xs
xsm
sm
md
lg

พลาดไม่ได้! Phuket Night Run 17 ก.พ.นี้ วิ่งชมเมืองเก่า รายได้สมทบโครงการคืนชะนีสู่ป่า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - เปิดรับสมัครนักวิ่งแล้ว Phuket Night Run 2018 เปิดประสบการณ์การณ์การวิ่งที่แตกต่าง และแปลกใหม่กับการวิ่งผ่านย่านเมืองเก่าในเวลายามค่ำคืน ส่งเสริมการท่องเที่ยว และออกกำลังกาย โดยเงินจากค่าสมัครส่วนหนึ่งจะนำไปสมทบทุนโครงการชะนีคืนสู่ป่า

วันนี้ (16 ม.ค.) เมื่อเวลา 14.00 น. ศูนย์การค้าไลม์ไลท์ อเวนิว ได้มีการแถลงข่าวการจัดงานภูเก็ตไนท์รัน 2018 ขึ้น โดยมี นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นางกนกกิติตกา กฤตย์วุฒิกร ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดภูเก็ต ดร.ไพฑูรย์ มนต์พานทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะการจัดการท่องเที่ยว ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง จ.ภูเก็ต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นายธนพัฒน์ พยัคฆาภรณ์ เลขาธิการมูลนิธิช่วยชีวิตสัตว์ป่าแห่งประเทศไทย และนายดอน ลิ้มนันทพิสิฐ ประธานกรรมการชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้

นายถาวรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ปัจจุบันการออกกำลังกายด้วยการวิ่งนับว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการมีตัวอย่างที่ดี เช่น คุณตูน บอดี้สแลม ที่ได้เริ่มต้นโครงการ ก้าวคนละก้าว ทำให้เกิดกระแสการให้ความสำคัญในการวิ่งมากยิ่งขึ้น ในจังหวัดภูเก็ตเอง ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้สั่งการให้ทุกองค์กรปกครองท้องถิ่นจัดงานวิ่งเพื่อสนับสนุนให้เยาวชน และประชาชนให้มีโอกาสในการออกกำลังกาย และยังจะได้สร้างสังคมนักกีฬาที่จะเป็นสังคมที่ดีของประเทศชาติต่อไป

กิจกรรม Phuket Night Run อาจจะมีความแตกต่างไปจากกิจกรรมการวิ่งทั่วไปใน 2 ลักษณะ คือ วิ่งตอนกลางคืน ซึ่งจะทำให้เกิดประสบการณ์ที่แปลกใหม่จากสีสันในเมือง โดยเฉพาะการวิ่งช่วงเทศกาลตรุษจีน ที่ทางเทศบาลนครภูเก็ตได้ตกแต่ง และประดับเมืองด้วยสีสันรูปทรงจีนที่สวยงาม และที่แตกต่างไปอีกหนึ่งอย่าง คือ นอกจากได้สนุกจากการวิ่งชมเมืองเก่าแล้ว ยังเป็นโอกาสดีที่จะร่วมได้ทำบุญให้แก่โครงการสาธารณประโยชน์ด้วย

นางกนกกิตติกา ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดภูเก็ต ได้กล่าวเสริมว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้มีนโยบายในการสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬาเชิงผสมสานการท่องเที่ยว และภูเก็ตนับเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมที่จะได้รับการส่งเสริมให้เป็น Sport Tourism Destination และเห็นว่า Phuket Night Run เป็นกิจกรรมที่ตอบโจทย์ดังกล่าว และนอกจากนั้น ยังเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวในเขตชุมชนย่านเมืองเก่าให้มีสีสันมากยิ่งขึ้น

ดร.ไพฑูรย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะการจัดการท่องเที่ยว ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง จ.ภูเก็ต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ร่วมกล่าวว่า ทางสถาบันฯ ได้มีหลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม และได้เล็งเห็นถึงการส่วนร่วมในท้องถิ่น เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาของสถาบันฯ ได้มีกิจกรรมเพื่อสังคมสู่ท้องถิ่นมากขึ้น และได้เห็นว่ากิจกรรม Phuket Night Run ได้ถูกสร้างสรรค์ให้เป็นความลงตัวของการออกกำลังกาย การท่องเที่ยว และการกุศลที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้วิ่ง สนุก และได้โอกาสทำบุญในคราวเดียวกัน

นายธนพัฒน์ เลขาธิการมูลนิธิช่วยชีวิตสัตว์ป่าแห่งประเทศไทย กล่าวขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ได้สนับสนุนกิจกรรม Phuket Night Rum 2018 ในครั้งนี้ เพราะเงินจากการลงทะเบียนร่วมกิจกรรม 50 บาท ถือเป็นเงินบริจาคโดยตรงให้แก่มูลนิธิฯ ในโครงการชะนีคืนสู่ป่า ในจังหวัดภูเก็ต

โครงการชะนีคืนสู่ป่าได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 โดยได้ช่วยเหลือชะนี และสัตว์ป่าไปแล้วกว่า 200 ตัว ปัจจุบัน โครงการฯ ตั้งอยู่ในบริเวณน้ำตกบางแป มีเจ้าหน้าที่จำนวน 10 ท่าน ไม่รวมอาสาฯ และจำเป็นต้องใช้ทุนดำเนินการไม่น้อยกว่าปีละ 6,000,000 บาท การได้รับเงินบริจาคจากทุกท่านที่ร่วมงานวิ่งในครั้งนี้ นอกจากเป็นการได้สนับสนุนโครงการฯ แล้ว ยังเป็นช่องทางสื่อสารให้หลายท่านได้รู้จักโครงการชะนีคืนสู่ป่า เพื่อโอกาสในการเข้าเยี่ยมชม หรือสนับสนุนในโอกาสต่อไป
นายดอน ประธานชุมชนย่านเมืองเก่า ได้กล่าวว่า Phuket Night Run ได้ดำเนินการมาครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 แล้ว และเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ได้ทำให้ย่านเมืองเก่าเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะบรรยากาศของย่านเมืองเก่าในยามค่ำคืนที่แตกต่างไปจากช่วงกลางวัน ด้วยการมีแสงไฟ และสีสันที่สวยงาม รวมถึงอากาศที่ไม่ร้อน ทำให้นักท่องเที่ยวหลายกลุ่มเริ่มมาเดินชมบรรยากาศในตอนกลางคืนมากยิ่งขึ้น

ปัจจุบัน ชุมชนย่านเมืองเก่าได้พยายามหากิจกรรมที่มาสนับสนุนการท่องเที่ยวในเขตย่านเมืองเก่าอยู่โดยตลอด กิจกรรมวิ่งส่วนใหญ่จะจัดให้มีขึ้นช่วงเช้า แต่ Phuket Night Run จะทำให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้มีประสบการณ์ที่แตกต่าง และแปลกใหม่กับการวิ่งผ่านย่านเมืองเก่าในเวลากลางคืน

Phuket Night Run 2018 จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีจุดปล่อยตัวและเส้นชัยที่ถนนดีบุก หน้าศูนย์การค้าไลม์ไลท์ อเวนิว ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนร่วมกิจกรรมได้ที่ www.phuketnightrun.com หรือโทร.08-1878-7756 และสามารถติตตามได้ที่ facebook: Phuket Night Run 2018 มีประเภทการวิ่ง 3 ระยะ คือ Night Walk (3.2 กม) ค่าลงทะเบียน 350 บาท, (night) Running for Fun (5.4 กม) ค่าลงทะเบียน 400 บาท และ mini (night) run (10.6 กม) ค่าลงทะเบียน 450 บาท เงิน 50 บาทจากการลงทะเบียนร่วมกิจกรรมถือเป็นเงินบริจาคในโครงการชะนีคืนสู่ป่า จังหวัดภูเก็ต


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...