xs
xsm
sm
md
lg

จัดหางานสงขลาทำงานเชิงรุก ลงพื้นที่ “เตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน” ที่กองบิน 56

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - จัดหางานจังหวัดสงขลา ทำงานเชิงรุกลงพื้นที่ “เตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน” ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการมีงานทำให้ทหารกองประจำการที่จะปลดเป็นทหารกองหนุน มุ่งให้คำปรึกษาด้านอาชีพที่ถูกต้อง ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ

วานนี้ (29 ต.ค.) ที่กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 56 อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา นำโดย นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดสงขลา นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ร่วมดำเนินงานตามโครงการ “เตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน” กิจกรรมส่งเสริมการมีงานทำให้ทหารกองประจำการที่จะปลดเป็นทหารกองหนุน โดยมีทหารกองประจำการฯ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 200 นาย

นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ เพื่อให้ทหารกองประจำการที่จะปลดเป็นทหารกองหนุน ได้รับบริการแนวทางอาชีพ พร้อมคำปรึกษาด้านอาชีพที่ถูกต้อง ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน ข้อมูลโลกอาชีพ ข้อมูลโลกการศึกษา ข้อมูลตลาดแรงงานปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถใช้เป็นแนวทางในการเลือกประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ตรงตามความรู้ ความสามารถ ความสนใจ บุคลิกภาพ และสอดคล้องต่อความต้องการของตลาดแรงงาน พร้อมเป็นการเพิ่มโอกาสในการมีงานทำ มีอาชีพ และมีรายได้อีกทางหนึ่งด้วย

สำหรับการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย การบรรยายหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน และแนวโน้มตลาดแรงงาน” การทำแบบทดสอบความพร้อมทางด้านอาชีพ การรับสมัครงานผ่านระบบออนไลน์ www.doe.go.th/smartjob การประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง การเผยแพร่เอกสาร รวมทั้งการฝึก และสาธิตการประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 4 อาชีพ ได้แก่ การทำไอศกรีมมะพร้าวอ่อน การทำกล้วยฉาบหลากรส การทำขนมดอกจอก และการทำเปาะเปี๊ยะทอด บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักและเป็นกันเอง ซึ่งได้รับความสนใจจากทหารกองประจำการฯ ที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก
 
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...