xs
xsm
sm
md
lg

ก.เกษตรและสหกรณ์ เปิดงาน "ธ สถิตในดวงใจ... นิรันดร์" น้อมรำลึกในหลวง ร.๙

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดงาน มหกรรม ธ สถิตในดวงใจ... นิรันดร์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร เผยแพร่พระเกียรติคุณ พระปรีชาสามารถด้านการเกษตร ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ปทุมธานี

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้เพื่อน้อมนำรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร เผยแพร่พระเกียรติคุณ พระปรีชาสามารถด้านการเกษตร ภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการพิเศษและกิจกรรมการเรียนรู้อาทิ นิทรรศการ “พ่อแห่งแผ่นดิน” นิทรรศการ “จากปรัชญา สู่อาชีพ” และนิทรรศการจากโรงเรียนต้นแบบในสังกัดของ สพฐ. จาก 5 จังหวัดกิจกรรมน้อมรำลึก เช่น แรงบันดาลใจสู่นักประดิษฐ์ บันทึก....ไว้ในใจนิรันดร์ และ ครั้งหนึ่ง ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ”สำหรับความสําคัญของการจัดงานมหกรรมครั้งนี้ขึ้น ซึ่งเป็นส่วนสําคัญ ที่พสกนิกรชาวไทยได้ร่วมกันน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่าน นับตั้งแต่พระองค์ทรงเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ทรงวางรากฐานในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนให้แก่ พสกนิกรชาวไทยได้ยึดถือปฏิบัติตามแนวพระราชดําริ ทั้งในด้านการเกษตร การฟื้นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ป่าไม้ แหล่งน้ํา ดิน พลังงาน การสาธารณสุข การศึกษา การสาธารณูปโภค

รวมถึงการคมนาคมและการจราจรในเมืองใหญ่ด้วยพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถอย่างหาที่สุดมิได้ ท่านทรงพระราชทาน “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” แนวทางพระราชดําริแก่ปวงชนชาวไทย ให้นํามายึดถือปฏิบัติ เพื่อปูทางไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ล้วนเป็นที่ชื่นชมของนานาประเทศอย่างแพร่หลาย ประกอบกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้น้อมนํา แนวทางพระราชดําริและพระราชปณิธาน เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน เพื่อประชาชนไปสู่เป้าหมายที่ว่า “เกษตรกรมั่นคง ภาคการเกษตรมั่งคั่ง ทรัพยากรการเกษตรยั่งยืน”

โดยกิจกรรมพิเศษในวันที่ 13 ตุลาคม จะมีร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ 90 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรสำหรับกิจกรรมพิเศษตลอดทั้ง 3 วัน การฝึกอบรมวิชาของแผ่นดินและอบรมเชิงปฏิบัติการกว่า 20 หลักสูตรกิจกรรมตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง ตลาดนัดแห่งมิตรภาพและการแบ่งปันกิจกรรม “เพาะ แจก แลก เปลี่ยน” นำภาชนะเหลือใช้มาเพาะกล้าไม้กลับไปดูแลต่อที่บ้านเปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ในอาคารในราคาพิเศษ และอีกมากมาย

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม ชม ชิม ช้อป ตลาดนัดองค์ความรู้ พบกับสินค้าเกษตรอินทรีย์ ผัก ผลไม้ตามฤดูกาล ต้นไม้ พันธุ์ไม้ ผลิตภัณฑ์แปรรูปคุณภาพจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศ กว่า 300 บูธ พบกับพื้นที่ใหม่ของการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจในการทำเกษตรอินทรีย์ กับโซน WISDOM FARMสะพานไม้ไผ่กลางแปลงนาอินทรีย์ ชมความน่ารักของสัตว์ในวิถีเกษตร เรียนรู้วิถีเกษตรไทยผ่านนิทรรศการเส้นสายลายผ้าที่บ้านเรือนไทย 4 ภาคทั้งนี้ นายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดเผยว่า การจัดงานในครั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้เป็นดั่งบรมครูของปวงชนชาวไทย ด้วยความเชื่อมั่นว่าความดีงามนั้นสืบทอดได้จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมสืบสาน รักษา ต่อยอด งานของพ่อสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสืบต่อไป


* * * คลิก Like เพื่อมาเป็นแฟนเพจของหน้า “SMEs ผู้จัดการ” รับข่าวสารในแวดวงธุรกิจเอสเอ็มอีที่สมบูรณ์แบบที่สุด และร่วมสนุกกับกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลมากมาย คลิกที่นี่เลย!! * * *
กำลังโหลดความคิดเห็น...