกับการเมืองยุค 2019 “เรา คือ หุ้นส่วนในการพัฒนา โลกเปลี่ยนด้วยมือเรา” ทั้งหมดมี 22 ข้อคือ

1.นโยบายเฉพาะของพรรคการเมืองในประเด็น ด้านการดูแลเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
2.เพิ่มวงเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
3.มีระบบการจัดการที่เป็นธรรม และทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนที่ลำบากยากจน เข้าถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างแท้จริง
4.นโยบายเงินกู้ กยศ. กู้เรียนฟรี
5.นโยบายด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน เพิ่มมูลค่ายางพารา ทำให้เศรษฐกิจในพื้นที่ดีขึ้น
6.กระบวนการรองรับคนทำงานจิตอาสา มีความมั่นคงปลอดภัย โดยเฉพาะคนทำงานด้านสันติภาพ และสวัสดิการที่ช่วยเอื้อคนทำงาน และคนพิการ โดยเฉพาะ คนพิการด้านจิตใจ มีระบบการดูแลที่มีลักษณะเฉพาะทาง
7.นโยบายด้านเงินกู้ กยศ. ปรับลดดอกเบี้ย และค่าปรับ ขอจ่ายเฉพาะเงินต้นที่กู้ยืมมา
8.นโยบายด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมอาชีพเสริมสตรีในหมู่บ้าน มีการติดตามช่วยเหลือ และพัฒนาเพื่อให้เกิดความยั่งยืน
9.นโยบายด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมอาชีพสตรีที่สอดคล้องตามช่วงอายุ กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ เพิ่มการพัฒนาและจัดอบรมเรียนรู้สื่อใหม่ ช่วยเพิ่มช่องทางการตลาด ผ่านสื่อโซเซียลมีเดีย
10.ต่อสัญญาจ้าง 4,500 สตรีที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ และมีระบบการดูแลติดตามด้านสุขภาพจิต และความมั่นคงด้านคุณภาพชีวิตและอาชีพ
11.เพิ่มสวัสดิการ และสิทธิการดูแลผู้ปกครอง และบุตรของอสม.
12.สานต่อนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คนจนเข้าถึงได้อย่างแท้จริง มีระบบที่เป็นธรรม คนจนได้ใช้สิทธิอย่างทั่วถึงทุกคน
13.นโยบายด้านเศรษฐกิจ ช่วยเหลือราคาผลผลิตของชาวบ้าน ลดราคาสินค้าค่าครองชีพ และสินค่าเครื่องอุปโภคบริโภค
14.นโยบายด้านการแก้ปัญหายาเสพติด
15.นโยบายด้านสาธารณสุข เจ้าหน้าที่อนามัย มีระบบการทำงานที่เอื้อต่อการดูแลประชาชนอย่างดี ตรงต่อเวลา ใส่ใจการรักษาพยาบาลคนเจ็บป่วย
16.นโยบายด้านสาธารณสุข โรงพยาบาลของรัฐ โดยเฉพาะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) มียาพื้นฐานที่สำคัญ จำเป็น ครบถ้วนในการดูแลคนเจ็บป่วย มีระบบบริการที่ประชาชนสามารถเข้าถึง
17.นโยบายแก้ปัญหาเงินกู้ กยศ.เปลี่ยนใหม่เป็น เรียนฟรีถึงขั้นปริญญาตรี
18.นโยบายการบรรจุลูกจ้างที่มีอายุการทำงาน 3 ปีขึ้นไปที่ทำงานในหน่วยงานราชการให้มีความมั่นคง
19.นโยบายแก้ปัญหาเงินกู้กยศ.และปัญหาคนว่างงาน
20.นโยบายด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษ ยกเลิกการใช้สารเคมีในการเกษตร
21.นโยบายด้านการศึกษา ส่งเสริมการศึกษาที่เอื้อต่อทุกวัฒนธรรม การศึกษาตลอดชีวิตในสตรี
22.นโยบายด้านเศรษฐกิจ มีระบบการกู้เงินด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เอื้อต่อคนจน เข้าใจปัญหาคนจน พิจารณายกเลิกการใช้โฉนดที่ดินค้ำ เพราะคนจนไม่มีอะไรค้ำ ไม่สามารถกู้เงินได้ ทำให้คนจนยังไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้
 
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...