xs
sm
md
lg

พระเมรุมาศจำลอง ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์สุราษฎร์ธานีสร้างเสร็จสมบูรณ์ เหลือตกแต่งสวยงาม สมพระเกียรติ

เผยแพร่:


สุราษฎร์ธานี - ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเผยขณะนี้พระเมรุมาศจำลองทุกอำเภอก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว 100 % เหลือเพียงการปรับภูมิทัศน์ พร้อมขอความร่วมมือประชาชนเข้าร่วมพิธีแต่งกายด้วยความเรียบร้อย ปฎิบัติตามระเบียบที่วางไว้

วันนี้ (21 ต.ค.) นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เดินทางออกตรวจความเรียบร้อยการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองและการตบแต่งมณฑลพิธี ที่วัดศรีสุวรรณ อ.ท่าชนะ สถานที่ตั้งพระเมรุมาศจำลองของ อ.ท่าชนะ ในขณะที่จิตอาสาจำนวนมากร่วมแรงร่วมใจกันจัดตกแต่งสถานที่นำต้นดาวเรืองประดับตามจุดสำคัญต่างๆส่วนการประดับตกแต่งมณฑลพิธีจะใช้ดอกไม้สดสีเหลืองทั้งหมด

จากนั้นได้เดินทางมาตรวจ การก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองและปรับภูมิทัศมณฑลพิธีที่วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอก ที่อำเภอไชยา

นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ขณะนี้การก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง พระจิตกาธาน และซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ ในอำเภอต่าง ๆ รวม 19 อำเภอได้ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ไปแล้ว100% ขณะนี้อยู่ในระหว่างกาดำเนินการปรับภูมิทัศน์ให้พื้นที่รอบมณฑลพิธีมีความสวยงามสมพระเกียรติ พร้อมข้อเน้นย้ำประชาชนที่เดินทางมาร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอให้แต่งตัวสุภาพเรียบร้อย เสื้อดำ กางเกงดำ กระโปงดำ หรือชุดไทยแต่ต้องเป็นสีดำ ส่วนร่มที่จะนำติดตัวมาจะต้องเป็นสีดำและสีเทาเท่านั้น

เมื่อผ่านจุดคัดกรองแล้ว ขอให้ทุกคนอยู่ในอาการสำรวม และอยู่ในความสงบ โดยจะเปิดให้ประชาชนเข้ามาในเวลา 09.00 น.จนถึงเวลา 18.00 น.หลังจากนั้นจะเป็นการถ่ายถอดสดจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวง และเริ่มถวายดอกไม้จันทน์ในเวลา 18.30 น. จนถึง 22.00 น. ซึ่งตนขอยืนยันว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีความพร้อมสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...