xs
xsm
sm
md
lg

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภูเก็ตผนึกกำลังจ้างไลฟ์การ์ด-อุปกรณ์ดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - 7 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต ผนึกกำลังดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ทุ่มงบกว่า 34 ล้านบาท จ้างไลฟ์การ์ด พร้อมอุปกรณ์ลงเต็ม 12 หาด สร้างความมั่นใจเล่นน้ำปลอดภัย

วันนี้ (13 พ.ย.) นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายประพันธ์ ขันพระแสง ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยผู้บริหารจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล เทศบาลตำบลราไวย์ องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา เทศบาลเมืองป่าตอง เทศบาลตำกะรน องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู ร่วมกันแถลงข่าวการผนึกกำลังในการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวบริเวณชายหาดต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว

นายภัคพงค์ กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2562 ทางจังหวัดภูเก็ตได้ให้ความสำคัญในการดำเนินโครงการรักษาความปลอดภัยชายหาด (Life Guard) อย่างต่อเนื่อง โดยมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 7 แห่ง ในพื้นที่ที่มีชายหาดต่างๆ รวม 12 หาด

โดยในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลสาคู ดูแลหาดในทอน และหาดในยาง ในปี 2562 ตั้งงบประมาณ 2,500,000 บาท เพื่อจัดจ้างพนักงานไลฟ์การ์ด จำนวน 12 คน โดยพนักงานไลฟ์การ์ดปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชนบริเวณหาดในทอน จำนวน 5 คน และหาดในยาง จำนวน 7 คน ปฏิบัติหน้าที่ทุกวัน

องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล ดูแลหาดสุรินทร์ และหาดบางเทา ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 3,580,000 บาท จัดจ้างพนักงานไลฟ์การ์ด จำนวน 15 คน ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง และได้รับการสนับสนุนจากโรงแรมในพื้นที่จัดส่งพนักงานไลฟ์การ์ดของโรงแรมเพื่อดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวบริเวณหาดสุรินทร์ และหาดบางเทา

องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา ดูแลหาดกมลา และหาดแหลมสิงห์ ปี 2562 เบื้องต้นช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2562 ใช้งบประมาณ 340,000 บาท จัดจ้างพนักงานไลฟ์การ์ด จำนวน 7 คน ดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวบริเวณหาดกมลา ในส่วนของหาดแหลมสิงห์ ยังคงปิดอยู่ กรณีที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางโดยเรือไปท่องเที่ยวในบริเวณหาดแหลมสิงห์ ก็จะจัดส่งพนักงานไลฟ์การ์ด จำนวน 2 คน เพื่อไปดูแลนักท่องเที่ยวอย่างใกล้ชิด จากนั้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ จะมีการตั้งงบเพิ่มอีก 2,300,000 บาท เพื่อให้มีการจัดจ้างพนักงานไลฟ์การ์ด จำนวน 12 คน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่ชายหาดกมลา 10 คน และอีก 2 คน ไปประจำที่หาดแหลมสิงห์

องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว ดูแลหาดไม้ขาว ตั้งงบประมาณจัดจ้างพนักงานไลฟ์การ์ด ในปี 2562 จำนวน 2,000,000 บาท จำนวน 8 คน อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ขณะนี้ได้จัดจ้างพนักงานไลฟ์การ์ด โดยวิธีการจ้างเหมาบริการ จำนวน 5 คน โดยปฏิบัติหน้าที่บริเวณหาดไม้ขาว จำนวน 2 คน บริเวณหาดใกล้สนามบินซึ่งเป็นจุดชมเครื่องบิน Take off จำนวน 2 คน และมีหัวหน้าชุด จำนวน 1 คน

เทศบาลตำบลราไวย์ ดูแลหาดในหาน และหาดยะนุ้ย ตั้งงบประมาณ 5,456,600 บาท จ้างพนักงานไลฟ์การ์ด 15 คน อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เบื้องต้น ได้ดำเนินการจัดจ้างพนักงานไลฟ์การ์ดแล้ว จำนวน 8 คน ประกอบด้วยหัวหน้าชุด 1 คน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 7 คน โดยปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวบริเวณชายหาดในหาน จำนวน 6 คน และบริเวณหาดยะนุ้ย จำนวน 1 คน

เทศบาลตำบลกะรน ดูแลหาดกะตะ และหาดกะรน ตั้งงบประมาณ 11,110,000 บาท จัดจ้างพนักงานไลฟ์การ์ด จำนวน 35 คน และจัดเช่าเรือจำนวน 6 ลำ โดยอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้ในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลกะรน ได้ดำเนินการจัดจ้างพนักงานไลฟ์การ์ดแบบเฉพาะเจาะจง จำนวน 26 คน เป็นเงิน 370,000 บาท เพื่อปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวในพื้นที่หาดกะตะ และหาดกะรน

เทศบาลเมืองป่าตอง ดูแลหาดป่าตอง ได้ตั้งงบประมาณ 10 ล้านบาท จัดจ้างพนักงานไลฟ์การ์ด จำนวน 26 คน อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้ระหว่างรอกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จ เทศบาลเมืองป่าตองได้ดำเนินการแก้ปัญหาโดยดำเนินการจ้างเหมาบริการพนักงานไลฟ์การ์ด จำนวน 26 คน ดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว เพื่อให้มีพนักงานไลฟ์การ์ดทำหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชน และนักท่องเที่ยวกระจายในพื้นที่ 9 จุดของชายหาดป่าตอง

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตขอยืนยันข้อมูลว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 7 แห่ง ที่มีภารกิจในการดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวบริเวณชายหาดทั้ง 12 ชายหาดได้มีการดำเนินการจัดจ้างและจัดให้มีพนักงานไลฟ์การ์ดเพื่อดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวครบถ้วนทั้ง 12 หาด และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ทุกวัน

นอกจากนี้ ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ยังได้ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต ดำเนินโครงการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ ในปี 2562 จัดสรรงบประมาณ จำนวน 997,400 บาท เพื่อดำเนินการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานไลฟ์การ์ด ในช่วงเดือนมีนาคม 2562 จำนวน 4 รุ่นๆ ละ 80 คน รวมทั้งสิ้นเป้าหมาย 320 คน

เพื่อพัฒนาศักยภาพให้พนักงานไลฟ์การ์ดได้มีความรู้ความสามารถได้ฝึกด้านทฤษฎี และฝึกปฏิบัติเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยวบริเวณชายหาดมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ตลอดจนเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...