xs
xsm
sm
md
lg

“มงคล” เผยก่อนอำลาตำแหน่ง หนุนรายย่อยเข้าถึงแหล่งทุน 5.2 หมื่นราย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ SME Development Bank กล่าวอำลาตำแหน่ง
“มงคล” เผยนโยบายก่อนอำลาตำแหน่งเอ็มดี SME D Bank ยึดช่วยเหลือคนตัวเล็ก หนุนรายย่อยเข้าถึงสินเชื่อ 5.2 หมื่นราย วงเงิน 1.44 แสนล้านบาท เพิ่มการจ้างงาน 5.2 แสนคน เพิ่มหน่วยรถม้าเติมทุน ใกล้พื้นที่ชุมชนเข้าถึงย่อยมากขึ้น หวังเป็นทางลัดเข้าถึงสินเชื่อ ยกระดับธุรกิจเติบโตต่อไปได้


นายมงคล ลีลาธรรม
กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ SME Development Bank เปิดเผยถึงแนวนโยบายและแผนงานที่จะส่งมอบงานให้เอ็มดีคนใหม่สานต่อ ในการอำลาตำแหน่งในวันที่ 8 มีนาคม 2562 ที่จะถึงนี้ว่า ในช่วงที่เข้ามารับตำแหน่ง ธนาคารมีหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือเอ็นพีแอล จำนวน 3.7 หมื่นล้านบาท หรือประมาณ 40% โดยได้แก้ปัญหาอย่างรอบด้าน เช่น จัดทำระบบถ่วงดุลอำนาจของกระบวนการอำนวยสินเชื่อ ระบบบริหารความเสี่ยง ส่งเสริมองค์กรคุณธรรม ปรับลดวงเงินสินเชื่อใหม่ไม่เกิน 15 ล้านบาทต่อราย และยึดบทบาทการเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนามอบความรู้คู่เงินทุนอย่างชัดเจน เป็นต้น ส่งผลให้ผลการดำเนินงานดีขึ้นโดยลำดับ จนวันที่ 19 มกราคม 2561 คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) หรือซูเปอร์บอร์ด มีมติให้ ธพว. เป็นหน่วยงานแรกออกจากแผนฟื้นฟูสำเร็จ


ทั้งนี้หลังจากที่ธนาคารได้ออกแผนฟื้นฟู ก็มุ่งเน้นการปล่อยสินเชื่อให้ผู้ประกอบการรายย่อย ให้เข้าถึงแหล่งทุนมากขึ้น หลังสำรวจพบว่าผู้ประกอบการรายย่อยถึง 80% ที่ยังเข้าไม่ถึงแหล่งทุน และอีก 50% ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ไม่มีการเดินบัญชีเงินฝาก ไม่มีหลักฐานรับเงินรายได้ จึงคิดว่าไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ ดังนั้นทางธนาคารฯ จึงได้จัดทำ “หน่วยรถม้าเติมทุน” ขึ้น เพื่อลงพื้นที่ให้บริการด้านสินเชื่อโดยตรงกับผู้ประกอบการรายย่อย เข้าถึงชุมชน โดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยรถม้าเติมทุน สามารถอนุมัติสินเชื่อได้ 4 ล้านบาทต่อคัน หรือประมาณ 10 ล้านบาทต่อเดือน และต่อไปจะลงพื้นที่จอดให้บริการตามสถานีบริการน้ำมัน เทศบาล และที่ทำการไปรษณีย์ เป็นต้น ขณะเดียวกันจะไม่มีการเปิดสาขาของธนาคารเพิ่มเติมที่ขณะนี้มี 95 สาขาทั่วประเทศ แต่จะเพิ่มหน่วยรถม้าเติมทุน เป็น 1,000 คัน จากเดิมมี 600 คัน
สำหรับผลจากการปรับปรุงการทำงานตั้งแต่ต้นปี 2558 ถึง ม.ค.2562 ที่ผ่านมา ธนาคารสามารถอำนวยสินเชื่อเบิกจ่ายให้ผู้ประกอบการได้กว่า 5.2 หมื่นราย วงเงินกว่า 1.44 แสนล้านบาท รักษาการจ้างงานได้กว่า 5.2 แสนคน สร้างผู้ประกอบการใหม่มากกว่า 1 พันราย ก่อให้เกิดเงินทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 7.2 แสนล้านบาท สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 2.5 แสนล้านบาท และมีหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากสินเชื่อใหม่นับถึงสิ้นเดือน ธ.ค.2561 เพียง 3.6% ส่วนยอดปล่อยสินเชื่อใหม่ เฉพาะปี 2561 จำนวน 17,666 ราย วงเงิน 36,714 ล้านบาท นอกจากนั้น ธนาคารจัดกิจกรรมเพิ่มความรู้และเสริมการตลาดให้ลูกค้าต่อเนื่อง เช่น สัมมนาความรู้กว่า 540 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกว่า 2.4 หมื่นราย พาผู้ประกอบการกว่า 1,500 รายออกบูธขายสินค้ามากกว่า 100 ครั้ง สร้างรายได้กว่า 225 ล้านบาท ช่วยส่งเสริมการตลาดผ่านสื่อมวลชนกว่า 290 ราย คิดเป็นมูลค่ากว่า 18.5 ล้านบาท และแนะนำผู้ประกอบการขยายตลาดออนไลน์ ซึ่งมียอดผู้มองเห็นมากกว่า 1.2 ล้าน Reach ต่อเดือน
ส่วนแผนงานที่ นายมงคล จะส่งมอบให้ผู้บริหารคนใหม่ ตลอดจนพนักงานธนาคาร คือ การมุ่งมั่นยึดบทบาทสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย “จุลเอสเอ็มอี” หรือที่เรียกว่า “คนตัวเล็ก” ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ค้า-แผงค้าในตลาด กลุ่มรถจำหน่ายอาหารเคลื่อนที่ FoodTruck + รถพุ่มพวง โชห่วย และผู้ประกอบอาชีพอิสระ เป็นต้น ซึ่งมีกว่า 3 ล้านรายทั่วประเทศ เนื่องจากผู้ประกอบการกลุ่มนี้ความสามารถทางธุรกิจต่ำมาก เพราะเข้าไม่ถึงความช่วยเหลือจากภาครัฐ ส่วนรายระดับกลางที่ปรับตัวได้ดีสามารถเข้าถึงมาตรการสนับสนุนภาครัฐได้ด้วยช่วยให้มีศักยภาพเพิ่มสูงขึ้นไปอีก ทำให้ช่องว่างความเหลื่อมล้ำ
นอกจากนี้จะมุ่งพัฒนาธนาคารฯ เป็นอีแบงก์กิ้งแบบเต็มรูปแบบ เพื่อนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเข้าถึงบริการของธนาคารได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว ดังนั้นธนาคารจึงกำหนดยุทธศาสตร์การทำงานด้วยการมอบ “3เติม” ผ่านกระบวนการ “3D” กล่าวคือ 3 เติม ได้แก่ 1.เติมทักษะให้ความรู้เพิ่มขีดความสามารถธุรกิจ 2.เติมทุนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ซึ่งธนาคารได้รับมอบหมายจากรัฐบาล เช่น สินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน บุคคลธรรมดาปีที่ 1-3 เพียง 0.42% ต่อเดือน และนิติบุคคล อัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1-3 เพียง 0.25% ต่อเดือน และสินเชื่อเถ้าแก่ 4.0 จากกระทรวงอุตสาหกรรม สำหรับนิติบุคคล อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1% ต่อปี เป็นต้น และ 3.เติมคุณภาพชีวิต พาเข้าถึงสิทธิ์ประโยชน์และสวัสดิการภาครัฐ สร้างความมั่นคงในอาชีพ ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยตั้งเป้าปีนี้ จะสนับสนุนเข้าถึงบริการสินเชื่อมูลค่า 5.7 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็นสำหรับเอสเอ็มอีทั่วไป วงเงินเกิน 1 ล้านบาทต่อราย ประมาณ 3.5 หมื่นล้านบาท และสำหรับรายย่อย วงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อราย ประมาณ 2.2 หมื่นล้านบาท ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 2.86 แสนล้านบาทอย่างไรก็ตามในเบื้องต้นได้มอบหมายให้ "นายพงชาญ สำเภาเงิน" เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนากลางและขนาดย่อมแห่งประเทศ ไปจนกว่ากระบวนการสรรหาเอ็มดีคนใหม่จะแล้วเสร็จ

** * คลิก Like เพื่อมาเป็นแฟนเพจของหน้า “SMEs ผู้จัดการ”รับข่าวสารในแวดวงธุรกิจเอสเอ็มอีที่สมบูรณ์แบบที่สุด และร่วมสนุกกับกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลมากมายคลิกที่นี่เลย!! * * *

SMEsmanagerกำลังโหลดความคิดเห็น...