xs
xsm
sm
md
lg

“วีรศักดิ์” ดัน 4 ธุรกิจบริการ สร้างรายได้เข้าประเทศปี 63

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


“วีรศักดิ์” ตั้งเป้าปี 63 ดัน 4 ธุรกิจบริการ ร้านอาหาร ดูแลผู้สูงอายุ บริหารทรัพย์สิน และเสริมสวย สร้างรายได้เข้าประเทศ เน้น!! ติดอาวุธผู้ประกอบการครบทุกมิติ หวังผลลูกค้าพึงพอใจ และกลับมาใช้บริการซ้ำ พร้อมเร่งผลักดันสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจ

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “การค้าภาคบริการเป็นภาคเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศในระดับสูง อีกทั้งแนวโน้มความต้องการใช้บริการในทุกภาคบริการมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นจึงมอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งติดอาวุธด้านการบริหารจัดการธุรกิจแก่ผู้ประกอบการบริการรายย่อยของไทย 4 ธุรกิจ ได้แก่ 1) ร้านอาหาร 2) ดูแลผู้สูงอายุ 3) บริหารทรัพย์สิน และ 4) ร้านเสริมสวย ให้สามารถก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงแข็งแกร่ง

โดยเน้นการให้ความรู้เชิงลึกแบบครบทุกมิติ ทั้งการตลาด การบริหารจัดการธุรกิจ การเงินและบัญชี วิธีการจัดการต้นทุนไม่ให้บานปลาย การขยายตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ รวมถึงกลยุทธ์/เทคนิคการบริการที่ดีเยี่ยมเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด และพร้อมที่จะกลับมาใช้บริการซ้ำ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบธุรกิจบริการเพื่อให้เกิดการเกื้อกูลซึ่งกันและกัน และมีโอกาสที่จะพัฒนาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกันในอนาคต

รมช.พณ
.กล่าวเพิ่มเติมว่า “จุดอ่อนสำคัญของธุรกิจบริการไทย คือ การบริหารจัดการธุรกิจที่ไม่เป็นระบบ ขาดองค์ความรู้ที่จำเป็นในการบริหารธุรกิจ เช่น การคำนวณต้นทุน การตลาด การบริหารงานบุคคล การเงินและบัญชี ระบบภาษี ความรู้ด้านกฎหมาย การนำระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการธุรกิจ รวมทั้งต้องเผชิญกับภาวการณ์แข่งขันที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น การเพิ่มพูนองค์ความรู้เชิงลึกแบบครบทุกมิติของธุรกิจบริการจะช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าใจ/เข้าถึงแก่นแท้ของธุรกิจมากขึ้นและมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างสมเหตุผล ซึ่งจะส่งผลต่อความเข้มแข็งของธุรกิจในระยะยาว และผลประกอบการที่เป็นกำไรในอนาคต

สำหรับ 4 ธุรกิจบริการเป้าหมายเกี่ยวข้องกับสาธารณชนจำนวนมาก เป็นธุรกิจที่กำลังเข้ากระแสนิยม และมีผู้ประกอบการรายย่อยสนใจเข้ามาประกอบธุรกิจจำนวนมาก เช่น ธุรกิจเสริมสวย ถือเป็นธุรกิจฐานรากที่มีในทุกชุมชน เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ทุกกลุ่ม สามารถประกอบธุรกิจได้ง่าย มีตั้งแต่ขนาดเล็ก-ขนาดใหญ่ หรือ ธุรกิจบริหารทรัพย์สิน ที่พฤติกรรมการดำเนินชีวิตและไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่นิยมพักอาศัยคอนโดมิเนียม / อาคารชุดเพิ่มขึ้น รวมทั้งปัจจุบันมีการสร้างคอนโดมิเนียม / อาคารชุดมากขึ้น เพื่อรองรับความต้องการดังกล่าวมากขึ้นด้วยเช่นกัน ดังนั้น การบริหารจัดการนิติบุคคลส่วนกลางที่เป็นระบบและมีมาตรฐานจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก

ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 26 กันยายน 2562) 4 ธุรกิจบริการเป้าหมายที่เป็นนิติบุคคลมีจำนวนทั้งสิ้น 18,102 ราย ทุนจดทะเบียนรวม 126,808.93 ล้านบาท แบ่งเป็น ธุรกิจร้านอาหาร 15,263 ราย ทุนจดทะเบียน 102,189.24 ล้านบาท ธุรกิจบริหารทรัพย์สิน 2,177 ราย ทุนจดทะเบียน 21,732.43 ล้านบาท ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ 357 ราย ทุนจดทะเบียน 2,195.51 ล้านบาท และธุรกิจเสริมสวย 305 ราย ทุนจดทะเบียน 691.75 ล้านบาท

จากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ระบุว่า ในปี 2561 GDP ภาคบริการของไทยมีมูลค่ากว่า 7.1 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43.5 ของ GDP ทั้งประเทศ มีจำนวนธุรกิจบริการจำนวน 1.2 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 40 ของจำนวนธุรกิจไทยทั้งหมด โดยมีการจ้างงานในภาคบริการจำนวน 6.7 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 45 ของการจ้างงานทั้งประเทศ และมีมูลค่าการส่งออกบริการจำนวน 75,354 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยภายในระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมามีอัตราการขยายตัวร้อยละ 12

* * * คลิก Like เพื่อมาเป็นแฟนเพจของหน้า “SMEs ผู้จัดการ” รับข่าวสารในแวดวงธุรกิจเอสเอ็มอีที่สมบูรณ์แบบที่สุด และร่วมสนุกกับกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลมากมาย คลิกที่นี่เลย!! * * *กำลังโหลดความคิดเห็น...