xs
xsm
sm
md
lg

ม.ขอนแก่นเปิดตัว 3 นวัตกรรมรองรับสมาร์ทซิตี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับจังหวัดขอนแก่นนำนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี Internet Of Things (IOT) มาใช้ในการพัฒนาใน 3 โครงการ คือ ระบบถังขยะอัจฉริยะ (Samrt Trash) ลานจอดรถอัจฉริยะ (Samrt Parking) และระบบตู้คีออสก์ (Kiosk) โดยแอปพลิเคชันในตู้คีออสก์จะมี Emergency app-จุดบริการ Free Wi-Fi - hazardous waste management ฯลฯ
ทั้งนี้ ในความร่วมมือดังกล่าวได้มุ่งพัฒนาไปสู่การเป็นขอนแก่นสมาร์ทซิตี้ ไม่ว่าจะเป็นระบบ Smart Mobility การเดินทางอัจฉริยะ Smart people ประชาชนต้องเข้าใจ Smart Health สุขภาพสำคัญ Smart security ทุกพื้นที่มีความปลอดภัย Smart education เหมาะสมกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 Smart environment ใส่ใจสิ่งแวดล้อม Smart energy ใช้พลังงานอย่างอัจฉริยะ สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะหนุนช่วยให้ขอนแก่นกลายเป็น Smart city ซึ่งจะเกิดขึ้นได้พร้อมกันนั้นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

มหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะสถาบันการศึกษาที่มีองค์ความรู้จากการวิจัย พัฒนา สร้างนวัตกรรม ช่วยเหลือเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวขอนแก่น โดยการใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things : IoT) นำโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลจากเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่มีอยู่แล้วมาพัฒนาต่อยอด โดยมีเป้าหมายหลักคือการเพิ่มคุณภาพชีวิตและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในเมือง ใช้เทคโนโลยีดังกล่าวครอบคลุมไปถึงโรงพยาบาล ระบบขนส่ง โรงไฟฟ้า น้ำประปา การจัดการขยะ เป็นต้น โดยเน้นให้บริการข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการร่วมมือจากหลายภาคีเครือข่ายเหล่านี้จะทำให้ชาวขอนแก่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป
นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เผยว่า รัฐบาลระบุให้จังหวัดขอนแก่นเป็นสมาร์ทซิตี้ ซึ่งปัจจุบันมีความพร้อมอย่างมากสำหรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ โดยได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ นำแนวความคิดเชิงวิชาการ วิจัย ผสานเทคโนโลยีพัฒนานวัตกรรมให้ตอบสนองความต้องการของคนเมือง ช่วยหนุนให้ประชาชนชาวขอนแก่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จังหวัดขอนแก่นพร้อมนำนวัตกรรมไปเผยแพร่ให้ประชาชน สนับสนุนให้ปรับใช้กับชีวิตในยุคปัจจุบัน เพื่อให้ประชาชนชาวขอนแก่นมีความสุขกับขอนแก่นสมาร์ทซิตี้ กลายเป็นสมาร์ทลีฟวิ่งในที่สุดกำลังโหลดความคิดเห็น...