xs
xsm
sm
md
lg

องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบภัยจากพายุปาบึก พื้นที่สุราษฎร์ธานี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สุราษฎร์ธานี - สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัย-อุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันนี้ (8 ม.ค.) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ใหนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยองคมนตรี ได้รับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับวาตภัย และผลกระทบที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์ทวี บ้านควนท่าแร่ อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี จาก นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากนั้นได้มอบสิ่งของพระราชทาน จำนวน 1,000 ชุด ณ ศาลาเทิดไท้องค์ราชันย์ ตำบลทรัพย์ทวี บ้านควนท่าแร่ อำเภอบ้านนาเดิม และอัญเชิญกระแสรับสั่งของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเชิญสิ่งของพระราชทาน

จากนั้นเวลา 10.20 น. องคมนตรี ได้เดินทางไปมอบสิ่งของพระราชทาน จำนวน 500 ชุด พร้อมเยี่ยมเยียนราษฎรผู้ประสบภัย ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอกาญจนดิษฐ์ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี และมอบอาหารกลางวันพระราชทานแก่ผู้ประสบภัย ประกอบด้วย ข้าวคลุกกะปิ ข้าวหมกไก่ พร้อมน้ำดื่ม

ต่อจากนั้นได้เดินทางไปมอบสิ่งของพระราชทาน จำนวน 700 ชุด และเยี่ยมเยียนราษฎร ณ โรงเรียนดอนสักผดุงวิทย์ อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัย และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์พายุปาบึก

จากสถานการณ์พายุโซนร้อนปาบึก ทำให้เกิดวาตภัย คลื่นลมแรงและเกิดน้ำท่วมฉบับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง ระหว่างวันที่ 3-7 มกราคม 2562 ในพื้นที่ 13 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอท่าชนะ อำเภอไชยา อำเภอท่าฉาง อำเภอพุนพิน อำเภอเมือง อำเภอกาญจนดิษฐ์ อำเภอดอนสัก อำเภอเกาะสมุย อำเภอเกาะพะงัน อำเภอบ้านนาเดิม อำเภอบ้านนาสาร อำเภอพระแสง และอำเภอวิภาวดี รวม 66 ตำบล 415 หมู่บ้าน 25 ชุมชน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จำนวน 14,969 ครัวเรือน 35,630 คน ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือน ทรัพย์สิน พื้นที่การเกษตร และสิ่งสาธารณประโยชน์

ทางด้านที่อยู่อาศัย มีบ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง จำนวน 2 หลัง ในพื้นที่กาญจนดิษฐ์ 1 หลัง และอำเภอท่าชนะ 1 หลัง เสียหายบางส่วน 124 หลัง ด้านปศุสัตว์ วัว ควาย ได้รับผลกระทบ 380 ตัว พื้นที่การเกษตรเสียหาย 1,450 ไร่ สิ่งสาธารณประโยชน์เสียหาย ถนน 109 สาย คอสะพาน 9 แห่ง ศาสนสถานและสถานที่ราชการอยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย โดยมีจุดอพยพ จำนวน 11 จุด ในพื้นที่อำเภอดอนสัก อำเภอเกาะสมุย อำเภอท่าชนะ และอำเภอเกาะพะงัน จำนวน 1,276 คน ขณะนี้ผู้อพยพได้กลับเข้าบ้านพักอาศัยหมดแล้ว ส่วนการคมนาคมสามารถสัญจรได้เป็นปกติ มูลค่าความเสียหายเบื้องต้นประมาณ 78 ล้านบาท


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...