xs
xsm
sm
md
lg

อ.ต.ก.ชวนชอปสินค้าเกษตรคุณภาพ เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์องค์การตลาดเพื่อเกษตร (อ.ต.ก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงาน “โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมสินค้าเกษตรคุณภาพ ปลอดภัย ใส่ใจ สิ่งแวดล้อม” ชี้ช่องทางการตลาดใหม่ให้แก่เกษตรกร ยกระดับและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรไทย
นายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.)


นายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) กล่าวว่า “ อ.ต.ก.ได้ดำเนินการขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาลในการปฏิรูปและพัฒนาทางด้านภาคการเกษตร โดยให้ความสำคัญและสนับสนุนให้เกษตรกรหันมาทำการเกษตรเชิงคุณภาพ และปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ทั้งยังคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและผู้บริโภค ให้เกษตรกรมีความยั่งยืน จึงได้มีกำหนดจัดงาน “โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมสินค้าเกษตรคุณภาพ ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้นำผลผลิตทางการเกษตรของตนมาจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง เป็นการเชื่อมโยงทางการตลาด เพิ่มช่องทางการจำหน่าย สร้างโอกาสทางธุรกิจ เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล”


สำหรับวัตถุประสงค์หลักของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรคุณภาพปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และสินค้าเกษตรอินทรีย์คุณภาพฯ ไปยังกลุ่มผู้บริโภคสินค้าเกษตรทั่วไป กลุ่มผู้บริโภคสินค้าเกษตรคุณภาพ และกลุ่มผู้บริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์คุณภาพฯ รวมทั้งผู้บริโภคชาวไทยและชาวต่างชาติ พร้อมประชาสัมพันธ์บทบาทและหน้าที่ของ อ.ต.ก.ด้านการส่งเสริมสินค้าเกษตรคุณภาพปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม


อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ และสินค้าเกษตรอินทรีย์คุณภาพ เป็นการยกระดับมาตรฐาน และเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรให้แก่เกษตรกร ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ และการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ให้เกษตรกรมีความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร เพื่อให้ภาคการเกษตรมั่งคั่ง ทรัพยากรการเกษตรยั่งยืนต่อไป


สำหรับงาน “โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมสินค้าเกษตรคุณภาพ ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-29 กันยายน 2562 รวม 5 วัน ณ ลานโปรโมชัน ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เริ่มตั้งแต่เวลา 11.00-21.00 น. พร้อมทั้งกิจกรรมพิเศษภายในงานที่มีการจำหน่ายสินค้านาทีทอง ราคาถูก และกิจกรรมต่างๆ มากมาย
* * * คลิก Like เพื่อมาเป็นแฟนเพจของหน้า"SMEsผู้จัดการ" รับข่าวสารในแวดวงธุรกิจเอสเอ็มอีที่สมบูรณ์แบบที่สุด และร่วมสนุกกับกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลมากมายคลิกที่นี่เลย!! * * *


กำลังโหลดความคิดเห็น...