xs
sm
md
lg

ผิดตั้งแต่ต้น! EHIA โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา กป.อพช.ใต้ แถลงยึดกฎหมายเดินหน้าค้าน

เผยแพร่:

 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคใต้ ออกแถลงการณ์ เรื่อง "กระบวนการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ผิดตั้งแต่ต้น" ยืนยันจะดำเนินการทุกอย่างตามแนวทางของรัฐธรรมนูญและตามสิทธิประชาชนอันพึงมีเพื่อจะหยุดยั้งโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา อย่างถึงที่สุด

วันนี้ (22 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคใต้ (กป.อพช.ใต้) ได้ออกแถลงการณ์ เรื่อง "กระบวนการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ผิดตั้งแต่ต้น"

โดยระบุว่า ในกระบวนการสำคัญของการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ( EHIA ) สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ คือ การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3 หรือที่เรียกกันว่าเวที ค.1 เวที ค.2 และ เวที ค.3 ซึ่งต้องมีองค์ประกอบสำคัญ คือ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ที่จะต้องมีสิทธิมีเสียงที่จะแสดงความคิดความเห็นต่อผลกระทบโครงการได้อย่างเปิดกว้างและเท่าเทียมกัน

และที่สำคัญ คือ ผู้เข้าร่วมเวทีหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านั้นจะต้องเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการจัดเวทีแต่ละครั้งอย่างต่อเนื่องและถ่องแท้ เพื่อให้มีการปะติดปะต่อเชื่อมโยงข้อมูล เนื้อหา และเรื่องราวที่จะต้องดำเนินไปของโครงการดังกล่าวอย่างละเอียดรอบคอบ จึงจะทำให้กระบวนการรับฟังความคิดความเห็นทั้งหมดมีความเที่ยงตรงแท้จริง เพราะทั้งหมดนี้คือผลที่จะเกิดขึ้นกับคนประชาชนในพื้นที่ตั้งโครงการอย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้ในอนาคต

เจตนารมณ์ตามกฎหมายที่บังคับให้มีกระบวนการดังกล่าวขึ้นก็เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วม ยอมรับร่วม และร่วมกันหาทางออกต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับชุมชนทั้งด้านสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ และเพื่อจัดการมิให้เกิดความขัดแย้งต่าง ๆตามมา ดั้งนั้นในกระบวนการดังกล่าวจึงไม่ใช่แค่การนับกันที่จำนวนผู้เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นแต่ละครั้ง แต่จะอยู่ที่คุณภาพของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม ซึ่งต้องให้ความสำคัญกับเจ้าของพื้นที่อันเป็นสถานที่ตั้งของตัวโครงการเป็นสำคัญด้วย

กรณีโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา จังหวัดสงขลา ซึ่งทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และบริษัทที่ปรึกษาโครงการได้ใช้เวลาเพียง 9 เดือน รวบรัดจัดเวที ค.1 ค.2 และ ค.3 อย่างทันอกทันใจผู้บริหาร ถือเป็นความเก่งกล้าสามารถของบริษัทที่ปรึกษาเป็นอย่างยิ่ง เพราะเมื่อเปรียบเทียบกับโครงการอื่น ๆ ที่มีลักษณะ และขนาดโครงการใกล้เคียงกัน โดยเฉพาะที่เป็นโครงการซึ่งได้รับการจับตาติดตามตรวจสอบจากสังคมในวงกว้างก็จะยิ่งมีการใช้เวลาค่อนข้างมาก

เพราะต้องใช้ความละเอียดรอบคอบในทุกขึ้นตอน และต้องตรงไปตรงมาตามระเบียบขั้นตอนทางกฎหมาย หากแต่ที่ผ่านมาต่างเป็นที่รับรู้ผ่านสื่อสาธารณะถึงความไม่ชอบมาพากลของกระบวนการดังกล่าวของโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ซึ่งต้องพิจารณาตรวจสอบด้วยว่า กฟผ. และบริษัทที่ปรึกษาได้ใช้กลวิธีการเยี่ยงใดถึงทำให้งานศึกษาดังกล่าวเสร็จสิ้นด้วยระยะเวลารวดเร็วขนาดนี้

การให้อามิสสินจ้างผู้เข้าร่วมเวทีแต่ละครั้ง ได้มีการจ่ายค่าหัวต่อคน หรือค่ารถต่อคันจำนวนเท่าไหร่ หรือมีการตีเหมาเป็นชุมชนผ่านนายหน้าคนไหน อย่างไร และค่าใช้จ่ายจำนวนนี้เป็นงบประมาณทั้งสิ้นเท่าไหร่ แม้จะพอเข้าใจได้ว่า การจ่ายค่าเดินทางเป็นเรื่องปกติ แต่กลับพบว่ามีการใช้จ่ายต่อเรื่องนี้ในลักษณะที่มิอาจแสดงรายละเอียดได้

มีการแจกจ่ายข้าวของ นอกเหนือจากค่าเดินทางมาร่วมเวที ซึ่งจะเห็นได้ในหน้าสื่อสาธารณะว่าเวทีรับฟังความคิดเห็นแต่ละครั้ง มีการจ่ายแจกข้าวของ ข้าวสาร และเสื้อผ้า (เสื้อโตบ) โดยที่มีการใช้วิธีการเช่นนี้เพื่อดึงดูดให้คนจากทุกที่ทุกทางเข้าไปร่วมเวทีเพียงเพื่อรับของแจกเท่านั้น แต่กลับไม่ได้สนใจเนื้อหาสาระของกระบวนการดังกล่าวเป็นสำคัญ

ในขณะที่ กฟผ.จำกัดคนในพื้นที่เข้าร่วมเวที แต่กลับมีการระดมคนจากทั่วสารทิศเพียงเพื่อให้มาร่วมกันลงชื่อการเข้าร่วมเวที ทั้งๆที่คนเหล่านั้นแทบจะไม่ได้มีข้อมูล หรือข้อเท็จจริงที่จะเข้าไปให้ความเห็นใดๆในเวทีแต่ละครั้งได้

การใช้กองกำลังทหาร ตำรวจ มิใช่เป็นไปเพื่อรักษาความปลอดภัย กลับเสมือนเป็นการข่มขู่ และปิดกั้นการแสดงออกของผู้เห็นต่างอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งมีการปรากฏตามข่าวและทางสื่อเกือบทุกช่องทางในช่วงเวลานั้น

กฟผ. ยังใช้วิธีการทำมวลชนสัมพันธ์อย่างบ่อยครั้ง และมีการเอื้อประโยชน์ในรูปแบบต่างๆผ่านกิจกรรมเหล่านั้น เพียงเพื่อเอาอกเอาใจประชาชนในพื้นที่ ซึ่งแทบจะไม่รับรู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชุมชนของตนเองในอนาคต

การทำงานของ กฟผ.ได้ส่งเสริมให้เกิดความขัดแย้งของประชาชนในพื้นที่ ความเกลียดชังระหว่างญาติพี่น้องคนในชุมชนเดียวกัน และเป็นการเพิ่มอุณหภูมิของปัญหาความขัดแย้งเดิมที่ดำรงอยู่แล้วในพื้นที่ซึ่งถูกจัดเป็นเป็นพื้นที่เสี่ยงในเรื่องสถานการณ์ปัญหาชายแดนภาคใต้อยู่ด้วย

ยังพบว่าเนื้อหาและข้อมูลในรายงานที่บริษัทที่ปรึกษาได้ส่งให้กับคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (คชก.) ซึ่งได้อ่านและผ่านการพิจารณารายงานชิ้นดังกล่าวไปแล้วเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ มีข้อมูลที่ไม่ตรงกับสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่จริงในท้องถิ่น และจำนวนไม่น้อยเป็นข้อมูลที่มีความผิดเพี้ยน และบิดเบือนความจริง

เหตุผลดังกล่าวเบื้องต้น คือ ข้อสังเกตสำคัญ ที่คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคใต้ และเครือข่ายภาคประชาชนภาคใต้หลายองค์กรไม่สามารถยอมรับได้ และเห็นว่ารายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา จังหวัดสงขลา นั้นไร้มาตรฐานทางวิชาการและขาดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง จึงถือว่าเป็นกระบวนการที่ผิดมาตั้งแต่ต้น

เราจึงขอตำหนิไปยังคณะกรรมการผู้ชำนาญการ หรือ คชก. ที่หลับหูหลับตาไม่สนใจข้อมูล และข้อเท็จจริงที่เป็นอยู่ ซึ่งการอ่านเอกสารที่ถูกผลิตขึ้นจากกระบวนการที่มิชอบ ถึงแม้จะมีเนื้อหาดีอย่างไรก็ตาม ก็ถือเป็นความมิชอบอยู่ในตัว และนี่คือความไม่เป็นธรรมที่ได้เกิดขึ้นแล้วกับพี่น้องชาวเทพา เราจึงขอยืนยันที่จะดำเนินการทุกอย่างตามแนวทางของรัฐธรรมนูญ และตามสิทธิประชาชนอันพึงมีเพื่อจะหยุดยั้งโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา จังหวัดสงขลาอย่างถึงที่สุด
 
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...