xs
xsm
sm
md
lg

สาธารณสุขเบตงลงตรวจร้านเครื่องสำอาง เตือนผู้บริโภคอย่าใช้ผลิตภัณฑ์ “เมจิกสกิน”

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


 
ยะลา - สำนักงานสาธารณสุขเบตง จ.ยะลา ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านจำหน่ายเครื่องสำอาง พบมีร้านจำหน่ายที่ไม่ถูกต้อง 3 แห่ง พร้อมเตือนผู้บริโภคอย่าซื้อผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัท “เมจิกสกิน” และผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

วันนี้ (27 เม.ย.) ที่หน้าตลาดสดเทศบาลเมืองเบตง อ.เบตง จ.ยะลา นายวงศ์วิทย์ อัครวโรทัย สาธารณสุขอำเภอเบตง กล่าวว่า ตามที่เป็นข่าวทางสื่อมวลชน และสื่อสังคม (Social media) เกี่ยวกับการบุกจับแหล่งผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร บริษัท เมจิก สกิน และนางวรรณภา พวงสน นั้น

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ออกประกาศฯ ให้ระงับการผลิต และขายเครื่องสำอางทุกรายการ ที่จดแจ้งในนามของ นางวรรณภา พวงสน สถานที่ผลิตเลขที่ 588/81 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา จำนวน 227 รายการ และในนามของ บริษัท เมจิก สกิน จำกัด สถานที่ผลิตเลขที่ 522/46 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา จำนวน 39 รายการ รวมทั้งมีคำสั่งเพิกถอนใบรับจดแจ้งเครื่องสำอาง และมีคำสั่งเรียกเก็บคืนเครื่องสำอางดังกล่าว เพื่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะได้นำไปทำลายต่อไป ในส่วนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ฉลากระบุผลิตโดย บริษัท เมจิก สกิน จำกัด นั้น ไม่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ถือเป็นอาหารปลอม
 

 
จากเหตุการณ์กรณีดังกล่าว พนักงานเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเบตง ภายใต้การสั่งการของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา ร่วมกับฝ่ายปกครอง สาธารณสุขเทศบาลเมืองเบตง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแหล่งจำหน่ายในพื้นที่ อ.เบตง จำนวน 10 แห่ง พบการจำหน่ายเครื่องสำอางที่ไม่ถูกต้อง 3 แห่ง พบผลิตภัณฑ์ที่ไม่ระบุวันผลิต และบริษัทผู้ผลิต รวมทั้งไม่มีการผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ยึดผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เพื่อดำเนินตามกฎหมายต่อไป พร้อมกันนี้ได้แจ้งหน่วยงานเครือข่ายเพื่อตรวจสอบสถานที่จำหน่ายในพื้นที่ เพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยของผู้บริโภค ทั้งนี้ การกระทำความผิดตามกฎหมายสำหรับผู้จำหน่าย มีโทษตามกฎหมาย ดังนี้

1. ด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หากจำหน่ายอาหารที่แสดงฉลากไม่ถูกต้อง ฝ่าฝืนประกาศฯ มีโทษ ปรับไม่เกิน 30,000 บาท หากจำหน่ายอาหารปลอม กรณีแสดงฉลากเพื่อลวง หรือพยายามลวงให้ผู้ซื้อเข้าใจผิดในลักษณะพิเศษ ว่าได้รับเลขสารบบอาหาร ณ สถานที่ผลิตแห่งนี้แล้ว ฝ่าฝืนฯ มีโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 5,000-100,000 บาท

2. ด้านผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง มีโทษดังนี้ ขายเครื่องสำอางที่มิได้จดแจ้งตามกฎหมาย หรือขายเครื่องสำอางที่มีฉลากไม่ถูกต้อง แสดงข้อความที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับเครื่องสำอาง โทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 

 
นายวงศ์วิทย์ อัครวโรทัย สาธารณสุขอำเภอเบตง ได้กล่าวย้ำเตือนผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ให้เลือกจำหน่ายเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่แสดงฉลากถูกต้อง และไม่โอ้อวดเกินจริง โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเบตง จะลงพื้นที่ตรวจสอบดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และขอย้ำเตือนผู้บริโภค ให้ระมัดระวังการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นๆ อย่าได้หลงเชื่อสรรพคุณที่อวดอ้างเกินจริง ผ่านทางสื่อต่างๆ โดยเฉพาะทางโซเชียลมีเดีย ซึ่งนอกจากจะเสียเงินโดยไม่จำเป็นแล้ว ยังอาจได้รับอันตรายโดยคาดไม่ถึง

หากผู้บริโภคได้รับอันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ หรือมีข้อสงสัยในเรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถร้องเรียนได้ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเบตง โทร. 0-7323-0555 หรือสายด่วน อย.1556 หรือ E-mail : 1556@fda.moph.go.th หรือตู้ ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือผ่านทาง Oryor Smart Application
 
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...