xs
xsm
sm
md
lg

ม.ขอนแก่นหนุนนักศึกษาเปิด Startup Club KKU หวังสร้างระบบ Ecosystem

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิด Startup Club KKU หวังเป็นที่ให้นักศึกษาทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ รองรับการก้าวเข้าสู่การเป็น Startup ในอนาคต

ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ในหลายปีที่ผ่านมารัฐบาลได้หันมาให้ความสนใจธุรกิจ Startup โดยหวังให้ประเทศหลุดพ้นจากการติดกับดักของการมีรายได้ปานกลาง จึงส่งเสริมการสร้างธุรกิจ Startup เฉกเช่นธุรกิจสตาร์ทอัพที่คนทั่วโลกรู้จัก Google และ Facebook ซึ่งมหาวิทยาลัยคาดหวังว่าในอนาคตอาจมีนักศึกษาของเราที่เป็นเจ้าของธุรกิจเหล่านี้ทั้งนี้ การที่จะส่งเสริมให้เกิดสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถทำได้เพียงการเรียนการสอน แต่ต้องสร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่เอื้อต่อการนี้ให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย ปลูกฝังความคิดให้นักศึกษาทุกคนตั้งแต่ปี 1 ที่เข้ามาเรียนใน มข.ให้มีความใฝ่ฝันที่จะเป็น startup ซึ่งหลายปีที่ผ่านมาอธิการบดีได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ ดูได้จากการที่เรามี co working space หลายแห่งเพื่อให้นักศึกษาไปรวมตัวกันทำกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อนำไปสู่สิ่งเหล่านี้ และทาง มข.ยังมี maker space ที่หอสมุดที่มีอุปกรณ์ทันสมัยให้นักศึกษาสร้างสรรค์งานใหม่ๆ และยังมี UniKhon spaceรวมทั้งที่เปิดตัววันนี้คือ Startup Club KKU ซึ่งเป็นครั้งแรกของการมีชมรมนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการมีธุรกิจ Startup ที่จะเป็นการรวมตัวของนักศึกษาเพื่อสร้างระบบ Ecosystem สอดรับกับการมีรายวิชาผู้ประกอบการสร้างสรรค์ที่เพิ่งเปิดมาประมาณ 1 ปี และเป็นที่น่ายินดีว่าปีนี้มีนักศึกษาลงเรียนกว่า 800 คนจากหลายๆ คณะวิชา ซึ่งเราได้นำผลผลิตความคิดสร้างสรรค์จากรายวิชามานำเสนอในงานครั้งนี้ ล้วนเป็นผลงานที่น่าสนใจและแสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ในธุรกิจ Startup ของนักศึกษาของเราเป็นอย่างดีทั้งนี้ ม.ขอนแก่นได้จัดเปิดตัว Startup Club KKU อย่างเป็นทางการไปแล้ว โดยภายในงานมีการจัดการแข่งขัน E Sport การแสดงผลงานของนักศึกษาภายในชมรม การโชว์ต้นแบบผลิตภัณฑ์ เช่น Conqueror of Eternity (CoE) Conqueror of Eternity เป็นแอปพลิเคชันประเภทความบันเทิงบนอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่งเสริมให้ผู้เล่นมีการปฏิสัมพันธ์กันในชีวิตจริงมากกว่าการเล่นเกมเพียงคนเดียว คิดค้นและพัฒนาโดยนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ WASHEASY ระบบจัดการเครื่องซักผ้าและจ่ายเงินออนไลน์ ผลงานของศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็น Startup รายแรกของชมรม และยังได้พัฒนาสู่การเป็นนิติบุคคลด้วยกำลังโหลดความคิดเห็น...