xs
xsm
sm
md
lg

อบจ.สตูลประกาศ “ท่าเรือปากบารา” เป็นพื้นที่เขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 
สตูล - อบจ.สตูล ประกาศให้ “ท่าเรือปากบารา” เป็นพื้นที่เขตปลอดบุหรี่ทั้งหมดแห่งแรกของประเทศไทย พร้อมลั่นรวมพื้นที่บริการสาธารณะทั้งหมดที่ดูแลอยู่ด้วย

วันนี้ (2 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวปากบารา ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายก อบจ.สตูล นพ.สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล น.ส.สรัญญา บุญโสม คณะกรรมการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร.ต.พรเทพ เกตุษา นักกฎหมาย สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข นางอรรถยา อารีกุล ผอ.กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต อบจ.สตูล และนายอารัญย์ มัจฉา ผอ.รพ.สต.ปากน้ำ อ.ละงู และกลุ่มสื่ออันดามันปลอดบุหรี่ (สตูล)

ลงดูสถานที่เพื่อจัดสิ่งแวดล้อม และเดินหน้าประกาศให้พื้นที่ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวปากบารา ซึ่งเป็นท่าเทียบเรือท่องเที่ยวสำคัญระดับประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทยและทั่วโลก ซึ่งมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาสัมผัสธรรมชาติโดยผ่านท่าเทียบเรือนี้ไม่น้อยกว่าปีละหลายหมื่นคน เป็นพื้นที่เขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด และเป็นแห่งแรกแห่งเดียวของประเทศไทย ในการประกาศใช้ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ทั้งหมด
 

 
พร้อมกันนี้ นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายก อบจ.สตูล ยังได้ประกาศให้สถานที่บริการสาธารณะทั้งหมดของ อบจ.สตูล ได้แก่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวปากบารา สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ศูนย์ข้อมูลสาระสนเทศการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล บ่อน้ำพุร้อนทุ่งนุ้ย โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เป็นพื้นที่เขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด

โดยทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล และกลุ่มสื่ออันดามันปลอดบุหรี่ (สตูล)

บุหรี่ถือเป็นอันตรายต่อสุขภาพทั้งต่อผู้สูบเอง และผู้ที่อยู่ใกล้ชิดที่สูดหายใจเอาอากาศที่มีควันบุหรี่เข้าไป เพราะควันบุหรี่ประกอบด้วยสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพทั้งสิ้น เช่น คาร์บอนมอนอกไซด์ นิโคติน เป็นต้น จากการสำรวจพบว่าผู้ที่เป็นมะเร็งปอดนั้นร้อยละ 90 เป็นผลเนื่องมาจากการสูบบุหรี่ และหากสูบเกินวันละ 1 ซอง จะมีโอกาสป่วยเป็นโรคมะเร็งปอดมากกว่าผู้ที่ไม่สูบ 5-20 เท่า นอกจากนี้ ผู้ที่ป่วยเป็นโรคหลอดลมอักเสบร้อยละ 80 โรคหัวใจร้อยละ 50 มีผลมาจากการสูบบุหรี่เช่นเดียวกัน
 

 
ปัจจุบัน มีผู้เสียชีวิตเพราะการสูบบุหรี่เป็นจำนวนมาก และมีคนเป็นจำนวนมากเช่นกันที่กำลังได้รับความทุกข์ทรมานจากการที่ต้องเจ็บป่วยด้วยโรคที่มีสาเหตุมาจากบุหรี่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรคเรื้อรังทำให้เจ็บป่วยเป็นเวลานาน ก่อนเสียชีวิต สูญเสียเงินทองมากมายในการรักษา สูญเสียรายได้จากการประกอบอาชีพ ทั้งตัวผู้ป่วยเองขาดเงินสำหรับการศึกษาของลูก รวมทั้งคุณภาพชีวิตของทุกคนในครอบครัวได้ลดลงเนื่องจากบุหรี่เป็นสิ่งเสพติดที่มีอำนาจสูงมาก วิธีแก้ปัญหาจึงไม่ใช่การปิดโรงงานยาสูบ

นายก อบจ.สตูล กล่าวว่า การแก้ปัญหาที่ถูกวิธีจึงน่าจะเป็นการรณรงค์ให้สังคมรู้ถึงพิษภัยของการสูบบุหรี่ ให้เยาวชนไม่ริเริ่มสูบบุหรี่ และช่วยให้ผู้ที่ติดบุหรี่อยู่แล้วเลิกสูบ ผู้วางกฎเกณฑ์ห้ามการสูบบุหรี่ในสถานที่ต่างๆ เห็นว่าควรเข้มงวดและจริงจังกับคำสั่งที่ออกมาและปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสถาบันการศึกษา สถานที่ราชการควรเริ่มลงมืออย่างจริงจัง ในการที่จะทำเป็นสถานที่ห้ามสูบบุหรี่ทั้งหมด เพื่ออนาคตของประชาชน เด็กและเยาวชน ได้ปรับปรุงตนเองด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลด ละ เลิก สูบบุหรี่ให้ได้ จึงประกาศให้พื้นที่ซึ่งใช้ประกอบภารกิจ และบริการใช้ประโยชน์ร่วมกันขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล จึงเป็นเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด

โดยมีมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ทำหน้าที่ให้คำแนะนำปรึกษาการดำเนินการสนับสนุนสื่อและอุปกรณ์ที่ใช้ดำเนินการ สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค มีหน้าที่สนับสนุนให้คำปรึกษาด้านข้อกฎหมาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล มีหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำและร่วมติดตามประเมินผล กลุ่มสื่ออันดามันปลอดบุหรี่ (สตูล) มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและร่วมติดตามประเมินผล
 Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...