xs
xsm
sm
md
lg

พมจ.สงขลา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “บริหารจัดการภัยพิบัติสำหรับคนพิการ”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พมจ.) จังหวัดสงขลา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “บริหารจัดการภัยพิบัติสำหรับคนพิการ” มุ่งลดความสูญเสีย และการได้รับบาดเจ็บของคนพิการจากเหตุภัยพิบัติ

วันนี้ (15 ส.ค.) ที่โรงแรมสยามโอเรียนทัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายศุภชัย ลิมจุฑามาศ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการภัยพิบัติสำหรับคนพิการจังหวัดสงขลา โดยมี น.ส.เกษกาญจน์ นิลสะอาด นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ร่วมให้การต้อนรับ มีผู้แทนองค์กรคนพิการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วิทยากรคนพิการ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน
 

 
สำหรับจังหวัดสงขลา เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ที่เป็นภูเขาสูง พื้นที่ลุ่มต่ำ และมีบางพื้นที่ติดกับทะเลสาบ ซึ่งเมื่อเกิดอุทกภัยจะมีบ้านเรือนราษฎร และพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหาย ที่ผ่านมา จังหวัดสงขลา เคยเกิดเหตุน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ เมื่อฝนตกหนักในบางพื้นที่ที่อยู่ริมตลิ่งจะได้รับผลกระทบจากแม่น้ำที่มีปริมาณน้ำสูงขึ้น หรือพื้นที่ที่อยู่เชิงเขา ซึ่งเคยเกิดเหตุดินโคลนถล่มอยู่บ้าง โดยประชาชนส่วนใหญ่จะรู้จากการแจ้งเตือนภัย และได้รับการฝึกซ้อมแผนอพยพต่างๆ จากหน่วยงานภาครัฐ แต่คนพิการส่วนมากจะขาดความรู้เกี่ยวกับระบบการแจ้งเตือนภัย การจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว หรือไม่เคยได้เข้าร่วมการฝึกซ้อมอพยพเคลื่อนย้ายเมื่อเกิดเหตุอุทกภัย หรือดินโคลนถล่ม โดยเฉพาะคนพิการที่ต้องอาศัยอยู่เพียงลำพัง หรืออาศัยอยู่กับเด็ก คนชรา จึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบการแจ้งเตือนภัย และมีทักษะในการดูแลตนเองเมื่อประสบเหตุอุทกภัยเบื้องต้น รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ดูแลในเรื่องการอพยพเคลื่อนย้ายคนพิการ ก็จะต้องมีความรู้ว่าคนพิการประเภทต่างๆ จะต้องอพยพเคลื่อนย้ายอย่างไรให้ถูกต้อง ทั้งนี้ เพื่อลดความสูญเสีย และการได้รับบาดเจ็บของคนพิการ
 

 
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา จึงได้จัดโครงการในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการดูแลตนเองเมื่อเกิดอุทกภัยให้แก่คนพิการ ตลอดจนครอบครัว และชุมชน ในการฝึกทักษะ มีการซักซ้อมการอพยพเคลื่อนย้ายคนพิการออกจากพื้นที่ และสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการแจ้งเตือนภัยคนพิการ ครอบครัว ชุมชน อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

การจัดโครงการในครั้งนี้จัดขึ้น 2 วัน ในวันที่ 15-16 สิงหาคม 2561 ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา รองเลขานุการสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย และวิทยากรจากภาคเอกชน โดยมีการถ่ายทอดความรู้ และการฝึกปฏิบัติจริงในสถานการณ์เกิดภัยพิบัติ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะได้นำความรู้ ความเข้าใจในการอบรมครั้งนี้ไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเมื่อเกิดภัย
 
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...