xs
xsm
sm
md
lg

ปธ.หอการค้าชลบุรีคนใหม่พลิกโฉมเมืองชล เป้าเสริมแกร่ง SME ด้วยดิจิทัล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ธีรินทร์ ธัญญวัฒนกุล ประธานหอการค้าชลบุรีคนใหม่
ธีรินทร์ ธัญญวัฒนกุล ประธานหอการค้าชลบุรีคนใหม่ ตั้งเป้าพลิกโฉมเมืองชลสู่ยุคดิจิทัล เสริมเเกร่ง SMEs พัฒนานวัตกรรม

"ธีรินทร์ ธัญญวัฒนกุล" กรรมการผู้จัดการ บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุงตราไก่แจ้ และบริษัท ทีอาร์ ไทยฟู้ดส์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าขนมไทยตราแม่นภา รับไม้ต่อ “สุนทร ธัญญวัฒนกุล” และได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการสมาชิกหอการค้า และกลุ่ม YEC (Young Enterpreneur chamber of commerce) จังหวัดชลบุรี ให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานหอการค้าจังหวัดชลบุรีคนใหม่ในวาระปี 2562-2563

ธีรินทร์แสดงนโยบายและวิสัยทัศน์ว่ามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพลิกโฉมจังหวัดชลบุรีให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล พร้อมกับขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม นวัตกรรม ภายในจังหวัด ซึ่งจะมีการประสานงาน 9 ฝ่าย โดยมีรองประธาน ทีมงานที่เชี่ยวชาญเเละมีประสบการณ์ด้านธุรกิจดูแลอย่างใกล้ชิด

"ภาคกิจเร่งด่วน คือ ส่งเสริมให้ชุมชนใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้มากขึ้น ทั้งภาคการผลิต การขายและการจัดการ โดยเฉพาะกลุ่ม SMEs ที่มีคู่แข่งทั้งในเเละต่างประเทศ โดยจะแจกคูปอง depa mini Transformation Voucher 10,000 บาทให้ SMEs ซื้อซอฟต์แวร์ใช้อย่างถูกกฎหมายหวังพัฒนาผู้ประกอบการในพื้นที่กว่า 1.5 แสนราย นอกจากนี้ ยังไปร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและอาชีวะสร้างหลักสูตรพัฒนาบุคลากรหวังตอบโจทย์ธุรกิจโลกในปัจจุบัน”

สำหรับนโยบายใหม่ของหอการค้าจังหวัดชลบุรี เเบ่งเป็น 9 ฝ่ายสำคัญ

1) ฝ่ายเเรงงาน ช่วยส่งเสริมการยกระดับแรงงานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการและ EEC พร้อมส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรกับมหาวิทยาลัย

2) ฝ่ายเกษตรกรรม ช่วยพัฒนาสินค้าเกษตรในพื้นที่ เช่น สับปะรด และปลานิล ให้เกิดความสมดุลและมีรายได้ที่ยั่งยืน พยายามผลักดันการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการภาคเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม


3) ฝ่ายขนส่ง นับเป็นฝ่ายสำคัญของจังหวัดเนื่องจากเป็นเมืองท่องเที่ยว ซึ่งจะมีการส่งเสริมการร่วมมือของภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาระบบขนส่งให้รวดเร็วและสะดวกสบาย รองรับการเติบโตของ EEC ต่อไป

4) ฝ่ายการค้าการลงทุน จะมีการกระตุ้นการลงทุนภายในชุมชนที่เป็นธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง ให้ความรู้และฝึกทักษะด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่

5) ฝ่ายอุตสาหกรรม รวมการพัฒนาการเกษตร ประมงและการแปรรูป โดยมุ่งเน้นการต่อยอดสินค้าด้วยนวัตกรรมดิจิทัล

6) ฝ่ายการท่องเที่ยว ยกระดับการท่องเที่ยวในชุมชนเพื่อให้เกิดเป็น 1 ตำบล 1 สถานีใน 27 ตำบลทั้งหมด ใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการจัดระบบท่องเที่ยว เช่น รวมการทำทัวร์ เส้นทางท่องเที่ยวและที่พักได้ในครั้งเดียว พร้อมอบรมบุคลากรให้มีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ


7) ฝ่ายพาณิชย์ ยกระดับการค้าขายของตลาด SMEs ในจังหวัด เพื่อสร้างความเข้มแข็งจากชุมชน ส่งเสริมการใช้ดิจิทัล เปิดตลาดใหม่ทั้งในและต่างประเทศ

8) ฝ่ายการศึกษา จะดำเนินการต่อยอด MOU ที่มีการร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพากับอาชีวะ สร้างหลักสูตรที่เป็นที่ต้องการของธุรกิจ รวมถึงการจัดอบรมในชุมชนเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่สามารถนำไปต่อยอดให้เกิดการพัฒนาอย่างประสิทธิภาพ และ

9) ฝ่ายนวัตกรรมและดิจิทัลเทคโนโลยี ส่งเสริมความเข้าใจให้กับกลุ่มผู้ประกอบการในเรื่อง IoT ERP BI เเละ AI เป็นต้น พร้อมผลักดันให้มีการใช้เทคโนโลยีมาจัดการระบบธุรกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการในชุมชน

สำหรับคูปอง depa mini Transformation Voucher มีประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ SMEs ทั้งภาคเกษตร ภาคธุรกิจบริการ ใช้เพื่อพัฒนาธุรกิจ เช่น ระบบควบคุมสต๊อก ระบบดูแลสินค้า โดยคูปองนี้หอการค้าชลบุรีมีโควตาสนับสนุน SMEs รายย่อยในพื้นที่กว่า 700 ราย มูลค่ารวมกว่า 7 ล้านบาท

ประธานหอการค้าจังหวัดชลบุรีคนใหม่ยังมองเห็นความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจในปัจจุบันว่า คนรุ่นใหม่เริ่มเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาชุมชนของตนเอง การย้ายเข้าไปทำงานในเมืองลดลง และมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจดั้งเดิมมากขึ้น พวกเขาเหล่านี้ถือเป็นกำลังสำคัญที่จะขับเคลื่อนสิ่งใหม่ในท้องถิ่น ทั้งนี้ มองว่าภาพรวมเศรษฐกิจของจังหวัดชลบุรีในปีนี้ยังคงทรงตัว แต่คาดว่าเมื่อมีความชัดเจนทางการเมืองแล้ว โอกาสทางธุรกิจและการเติบโตของทุกภาคส่วนก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วย

"เราต้องการกระจายรายได้ให้ทั่วถึงทั้งจังหวัด ไม่กระจุกอยู่ที่บางแสนหรือพัทยา ทุกอย่างต้องผสมผสาน ถ้าชุมชนพัฒนา สังคมและวัฒนธรรมในจังหวัดก็จะขับเคลื่อนไปด้วย นี่คือสิ่งที่หอการค้าชลบุรีมุ่งมั่นและต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์สำคัญคือเราจะไม่ทำหลายอย่างแล้วไม่เกิดผล แต่จะทำสิ่งที่สำคัญน้อยอย่างให้เห็นผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพสูงสุด" ธีรินทร์กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...