xs
xsm
sm
md
lg

สวทช.จับมือ ทีเซลส์ วิจัยอาหารฟังก์ชันรองรับสังคมผู้สูงอายุ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สวทช. โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ร่วมกับ TCELS หรือศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เปิดตัวโครงการ “การวิจัย พัฒนา และทดสอบทางคลินิก สำหรับอาหารฟังก์ชั่น” วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชัน หรืออาหารมีวัตถุประสงค์พิเศษสำหรับสังคมผู้สูงอายุ

นายเฉลิมพล ตู้จินดา ผู้อำนวยการโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า โปรแกรม ITAP สวทช.มีภารกิจหลักในการช่วยเหลือผู้ประกอบการในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยในอุตสาหกรรมอาหาร ITAP ให้ความช่วยเหลือตั้งแต่การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบ ทำให้มีความหลากหลายหรือสร้างนวัตกรรมด้วยการปรับวิธีการผลิต หรือรูปแบบการบริโภค พัฒนาให้อาหารมีอายุเก็บรักษาที่นานขึ้น

โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นอาจารย์ที่จบด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หรือนักพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในปี 2559 ถึงปัจจุบัน ITAP ได้ดำเนินโครงการ “การพัฒนาอาหารสุขภาพเพื่อสังคมผู้สูงอายุ” เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ และช่วยพัฒนาผู้ประกอบการในการปรับทิศทางการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้บริโภคที่มีจำนวนมากในสังคมผู้สูงอายุ จากการดำเนินโครงการ 3 ปี ได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์อาหารที่พร้อมจำหน่าย เช่น เยลลีสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาการกลืน ซุปข้นสำหรับรับประทานระหว่างมื้อ เครื่องดื่มมันเทศผสมธัญพืชที่มีค่า GI ปานกลาง และไข่ขาวผงพร้อมชง สำหรับผู้ที่ต้องการโปรตีนสูง เป็นต้น

“การที่ ITAP สวทช.ผนึกกำลังกับหน่วยงานที่พร้อมสนับสนุนการวิจัยเฉพาะด้านในเชิงลึก เพื่อสร้างขีดความสามารถของประเทศไทย เป็นกลไกช่วยสนับสนุนและพัฒนากลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารไทยในกลุ่มอาหารฟังก์ชัน สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยที่สามารถพิสูจน์ได้ ในการขอขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)"

โครงการฯ ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขา โดยเฉพาะอาจารย์แพทย์ นักกำหนดอาหาร นักโภชนาการ นักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร นักพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงนักการตลาด และปรึกษา อย.ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การทำ Nutrition Workshop เพื่อรู้และเข้าใจเกี่ยวกับโภชนาการให้มากขึ้น และใช้ความรู้ด้านโภชนาการมาออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ การศึกษาดูงานอาหารฟังก์ชัน ณ ต่างประเทศ รวมถึงการเข้าใจและวิธีการทำตลาดให้โดนใจผู้สูงอายุ เป็นต้น

ดร.ศิรศักดิ์ เทพาคำ รองผู้อำนวยการด้านวิชาการและนวัตกรรม ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ TCELS กล่าวว่า ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ฯ มีบทบาทในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

ทั้งนี้ เป็นที่ทราบกันดีว่า ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพหรืออาหารฟังก์ชันมีการเติบโตขึ้นทุกปี เนื่องจากมีผู้ป่วยด้วยโรค Chronic Diseases (คือโรคเรื้อรัง) และโรค NCDs (คือกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรค ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลจากไลฟ์สไตล์วิธีการใช้ชีวิต) มากขึ้น จำนวนผู้สูงอายุทั่วโลกเพิ่มขึ้น แนวคิดการป้องกันก่อนเกิดโรค หรือการบำบัดด้วยโภชนศาสตร์ มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว เช่น การศึกษาวิจัยความเชื่อมโยงระหว่างอาหารที่บริโภคกับการแสดงออกของยีน (Nutrigenomics) การพัฒนาอาหารเฉพาะบุคคล (Personalized Foods) เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรค

ดังนั้น หากผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารไทยปรับกลยุทธ์การผลิต จากที่ผลิตอาหารทั่วไป เป็นผลิตอาหารฟังก์ชัน หรืออาหารมีวัตถุประสงค์พิเศษ สำหรับสังคมผู้สูงอายุ และรองรับความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มนี้ได้อย่างแท้จริง ย่อมสร้างความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมได้อย่างแน่นอน* * * คลิก Like เพื่อมาเป็นแฟนเพจของหน้า “SMEs ผู้จัดการ” รับข่าวสารในแวดวงธุรกิจเอสเอ็มอีที่สมบูรณ์แบบที่สุด และร่วมสนุกกับกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลมากมาย คลิกที่นี่เลย!! * * *กำลังโหลดความคิดเห็น...