xs
xsm
sm
md
lg

เครือข่าย SPMC และ ศอ.บต.กระชับความสัมพันธ์ เนื่องในวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


 
นราธิวาส - เครือข่ายสื่อมวลชนเพื่อสันติจังหวัดชายแดนภาคใต้ (SPMC) ร่วม ศอ.บต. กระชับความสัมพันธ์ “เนื่องในวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ” ปลูกต้นไม้มงคล ร่วมแข่งฟุตบอล และเสวนาบทบาทสื่อกับการขับเคลื่อนสามเหลี่ยมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยังยืน ที่ จ.ปัตตานี

วันนี้ (9 มี.ค.) สืบเนื่องใน “วันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ” นายกิตติ สุระคำแหง รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นายรพี มามะ อุปนายกบริหารสื่อมวลชนจังหวัดชายแดนภาคใต้/ประธานสื่อมวลชนเพื่อสันติจังหวัดชายแดนใต้ และ ดร.มูอัซซัน บินแสละ คณะบดีวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ร่วมกันปลูกต้นตะเคียนทอง ณ ที่บริเวณด้านหน้า คณะการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งเป็นพันธ์ไม้มงคลพระราชทาน ประจำจังหวัดปัตตานี เนื่องใน “วันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ”

ต่อมาที่สนามหญ้าเทียมวิคตอเรีย จ.ปัตตานี นายกิตติ สุระคำแหง รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิด และร่วมแข่งขันฟุตบอลกระชับความสัมพันธ์ ระหว่างทีมเจ้าหน้าที่ ศอ.บต. พบกับทีมเครือข่ายสื่อมวลชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีพี่น้องสื่อจากสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเจ้าหน้าที่ชมรมสื่อมวลชนเพื่อสันติจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
 

 
และในวันเดียวกันได้จัดเวทีเสวนาบทบาทสื่อมวลชน กับการขับเคลื่อนสามเหลี่ยมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุม โรงแรมเซาเทิน อ.เมือง จ.ปัตตานี โดยนายกิตติ สุระคำแหง รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ขอขอบคุณชมรมสื่อมวลชนเพื่อสันติจังหวัดชายแดนใต้ และสื่อมวลชนจากพื้นที่ จ.สงขลา ปัตตานี ยะลา และ จ.นราธิวาส ที่ร่วมแรงร่วมใจกันจัดกิจกรรม เนื่องในวันสืบเนื่อง “วันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ” ในครั้งนี้ขึ้น

หากกล่าวถึงโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เป็นโครงการที่รัฐบาลคัดสรรเมืองต้นแบบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเสนอเป็น “สามเหลี่ยมการพัฒนาอย่างยั่งยืน” เชื่อมโยงพื้นที่ถึงกันในลักษณะเครือข่าย ประกอบด้วย อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์กลางการค้าชายแดนระหว่างประเทศ (International Border City) อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เพื่อพัฒนาเป็นเมืองต้นแบบเกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าผสมผสาน (Agricultural Industry City) และอำเภอเบตง จังหวัดยะลา เป็นเมืองต้นแบบการพัฒนาที่พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน (Sustainable Development City) โดยมีศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับหอการค้าและสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งนักธุรกิจในพื้นที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ ภายใต้แนวคิด “สานพลังประชารัฐ ผ่านการลงทุนขนาดใหญ่”

ความมั่งคง มั่นคั่ง ยั่งยืน ยุทธศาสตร์ 20 ปีที่เป็นนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้พื้นที่และประชาชนเกิดคุณภาพชีวิตที่ดี นอกจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนล้วนขับเคลื่อนแล้ว สื่อมวลชนไม่ว่าจะเป็นสื่อทีวี สื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุ สื่อออนไลน์ สื่อเว็บไซต์ สื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ค และสื่อทุกแขนงในโลกไร้พรมแดน ล้วนมีความสำคัญในลำดับต้นๆ ที่จะเป็นสื่อกลางในการส่งสารไปถึงประชาชน ในการรับสารในทุกเรื่องราว
 

 
ฉะนั้น สื่อมวลชนมีความสำคัญในการสร้างความมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน ให้กับพื้นที่ เพราะความสำเร็จจะมาได้ต้องได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย สื่อสารมวลชนถือเป็นกระบอกเสียงที่สร้างความเข้าใจ และความรู้สึกในการมีส่วนร่วมของประชาชนได้มาก อันจะนำพาซึ่งการขับเคลื่อนได้มีประสิทธิภาพ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยเฉพาะการรวมตัวของสื่อมวลชน เครือข่ายสื่อมวลชนเพื่อสันติจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีความมุ่งมั่นในการเปิดพื้นที่ทำข่าวเชิงบวก เป็นสื่อสารมวลชนสายพิราบ มีโครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ เด็กกำพร้า และอื่นๆ การสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ดีกับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

และสืบเนื่องในวัน “สื่อสารมวลชนแห่งชาติ” ศอ.บต.เปรียบเสมือนตัวแทนของภาครัฐ สื่อมวลชนเป็นสื่อกลางที่จะนำข้อมูลภาครัฐสู่พี่น้องประชาชน การร่วมกิจกรรม เพื่อกระชับความสัมพันธ์ และสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นระหว่างกัน นับเป็นการสื่อสารที่ดี เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนมีโอกาสหรือมีช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารนำไปเผยแพร่สู่สายตาสาธารณชนในภาพกว้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

ด้าน ดร.มูอัซซัน บินแสละ คณะบดีวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เปิดเผยว่า โดยปกติสื่อมวลชนจะทำหน้าที่ในการเขียนรายงานข่าว ในฐานะเป็นสื่อกลางส่งสารถึงประชาชน แต่เมื่อได้สัมผัสทีมงานสื่อมวลชนเพื่อสันติจังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากทำหน้าที่นักสื่อสารมวลชนแล้ว ยังเป็นต้นแบบ แบบอย่างองค์กรสื่อมวลชน ที่มีโครงการกิจกรรมที่ดี อาทิ การช่วยเหลือผู้ยากไร้ มอบจักรยานให้น้องในทุรกันดาร มอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ช่วยคนพิการ ช่วยเหลือเด็กกำพร้า หลากหลายกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งต้องชื่นชมกับเครือข่ายสื่อมวลชนเพื่อสันติจังหวัดชานแดนใต้ ถือเป็นนวัตกรรมที่ดีของสื่อมวลชนในพื้นที่ ซึ่งมองถึงความสงบสันติสุข นอกจากเป็นนักข่าวหรือสื่อมวลชน ยังลงมือทำ จับต้องได้เป็นรูปธรรม สะท้อนอีกหนึ่งบทบาทสื่อมวลชนที่มีคุณภาพ
 


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...