xs
xsm
sm
md
lg

สงขลาจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - จังหวัดสงขลา จัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ที่ ร.ร.บ้านเนินนิมิต ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ เดินหน้าปฏิบัติการเชิงรุกพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนต่อเนื่อง

วันนี้ (23 ส.ค.) ที่โรงเรียนบ้านเนินนิมิต ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา นายอำเภอรัตภูมิ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอในพื้นที่ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และผู้นำศาสนา เข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน

สำหรับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ถือเป็นการปฏิบัติงานเชิงรุกในการลงพื้นที่ออกหน่วยให้บริการแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ให้ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นการบูรณาการการทำงานกับหลายหน่วยงาน ทั้งการมอบทุนการศึกษา การมอบถุงยังชีพ การให้บริการด้านการเกษตร การให้บริการด้านสังคม การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และอื่นๆ
 

 
นอกจากนี้ ยังมีการติดตามงานต่างๆ เช่น การขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ การเร่งรัดป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสแก่พี่น้องประชาชนอย่าง “เท่าเทียม เที่ยงธรรม ทั่วถึง” ในการออกปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ยากไร้ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมทั้งผู้ประสบสาธารณภัยด้วย

ในส่วนของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ถือเป็นนโยบายในการร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดย นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ได้มอบหมายให้ น.ส.พิกุล กตกุลธร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นำคณะเจ้าหน้าที่ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ หลังพิธีเปิดงาน ทางผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายอำเภอรัตภูมิ ได้เยี่ยมชมบูทของส่วนราชการต่างๆ รวมถึงบูทของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา พร้อมทั้งได้กล่าวให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานในการทำงานที่มีลักษณะของงานค่อนข้างจะตึงเครียด พร้อมร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกอย่างเป็นกันเองอีกด้วย
 
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...