xs
xsm
sm
md
lg

กรมพัฒน์ฯ ออกมาตรการผ่อนผันการทำธุรกรรมนิติบุคคล แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม 4 จว.ภาคอีสาน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกมาตรการช่วยเยียวยานิติบุคคลที่ประสบภัยน้ำท่วมใหญ่ใน 4 จังหวัดภาคอีสาน ได้แก่ อุบลราชธานี, ยโสธร, ร้อยเอ็ด และศรีสะเกษ โดยกำหนด 4 มาตรการบรรเทาความเดือดร้อน ดังนี้ 1) เพิ่มพื้นที่การให้บริการในส่วนกลางสำหรับนิติบุคคลที่มีสำนักงานใหญ่ในพื้นที่ประสบภัย 2) ขยายระยะเวลาการยื่นจดทะเบียนและการนำส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นออกไปอีก 15 วันหลังสิ้นสุดเหตุภัยพิบัติ 3) ขยายระยะเวลายื่นงบการเงินสำหรับนิติบุคคลในพื้นที่ฯ ที่จะครบกำหนดส่งในช่วงภัยพิบัติออกไปอีก 1 เดือน และ 4) ผ่อนผันการแจ้งบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีสูญหายหรือเสียหายที่ต้องแจ้งต่อสารวัตรบัญชีออกไปอีก 15 วัน นับแต่เหตุภัยพิบัติได้สิ้นสุดลง

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่ให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคล ได้ออก 4 มาตรการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยเพื่อช่วยเยียวยาธุรกิจในพื้นที่ 4 จังหวัดข้างต้น ที่ได้รับผลกระทบตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-31 ตุลาคม 2562 ดังนี้

1) จัดตั้งศูนย์บริการรับจดทะเบียนให้แก่นิติบุคคลที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติ ณ ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องการยื่นขอจดทะเบียนแต่ไม่สามารถเดินทางไปยัง 4 จังหวัดที่ประสบภัยพิบัติได้

2) ขยายระยะเวลาการยื่นจดทะเบียน และการนำส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น สำหรับนิติบุคคลในพื้นที่ที่ประสบภัยและจะครบกำหนดการดำเนินการดังกล่าวระหว่างวันที่ 1 กันยายน-31 ตุลาคม 2562 ทั้งนี้ เมื่อเหตุภัยพิบัติสิ้นสุดลงนิติบุคคลสามารถยื่นหนังสือขอขยายเวลาต่อนายทะเบียนในจังหวัดที่รับผิดชอบได้ภายใน 15 วัน

3) ขยายระยะเวลาการยื่นงบการเงินออกไปอีก 1 เดือนให้แก่นิติบุคคลที่ไม่สามารถยื่นได้ทันตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงนิติบุคคลที่มีกระบวนการจัดทำงบการเงินอยู่ในช่วงภัยพิบัติ โดยจะต้องเป็นนิติบุคคลที่มีวันสิ้นสุดการส่งงบการเงินภายในวันที่ 30 ก.ย. 62, 31 ต.ค. 62, 30 พ.ย. 62, 31 ธ.ค. 62, 31 ม.ค. 63, 29 ก.พ. 63 และ 31 มี.ค. 63

4) ผ่อนผันการแจ้งบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีสูญหายหรือเสียหายที่ต้องแจ้งต่อสารวัตรบัญชีออกไปอีก 15 วัน นับตั้งแต่เหตุภัยพิบัติสิ้นสุดลง โดยสามารถยื่นล่าช้าและใช้เป็นหลักฐานกรณีถูกเรียกตรวจบัญชีได้ ทั้งนี้ ธุรกิจสามารถแจ้งบัญชีและเอกสารที่ใช้ประกอบการลงบัญชีสูญหายหรือเสียหายผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ทางเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th เลือกบริการออนไลน์ และงานการอนุญาต (e-Permit)

ทั้งนี้ ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 25962 การจดทะเบียนธุรกิจใน 4 จังหวัดที่ประสบภัยพิบัติดังกล่าว พบว่ามีจำนวนนิติบุคคลคงอยู่ทั้งสิ้น 11,374 ราย แบ่งเป็น อุบลราชธานี 4,896 ราย, ยโสธร1,339 ราย, ร้อยเอ็ด 2,859 ราย และศรีสะเกษ 2,280 ราย ทั้งนี้ นิติบุคคลส่วนใหญ่ที่อยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยประกอบธุรกิจประเภทการก่อสร้างอาคารทั่วไปมากที่สุดจำนวน 2,902 ราย หากรวมทุนจดทะเบียนเฉพาะธุรกิจประเภทนี้แล้ว มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 14,764.63 ล้านบาท

* * * คลิก Like เพื่อมาเป็นแฟนเพจของหน้า “SMEs ผู้จัดการ” รับข่าวสารในแวดวงธุรกิจเอสเอ็มอีที่สมบูรณ์แบบที่สุด และร่วมสนุกกับกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลมากมาย คลิกที่นี่เลย!! * * *กำลังโหลดความคิดเห็น...