xs
xsm
sm
md
lg

พังงาเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านช้างเชื่อ ชู “ภูตาจอ ทะเลหมอกเมืองใต้”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


พังงา - เปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านช้างเชื่อ ชู “ภูตาจอ ทะเลหมอกเมืองใต้” ดึงเสน่ห์จากวิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญาพื้นบ้าน เชื่อมโยงการท่องเที่ยวระดับชุมชนที่มีเสน่ห์ดึงดูด

ที่บริเวณริมฝายมีชีวิต บ้านช้างเชื่อ หมู่ที่ 4 ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในกิจกรรมเปิดหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อเตรียมการสร้างความพร้อมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในลักษณะ (Test Tour) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สื่อมวลชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

นายสุรัตน์ ลายจันทร์ นายอำเภอกะปง กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายลดความเหลื่อมล้ำของสังคม มุ่งเน้นสร้างรายได้และความเจริญ ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ โดยให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการร่วมกับภาครัฐ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นอีกโครงการหนึ่งที่อยู่ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ซึ่งรัฐบาลเล็งเห็นความสำคัญของชุมชน และให้โอกาสในการสร้างคน สร้างรายได้ สร้างอาชีพให้แก่ชุมชน

โดยผ่านกระบวนงานประชาคม ให้ชุมชนเข้าถึงแหล่งทุนในการพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ภายในชุมชน และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในแต่ละท้องถิ่น โดยการนำเสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม เป็นตัวดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือน ทำให้เกิดการกระจายเงินภายในหมู่บ้าน และเป็นการกระตุ้นให้ชุมชนเกิดการตื่นตัวในการพัฒนาหมู่บ้านแบบสร้างสรรค์อย่างมีส่วนร่วม

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในชุมชนในครั้งนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยว ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ซึ่งดึงเสน่ห์จากวิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญาพื้นบ้าน และความคิดสร้างสรรค์แปลงเป็นรายได้ เกิดการปรับปรุงระบบเพื่อการเป็นเจ้าบ้านที่ดี และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระดับชุมชนที่มีเสน่ห์ดึงดูด และมีคุณค่าเพียงพอให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือน และใช้จ่ายเงินในทุกกิจกรรมของชุมชน รายได้กระจายตัวอยู่ในชุมชนทั้งหมด

เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่สนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ไม่ทิ้งถิ่นฐานออกไปหางานที่อื่น บ้านช้างเชื่อในอดีตเป็นพื้นที่ทำเหมืองแร่ดีบุกมาก่อน หลังจากหมดยุคของแร่ดีบุก ชาวบ้านก็หันมาประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรทำสวนปาล์ม สวนยางพาราเป็นหลัก และทำสวนเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับจุดท่องเที่ยวที่สุด คือ “ภูตาจอ” ทะเลหมอกเมืองใต้ ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่มีอากาศเย็นสบาย และมีความสูงมากที่สุดในจังหวัดพังงาSave on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...