xs
xsm
sm
md
lg

ทัพเรือภาค 2 ร่วมกับจังหวัดสงขลา เปิดศูนย์บรรเทาสาธารณภัยฯ เตรียมความพร้อมช่วยประชาชนช่วงฤดูมรสุม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ทัพเรือภาคที่ 2 ร่วมกับจังหวัดสงขลา เปิดศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 2 เตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนในช่วงฤดูมรสุมของภาคใต้ตลอด 24 ชั่วโมง

วันนี้ (9 พ.ย.) ที่สถานีการบินฐานทัพเรือสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา พล.ร.ท.ชุตินธร ทัตตานนท์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทัพเรือภาคที่ 2 พร้อมด้วย นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 2 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เทศบาลนครสงขลา เทศบาลเมืองเขารูปช้าง ตำรวจน้ำ ประมงจังหวัดสงขลา เจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 สงขลา สมาคมร่วมใจกู้ภัยอำเภอเมืองสงขลา สมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขตทัพเรือภาคที่ 2 นำบุคลากร เจ้าหน้าที่ ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ และอากาศยาน เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน
 

 
นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ขณะนี้จังหวัดสงขลา ได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินจากอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม เตรียมการรับมือ และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติอย่างทันท่วงทีไว้พร้อมแล้ว นอกจากนี้ ได้มีการประชุมศูนย์บัญชาการฯ บูรณาการการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ เฝ้าติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิด ซึ่งในวันนี้ ทางจังหวัดสงขลา ได้ร่วมเปิดศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของทัพเรือภาคที่ 2 อีกหน่วยงานที่มีส่วนสำคัญในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน หากเกิดสถานการณ์ขึ้นในพื้นที่
 

 
ขณะที่ พล.ร.ท.ชุตินธร ทัตตานนท์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 2 เปิดเผยว่า การจัดพิธีเปิดศูนย์ฯ ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของกำลังพล และยุทโธปกรณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งเป็นไปตามแผนบรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ที่ได้อนุมัติให้ทัพเรือภาคที่ 2 จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 2 เป็น 1 ในจำนวน 7 ศูนย์ฯ ของกองทัพเรือ มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้ความช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ รวมถึงพื้นที่อื่นๆ ตามที่กองทัพเรือจะมอบหมาย เพื่อให้ทันท่วงที ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และของรัฐจากภัยพิบัตินั้นๆ ให้ได้มากที่สุด
 

 
โดยพื้นที่ในความรับผิดชอบของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 2 ทั้งทางบก และทางน้ำ ในพื้นที่ทางบก ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา ได้แก่ อ.ระโนด เมืองสงขลา สิงหนคร และ อ.จะนะ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ อ.ขนอม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ อ.เกาะสมุย และ อ.เกาะพะงัน ส่วนพื้นที่ทางน้ำ ได้แก่ พื้นที่ทางทะเล เกาะแก่งต่างๆ และชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยตอนล่าง โดยมีการปฏิบัติตามแผน 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นเตรียมการก่อนเกิดเหตุ ขั้นการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ และขั้นการฟื้นฟูบูรณะภายหลังเกิดเหตุ ปัจจุบันในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 2 เริ่มเข้าสู่ห้วงฤดูมรสุม คลื่นลมแรง ประกอบกับสภาพภูมิอากาศที่แปรเปลี่ยนไปของภูมิภาค มีแนวโน้มที่อาจเกิดภัยพิบัติได้ตลอดเวลา

ดังนั้น เพื่อให้การเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างทันท่วงที และเกิดประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียให้ได้มากที่สุด จึงได้จัดพิธีตรวจความพร้อมในครั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชน และแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนได้บูรณาการร่วมกันอย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และมีความพร้อมในด้านยุทโธปกรณ์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และวิธีการปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มขีดความสามารถ ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกภาคส่วน
 

 
ทั้งนี้ การเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงมาจนถึงจังหวัดนราธิวาส หากมีเหตุการณ์ประสบภัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย หรือภัยพิบัติอื่นๆ สามารถแจ้งมายังศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 2 ได้ที่โทรศัพท์ 0-7432-5804-5 ตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับพี่น้องชาวประมง หรือผู้ประกอบการอาชีพในทะเล สามารถร้องขอความช่วยเหลือทางวิทยุ HF (CB) BAND C ช่อง 21 ความถี่ 27.215 MHz. พร้อมกันนี้ ได้มีการเตรียมพร้อมกำลังทางเรือ และทางอากาศไว้ด้วย เพื่อจะได้ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล และตามเกาะแก่งต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที
 
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...