xs
xsm
sm
md
lg

รมช.เกษตรฯ ย้ำรัฐเข้มงวดป้องกัน “อหิวาต์แอฟริกาในสุกร” หยุดปล่อยข่าวหวังผลการเมือง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สถานการณ์การป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร หรือ ASF ในขณะนี้ยังเป็นไปอย่างเข้มงวดรัดกุม โดยมีความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ สมาคมผู้เลี้ยงในพื้นที่ต่างๆ ตลอดจนฟาร์มขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ และรวมถึงเกษตรกรรายย่อยทั้งหมด เป็นความร่วมมือที่ทุกภาคส่วนเต็มใจ เข้มแข็ง และพร้อมเสียสละอย่างมากที่สุด ครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของไทย
ความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการเฝ้าระวังป้องกันโรค ASF ของประเทศไทย ที่ทำให้เราแตกต่างจากประเทศอื่นที่มีการแพร่ระบาดของโรคอย่างรุนแรงรวดเร็ว ขอชื่นชมผู้เลี้ยงสุกรทุกฟาร์มและทุกบริษัท ที่มีการลงขันตั้งกองทุนช่วยเหลือเกษตรกร รวมถึงบริโภคและนักท่องเที่ยวที่ร่วมมือไม่นำอาหารที่ผลิตจากเนื้อสัตว์เข้ามาในเขตประเทศไทย ทำให้วันนี้ไทยยังคงเป็นเขตปลอด ASF” นายประภัตรกล่าว


สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย การร่วมจัดทำแผนเตรียมความพร้อมเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค (Contingency Plan) ทำให้มาตรการต่างๆในการป้องกันโรคสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดทำโรงพ่นยาฆ่าเชื้อทำลายเชื้อโรค ที่ด่านชายแดนที่สำคัญ 5 แห่ง การร่วมสนับสนุนเครื่องพ่นและยาฆ่าเชื้อ ตลอดจนค่าจ้างเจ้าหน้าที่ในการพ่นยาฆ่าเชื้อให้กับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อป้องกันโรค การร่วมสนับสนุนการจัดงานสัมมนาให้ความรู้เรื่องโรคและการป้องกันโรคให้กับเกษตรกรรายย่อย และสมาคมผู้เลี้ยงสุกรได้ร่วมมือกับภาครัฐ รับซื้อหมูจากเกษตรกรรายย่อยที่มีความเสี่ยงในราคาตลาดที่เป็นธรรมเพื่อแปรรูปปรุงสุกหรือฝังทำลาย ขึ้นกับผลการประเมินความเสี่ยงในแต่ละพื้นที่


อย่างไรก็ตาม ช่วงที่ผ่านมาพบว่ามีผู้ไม่หวังดีต่อประเทศชาติ ปล่อยข่าวลวงให้เกิดความสับสน ส่งผลให้เกษตรกรหลายรายหลงเชื่อ รีบเทขายหมูออกก่อนถึงเวลาอันควร ซึ่งมักถูกกดราคาต่ำกว่าที่ควรจะเป็น ไม่ว่าการปล่อยข่าวลวงนั้นจะต้องการผลเฉพาะหน้าเพื่อซื้อหมูราคาต่ำไปขาย หรือหวังผลทางการเมืองเพื่อดิสเครดิตรัฐบาลก็ตาม ล้วนเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำเพราะเท่ากับเป็นการซ้ำเติมเกษตรกรท่ามกลางสถานการณ์เฝ้าระวังโรค


“ขอให้คนที่ไม่หวังดีต่อประเทศชาติหยุดปล่อยข่าวลือได้แล้ว ประเทศของเรามีมาตรฐานการเลี้ยงสัตว์ที่ดี มีมาตรการและแผนป้องกันที่เข้มแข็งเป็นขั้นเป็นตอน ภายใต้ความร่วมมืออย่างเข้มข้นดังกล่าวแล้วข้างต้น ดังนั้น ขอให้เกษตรกรมั่นใจและติดตามฟังประกาศของกรมปศุสัตว์เพียงแหล่งเดียว อย่าหลงเชื่อข่าวลวงที่หวังกดราคาหมูและทำลายประเทศชาติ” นายประภัตรกล่าวทิ้งท้าย

กำลังโหลดความคิดเห็น...