xs
xsm
sm
md
lg

เครือข่ายยางพาราเดินหน้าจี้บิ๊กตู่ใช้ ม.44 ปลดผู้ว่าการ-บอร์ดการยาง ขู่ยังเฉย 20 พ.ย.นี้ เคลื่อนไหวใหญ่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


สุราษฎร์ธานี - สภาเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย (สยยท.) จี้บิ๊กตู่ ใช้ ม.44 ปลดผู้ว่าฯ การยาง และบอร์ดการยางแห่งประเทศไทย อ้างบริหารงานผิดพลาด พร้อมจับมือผู้ค้าโรงงาน และเกษตรกรเสนอรัฐบาลควบคุมการส่งออก ในขณะตัวแทนเกษตรกรโว มีสนับสนุนปลดผู้ว่าฯ การยางนับแสน พร้อมขู่หากรัฐบาลนิ่งเฉยหลัง 20 พ.ย.นี้ ประกาศเคลื่อนไหวกดดัน

วันนี้ (6 พ.ย.) ที่สำนักงานการยางแห่งประเทศไทย จ.สุราษฎร์ธานี สภาเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย (สยยท.) ร่วมกับตัวแทนเครือข่ายทุกภาคของประเทศ 19 องค์กร จำนวน 50 คน ร่วมประชุมหารือเพื่อกดดันรัฐบาลแก้ไขปัญหายางพาราตกต่ำ โดยมีนายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย (สยยท.) เป็นประธาน

โดยที่ประชุมยังมีมติหลักๆ คือ ให้นายกรัฐมนตรี ใช้มาตรา 44 ปลดผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการยางออก ตามเหตุผลที่ สยยท.เสนอมาข้างต้น เพราะบริหารงานผิดพลาด ให้มีการสรรหาผู้ว่าการยางฯ คนใหม่ที่เป็นมืออาชีพ มีความรอบรู้เรื่องยางพารา และเปิดโอกาสรับฟังเสียงของทั้งผู้ประกอบการ และเกษตรกรชาวสวนยาง โดยเฉพาะจะต้องดูแลเรื่ององค์กร กยท. ไม่ให้เกิดความแตกแยกแบ่งเป็น 2 มาตรฐานอย่างที่ผ่านมา ทำให้พนักงานบางคนไม่มีขวัญ และกำลังใจปฏิบัติงาน ให้มีการทบทวนกฎระเบียบบางมาตราใหม่ เพื่อให้เกิดความคล่องตัว ทั้งทางด้านของการดำเนินงาน และการให้บริการต่าง สร้างความเชื่อมั่นตลาดกลางยางพารา 6 ตลาด ของ กยท. ในการชี้นำราคายางที่เป็นไปตามความเป็นจริงของตลาดโลก เร่งรื้อฟื้นตลาดท้องถิ่นของ กยท. 108 ตลาด

ทั้งหมดให้ดำเนินการซื้อขายยางโดยด่วน เพราะได้ของบไปซื้ออุปกรณ์มาปีเศษแล้ว สนับสนุนสถาบันเกษตรกรรายย่อยที่รับซื้อยาง โดยให้เงินทุนกู้ดอกเบี้ยต่ำ เพื่อแบ่งเบาภาระการรับซื้อยางจากเกษตรกร และในช่วงที่ราคายางตกต่ำ ควรสั่งให้ กยท.ลดอัตราจัดเก็บเงิน Cress เป็นการชั่วคราว จาก 2 บาท/กก. เป็น 1.40 บาท/กก. (เท่ากับมาเลเซีย) เพื่อให้ลดการหนีภาษีน้อยลง และเป็นข่าวที่จะทำให้ตลาดล่วงหน้าต้องระมัดระวังการซื้อขาย ซึ่งหากรัฐบาลมีความพร้อมทุกด้าน ควรที่จะต้องเร่งรัดให้เกิดการปฏิรูปทั้งระบบ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อความมั่นคงในอาชีพยางพารา และประเทศชาติ

นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย (สยยท.) กล่าวว่า รัฐบาลต้องขับเคลื่อนยางพาราตั้งแต่ต้นน้ำ-กลางน้ำ-ปลายน้ำ ให้ได้ ทั้งนี้ หากรัฐบาลไม่ดำเนินการทางสภาเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมยางฯ ทุกฝ่ายทั้งประเทศจับมือกัน เพื่อกดดันราคายางเพิ่มสูงขึ้นให้ได้ และเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง

ด้าน นายทศพล ขวัญรอด ประธานภาคีเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยาง ปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ขณะนี้มีเกษตรกรชาวสวนยางนับแสนคนสนับสนุนปลดผู้ว่าการยางและบอร์ดการยาง ดังนั้น สำหรับ 12 เครือข่ายยางภาคใต้ยังคงเดินหน้าล่ารายชื่อให้ครบ 5 หมื่นรายชื่อ เพื่อเสนอปลดผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย และบอร์ดการยางพร้อมโดยกำหนดให้ทางรัฐบาลตอบรับ และสอบสวนตามข้อเรียกร้อง หากถึงวันที่ 20 พ.ย.นี้ ทางรัฐบาลนิ่งเฉยทางเกษตรกรจะออกมาเคลื่อนไหวกดดันอย่างต่อเนื่อง แต่การเคลื่อนไหวอย่างไรขอยังไม่เปิดเผย
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...