xs
xsm
sm
md
lg

พาณิชย์รุก 4.0 ผปก.ขอหนังสือรับรองนิติบุคคล-ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้ทันที

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดินหน้าสู่การเป็นหน่วยงานดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ เตรียมเปิดให้บริการขอหนังสือรับรองนิติบุคคลในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์และรับใบเสร็จรับเงิน โดยสามารถพิมพ์ออกได้ทันที หลังการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) สมบูรณ์ มั่นใจผู้ประกอบการได้รับความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา เปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันนี้

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า หลังจากที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เปิดให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมการจดทะเบียนนิติบุคคลผ่านระบบออนไลน์อย่างครบวงจร รองรับทุกกระบวนการของการจดทะเบียน มีระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูง เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนการยื่นขอจดทะเบียน ลดการใช้เอกสาร และระยะเวลาการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ สามารถจดทะเบียนเริ่มต้นธุรกิจได้ทุกที่ ทุกเวลา


ทั้งนี้ กรมฯ ได้เพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยการเปิดให้บริการออกหนังสือรับรองนิติบุคคลรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Certificate File) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่ต้องการขอหนังสือรับรองนิติบุคคลไปใช้ประกอบการทำธุรกรรมให้มีความคล่องตัว เสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจต่อทุกภาคส่วน

"ล่าสุดกรมฯ ได้พัฒนาระบบการให้หนังสือรับรองนิติบุคคลในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ และรับใบเสร็จรับเงินโดยสามารถพิมพ์เอกสารออกได้ทันทีหลังการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) เสร็จสมบูรณ์ ทั้งนี้ ปัจจุบันการยื่นคำขอจดทะเบียนผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) เมื่อนายทะเบียนได้พิจารณาอนุมัติการจดทะเบียนฯ เรียบร้อยแล้ว กรมฯ จะจัดส่งเอกสารหลังการจดทะเบียน ได้แก่ ใบเสร็จรับเงินชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน ใบสำคัญการจดทะเบียน และหนังสือรับรองนิติบุคคล (หากขอ) ผ่านทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ตามที่อยู่ที่ผู้ขอจดทะเบียนได้ระบุไว้ ซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 วันทำการ ทำให้ผู้ขอจดทะเบียนไม่สามารถนำเอกสารฯ ดังกล่าวไปดำเนินการ/ติดต่อ หรือทำธุรกรรมกับหน่วยงานอื่นได้ทันที ก่อให้เกิดความไม่สะดวกในการประกอบธุรกิจ" นายวุฒิไกรกล่าว

อธิบดีฯ กล่าวต่อว่า เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับเอกสารและข้อมูลเกี่ยวกับการจดทะเบียนฯ มากยิ่งขึ้น กรมฯ จึงได้พัฒนาระบบการให้บริการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์และดาวน์โหลดหนังสือรับรองนิติบุคคลในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์หลังการจดทะเบียนได้ทันที สำหรับการจดทะเบียนผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตาม กรมฯ ได้พัฒนากระบวนการให้บริการ โดยมุ่งเน้นสู่การเป็นหน่วยงานดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบที่สามารถให้บริการได้ทุกที่ ทุกเวลา และอำนวยความสะดวกต่อผู้ประกอบธุรกิจและประชาชนทั่วไป เช่น 1. การบริการออกหนังสือรับรองนิติบุคคลรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Certificate File) 2. การจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) 3. การนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) 4. การให้บริการหนังสือรับรองนิติบุคคลและสำเนาเอกสารผ่านธนาคาร (e-Certificate) และจัดส่งให้ทาง EMS หรือ Delivery 5. การให้บริการ DBD Business Data Warehouse การตรวจค้นข้อมูลนิติบุคคล และผลการวิเคราะห์ธุรกิจ เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งข้อมูลนิติบุคคลและสามารถนำข้อมูลไปใช้เพื่อการตัดสินใจลงทุนประกอบธุรกิจ 6. การตรวจค้นข้อมูลนิติบุคคลทางแอปพลิเคชัน DBD e-Service 7. โปรแกรมบัญชีเพื่อช่วยเหลือเอสเอ็มอี (DBD e-Accounting) 8. Total Solution for SMEs โปรแกรมการจัดการด้านบัญชีและการบริหารจัดการธุรกิจแบบถูกต้องและครบวงจร 9. ระบบจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ (e-Secured) ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งการพัฒนาระบบการให้บริการดังที่กล่าวมาเป็นการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ตามนโยบายรัฐบาล e-Government ที่ทำให้เกิดความสะดวกในการตรวจสอบ การจัดเก็บเอกสาร ลดการใช้กระดาษและลดพื้นที่จัดเก็บ รวมถึงช่วยประหยัดงบประมาณรายจ่ายภาครัฐอีกทางหนึ่งด้วย* * * คลิก Like เพื่อมาเป็นแฟนเพจของหน้า "SMEsผู้จัดการ" รับข่าวสารในแวดวงธุรกิจเอสเอ็มอีที่สมบูรณ์แบบที่สุด และร่วมสนุกกับกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลมากมายคลิกที่นี่เลย!! * * *กำลังโหลดความคิดเห็น...